Vychází Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Vydáno 29.9.2015 Péče o seniory Veronika Maschková

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydal Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. Reaguje tak na zprávy v médiích o příkladech špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům. Zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a mnohdy velmi nízká kvalita poskytovaných služeb.

Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků. Cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, čili seniora. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, přičemž celkově obsahuje devadesát dva kritérií, která byla ověřována přibližně u dvou stovek seniorů v šesti krajích ČR.

Doporučený standard myslí i na detaily. Těmi například jsou vybavení pokoje, možnosti regulace teploty na pokoji, možnosti zastínění denního světla, velikost pokoje i všech ostatních místností. Důraz je kladen také na možnost výběru z více druhů jídla, kulturu stolování, volnočasové aktivity, ale i na oblast partnerství, individuální přístup, komunikaci a respektování všech potřeb seniorů.

Doporučený standard obsahuje mimo jiné oblasti péče terapeutické aktivity, rehabilitaci, ale i někdy oblasti opomíjené, jako je prevence pádů, podvýživy či dehydratace seniorů.

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR je prvním a jedinečným materiálem tohoto druhu v České republice, který má plnit několik cílů:

Pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat jim, co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat.

Motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory.

Stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR.

„Ačkoliv v posledních deseti letech došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory, a celá řada z nich je naprosto srovnatelná s obdobnými zařízeními v západní Evropě, stále je co zlepšovat a čemu se učit. Často jde i o malé detaily, změny a nápady, které mnohdy nestojí ani moc peněz, ale vedou ke zvýšení komfortu i kvality života seniorů. Doporučený standard kvality je pomůckou zejména pro seniory a jejich blízké k rozpoznání běžného standardu a toho, co mají od každého domova pro seniory očekávat,“ uvádí prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Doporučený standard je zdarma přístupný veřejnosti, a to i v elektronické podobě.

Zdroj: www.apsscr.cz