Univerzity třetího věku jsou ideálním místem pro vzdělávání i setkávání

Vydáno 27.12.2013 Péče o seniory Kateřina Dušková

Vzpomínáte rádi na studentské období? Univerzity a vysoké školy v České republice jsou dnes přístupné nejen absolventům středních škol, ale také zájemcům v postproduktivní etapě života. Proto dychtíte-li stále po vzdělání, ale i nových přátelstvích, univerzity třetího věku jsou pro vás ideálním řešením.

Programu univerzity třetího věku (někdy též U3V) se může zúčastnit osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, věková podmínka ovšem neplatí pro držitele průkazu ZTP. Dalším požadavkem je úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Ve výjimečných případech ovšem může být prominuto.

K čemu je studium na univerzitě třetího věku dobré?

Univerzity umožňují zájemcům vzdělávat se a seznamovat se s nejnovějšími poznatky v rozmanitých oblastech, a to ve vědě, historii, politice nebo kultuře. Neméně důležitá je i sociální funkce, podpora psychické a fyzické svěžesti, autonomie a integrace do společnosti. Díky společenskému charakteru umožňuje univerzita setkávání s vrstevníky a navazování přátelství, překonávání pocitu izolovanosti a osamělosti.

Jak studium probíhá

Je možné rozhodnout se mezi krátkodobými a dlouhodobými tematickými kurzy, které probíhají formou přednášek, případně cvičení, seminářů a exkurzí. Výuka probíhá v závislosti na univerzitě dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Účast na přednáškách je podmínkou pro získání závěrečného osvědčení. Většinou mohou zájemci během svého vzdělávání využívat univerzitní počítačové cvičebny a učebny včetně studovny knih a časopisů.

Virtuální U3V

Pokud se zájemci o vzdělávání na vysokoškolské úrovni nemohou z různých důvodů účastnit přednášek prezenční formou v prostorách vysokých škol nebo univerzit, mohou využít moderní alternativu ke klasické přednáškové výuce v podobě virtuální U3V. Senioři se tak mohou vzdělávat pomocí nových komunikačních technologií a internetu a sledovat přednášky online.

Jak postupovat při zájmu o vzdělávání

Pro studium na univerzitě třetího věku je potřebné vyplnit a podat přihlášku, většinou v období od května do srpna, a uhradit zápisné ve výši několika set korun. Přesnou výši zápisného pro akademický rok nebo semestr stanovuje univerzita. Před zahájením vzdělávání se zájemci účastní zápisu.

Zakončení vzdělávání

Posluchači U3V podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách nejsou studenty. Po absolvování vzdělávacího kurzu tak namísto vysokoškolského diplomu získají osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení je podmíněno pravidelnou docházkou, posluchač ho obdrží na slavnostní promoci.

Historie U3V

Vzdělávací programy pro seniory mají původ ve Francii. Na českou půdu pronikly roku 1986 díky Univerzitě Palackého v Olomouci. Trend postproduktivního vzdělávání se ale plně rozvinul až po roce 2000. V současnosti si mohou zájemci vybrat mezi studiem na dvou desítkách českých univerzit a vysokých škol.

Kde lze studovat U3V

Praha

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: péče o seniory