Střediska a centra volného času

Vydáno 14.9.2012 Péče o děti Pavla Jelínková

Po celý rok mohou děti a mládež využít k trávení volných chvil Střediska volného času (SVČ). Ta jsou dobrou volbou spolu s denními a víkendovými příměstskými tábory, které fungují vesměs o letních prázdninách, prodloužených víkendech a svátcích.

SVČ je když…

Střediska volného času jsou zařízení pro zájmové vzdělávání především dětí a mládeže od 7 do 18 let, ale i jiných věkových skupin, patří pod záštitu Národního institutu neformálního vzdělávání a mají podobu Středisek volného času, Center volného času a Domů mládeže. Jsou dobrou alternativou kvalitního trávení části dní dětí a mládeže v době, kdy rodiče pracují, cokoli vyřizují, jsou nemocní nebo z jiného důvodu nemají na děti moc časového prostoru. Ty zde mohou být se svými vrstevníky, hrát si, zabývat se tím, co je baví, nebo se učit novým věcem. Mimo děti a mládež nabízejí střediska možnost využití volných chvil také dospělým a seniorům. Jde především o kurzy, které jsou jim šité na míru. A pro velký zájem rodičů menších dětí předškolního věku vznikají u SVČ takzvaná „CéPéDéčka“, tedy Centra předškolních dětí, jež nabízejí tyto činnosti pro děti ve věku od 2 a půl do 6 let.

Střediska volného času jsou zřizována krajem, obcí, církví nebo jinou institucí pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v jednotlivých obvodech měst a obcí. Veškerou činnost v nich na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který také zajišťuje provoz SVČ. Cílem zařízení je podporovat, motivovat a vést děti, mládež a dospělé k smysluplnému využívání volného času, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod profesním dohledem. Jsou to otevřená zařízení pro všechny a společně se školními družinami a školními kluby jsou řazena mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Legislativa

Existence, fungování a činnost SVČ je podložena novelou školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Stáhněte si

Kolik to bude stát?

Systém středisek volného času v České republice je v evropském i světovém měřítku unikátní. Málokterá země má natolik ucelenou síť organizací pro zájmové vzdělávání, která je zčásti podpořena státním rozpočtem země. Činnost středisek ale nelze financovat jen z podpory státu či nestátního zřizovatele. Proto je zájmové vzdělávání SVČ poskytováno za úplatu.
Výše částek se u jednotlivých kurzů a dalších forem činnosti liší a určuje ji vedení SVČ na základě finanční náročnosti jednotlivých aktivit, vybavení na ně, pomůcek a též dle místa konání. Většinou se ceny pohybují od 300,– do 2 000,– korun za pololetí.

Co lze v SVČ dělat?

SVČ mají nejrůznější náplň činností, danou také regionem i zájmem veřejnosti. Je to široká škála pravidelných zájmových aktivit v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcí, informativních a vzdělávacích přednášek a seminářů, soutěží a výukových programů s bohatou prázdninovou činností, ale též spontánními aktivitami. Patří sem například klub deskových her, klub přátel magie, hudební kroužek, kroužek tvořivosti, výtvarný, keramický a ručních prací, taneční a přírodovědný kroužek, sportovní kroužky různého zaměření, sezonní karnevaly, Den země, Den dětí a Čarodějnice, v létě pak pobytové a příměstské tábory. Ale také to může být jen posezení s poslechem hudby a povídáním s kamarády, dovádění v herně, na zahradě, prolézačkách a hřišti.
Dětská činnost je dále prezentována rodičům, a to v nejrůznějších ukázkách, představeních, sezonních akcích a výstavách (např. výstavy fotografií a kreseb, divadelní a taneční představení, sportovní turnaje aj.).

Kontakty na jednotlivá centra v regionech a městech

Síť organizací pro zájmové vzdělávání je podchycena v databázi SVČ obsahující mapu celé republiky s pokrytím středisky a také v adresáři dle krajů.

Stáhněte si

Zdroj: www.nidm.cz
Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o děti