Tísňová péče a speciální mobilní telefony. Podívejte se, jak zachránit život

Vydáno 8.8.2013 Péče o seniory Kateřina Dušková

Stav ohrožení života může potkat kohokoliv, vysoce rizikovou skupinu ale představují senioři a tělesně postižení lidé. Seznamte proto sebe i své nejbližší s pomocí, která může zachránit život. Přinášíme vám podrobnosti o tísňové péči, mobilních telefonech pro seniory, ale také užitečné informace, jak účinně podat první pomoc.

Základem je prevence

Mobilní telefon pro seniory

Pomocí speciálního mobilního telefonu snadno a rychle přivoláte odbornou pomoc, a to nejen v prostorách svého bytu, ale také v terénu. Moderní přístroje ale mohou starším lidem dělat potíže, a i proto byl vynalezen funkční model pro seniory. Charakteristický je jednoduchým ovládáním, čitelným displejem, velkou klávesnicí, dlouhou výdrží baterie a SOS tlačítkem či SOS Locatorem. Zatímco SOS tlačítko umožní rychle přivolat požadovanou pomoc a komunikovat pomocí hlasitého odposlechu, SOS Locator odešle SMS zprávu obsahující svou GPS pozici, a to včetně přesné adresy.
Mobilní telefony pro seniory se nabízejí pod značkou Aligator, MyPhone, Zio, Evolve, Sonim nebo Swissvoice. Ceny se pohybují od 500 do 8.000 korun.

Tísňová péče

Záchrannou péči zajišťují seniorům také speciální asistenční systémy. Pokud nastane krizová situace, senior jednoduše zmáčkne bezpečnostní tlačítko přístroje a spojí se s operátorem. Pomocí hlasové komunikace je ověřen jeho aktuální stav a následně je zajištěna lékařská, policejní, hasičská nebo rodinná pomoc.
Starší lidé mohou využívat rozmanité varianty tísňové péče, které jsou určeny aktivním i pasivním jedincům. Zatímco aktivním seniorům v dobré fyzické kondici se doporučuje speciální mobilní telefon, pro seniory s mírnými zdravotními komplikacemi je vhodnější zvláštní tísňová krabička, kterou si senior snadno pověsí na krk, připevní na opasek nebo vloží do kapsy. Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají fyzická omezení a tráví většinu času ve svém bytě, využití bytovou stacionární stanici. Zařízení obsahuje tlačítko na ruku či krk, pohybové čidlo a stacionární stanici s hlasitou komunikací.
Zařízení tísňové péče jsou napojeny čtyřiadvacet hodin na dispečink. Podporují automatickou detekci krizového stavu, lokalizaci klienta a informovanost rodiny. Pravidelně je prováděna kontrola funkčnosti, kontrola správného nošení a kontrola stavu baterie. Na pořízení tísňové péče je možné využít dávku nebo příspěvek na péči na sociální službu.
Tísňové péče lze nalézt pod značkou Senior Inspect nebo Areíon. Senior Inspect snímací jednotku pořídíte za asi 4.800 korun, měsíční cena služby je potom 550 korun. Areíon Varianta Comfort (krabička) vyjde na 4.800 korun a měsíční poplatek 400 korun. Areíon Varianta Mobile (telefon Aligator A400) vyjde na 1.344 korun, měsíční poplatek potom na 550 korun.

Jak jednat v krizové situaci

Volejte 155

Jste-li svědkem zhoršení zdravotního stavu nejen vašich nejbližších, volejte na zdravotnické záchranné číslo 155. Linku 112 volejte pouze ve výjimečných případech. Zatímco z linky 155 se dovoláte na jednotné Zdravotnické operační středisko (ZOS), z linky 112 se dovoláte na telefonické centrum tísňového volání spravované Hasičským záchranným sborem ČR. Dispečer vás odtud musí přepojit na ZOS, což způsobí časovou prodlevu ve vyslání zdravotnické pomoci.

Následujte pokyny operátora

Operátoři jsou kvalifikovaní pracovníci se zdravotnickým vzděláním a pomohou vám situaci vyřešit, i když si nejste závažností stavu pacienta zcela jisti. Na lince 155 vám operátor položí několik nezbytných otázek. Zachovejte proto klid a věcně mu odpovídejte. Bude se vás ptát zejména na:

  • přesné místo události – v případě města je to adresa (ulice, číslo popisné, patro, číslo bytu), v případě terénu pak nejbližší orientační bod (rybník, kostel, restaurace, kemp atd.), možno uvést i GPS souřadnice
  • to, co se stalo – rozsah postižení, počet účastníků dopravní nehody
  • stav postiženého – je při vědomí? Dýchá? Krvácí?, případně na další příznaky
  • identita postiženého – jméno, věk, užívání léků.

Zadání přesného místa události na počátku hovoru je důležité, protože operátor již v době hovoru vybírá nejbližší vhodnou výjezdovou skupinu a dá jí signál k výjezdu. Během telefonického hovoru už tak vyjíždí na místo příslušná výjezdová skupina a nehrozí žádné nebezpečí z prodlení. Průměrně trvá cesta na místo nehody 8 minut.
Pokud jste svědkem stavů bezprostředně ohrožujících život, zůstává s vámi operátor na lince až do příjezdu zdravotnické záchranné služby a bude radit, jak správně pomoci zraněnému na místě události.
Podrobnosti o záchraně života naleznete například na webových stránkách Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy www.zzshmp.cz, ale i na jiných podobných portálech.

Zdroj foto: zivot90.cz

Tagy: péče o seniory