Sociální služby a vzdělávání pracovníků

Vydáno 16.6.2014 Pomoc v domácnosti Jana Urbančíková

Možností, kterými se poskytovatelé sociálních služeb snaží zvýšit kvalitu služeb, jež poskytují, je více. Jednou z nich je také vzdělávání zaměstnanců. A právě jemu se budeme v tomto článku věnovat. Prozradíme vám, jestli je vzdělávání dobrovolné, nebo povinné, co je jeho cílem a kde je možné jej získat.

Sociální služby a vzdělávání pracovníků

V tomto článku vám vysvětlíme systém takzvaného dalšího vzdělávání, které je součástí práce v sociálních službách. Jeho hlavním cílem je obnovování, upevňování, případně i doplňování kvalifikace pracovníků. Mluvit budeme o vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Ačkoli výše uvedené názvy mohou znít jako synonyma, česká legislativa v nich vidí rozdíl. Tvořen je nejen různou pracovní náplní, ale i nutnými předpoklady pro vykonávání těchto povolání. Oběma povoláním je ale společná zákonem stanovená nutnost dalšího vzdělávání. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. přímo definuje minimální rozsah i možné formy tohoto typu vzdělávání. Zaměstnavatel je tedy podle tohoto zákona povinen zabezpečit minimálně 24 hodin za kalendářní rok. Existuje několik možností, jak a kde vzdělání získat.

Formy dalšího vzdělávání

  • specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami, které navazuje na navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka;
  • účast v kurzech s akreditovaným programem;
  • odborné stáže;
  • účast na školicích akcích.

Po absolvování jakékoli z forem dalšího vzdělávání získá pracovník osvědčení, které je vydáváno zařízením, kde bylo vzdělávání pořádáno.

Zásady efektivního vzdělávání

Rada pro rozvoj sociální práce vytvořila dokument o dalším rozvíjení a individuálnímu vzdělávání osob, pracujících v sociálních službách a mimo jiné jsou v něm uvedeny zásady, které umožňují efektivní rozvoj.

Mezi zásady efektivního vzdělávání patří například, že:

  • vzdělávání pracovníků vychází z potřeb uživatelů služeb;
  • vzdělávání pracovníků by mělo směřovat k naplňování cílů a poslání organizace;
  • vzdělávání pracovníků má jasně definovaný cíl, stanovený program a náplň;
  • zaměstnavatel by měl vytvářet podmínky pro vzdělávání pracovníků;
  • vzdělávání se uskutečňuje vhodnou formou a v přiměřeném čase.

Další vzdělávání tedy poskytuje možnost rozvíjení právě těch schopností, případně získávání takových dovedností a znalostí, které budou nejen samotným pracovníkům, ale i organizacím, které je zaměstnávají, sloužit k lepšímu výkonu.

Zařízení pro další vzdělávání

Pořádání kurzů a školení dalšího vzdělávání se věnuje celá řada organizací. Seznam organizací pořádající akreditované kurzy pro ty, kteří pracují v sociálních službách, naleznete zde.

Zdroj informací: zákon 108/2006 Sb., vyhláška 505/2006 Sb, Rada pro rozvoj sociální péče

Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: pomoc v domácnosti