Vzdělávání pečovatelů: jaké kurzy jsou k dispozici?

Vydáno 17.6.2017 Pomoc v domácnosti Veronika Kotková

Jak si mohou pečovatelé usnadnit svou nelehkou práci? Odpovědí může být absolvování kurzu, kde si rozšíří své vědomosti a dovednosti.

Vzdělávání pečovatelů: jaké kurzy jsou k dispozici?

V minulosti jsme informovali o profesi sociálního pracovníka. Článek pojednával mimo jiné také o tom, že zákon č. 180/2006 Sb. ukládá povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Nyní přinášíme aktuální výběr kurzů, které k tomu mohou posloužit. A jelikož mezi pečujícími mohou být i „neformální pečovatelé“, například rodinní příslušníci, kteří se starají o svého příbuzného, nevynecháváme ani kurzy pro tuto skupinu.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Začneme tím nejzákladnějším: nabídkou kurzů pro ty, kteří se chtějí stát profesionálními pečovateli. Mezi obvyklé podmínky účasti patří dovršení 18 let, ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

Pořadatelé kurzů:

 • Vzdělávací agentura Seduca
  • Cena: 6 800,– Kč
  • Podrobnosti o kurzu, termíny, města, kde se kurz koná a přihlášky: Zde
 • Diecézní charita Brno
  • Info: 150 hodinový kurz, který se skládá ze 125 hodin výuky a 25 hodin praxe. Probíhá v osmi dvoudenních modulech, obvykle v pátek a v sobotu.
  • Cena: 7500,– Kč
  • Aktuální termín: 8. 9. 2017 — 16. 12. 2017, 09:00 – 16:00
  • Podrobnosti o kurzu: Zde
  • Přihláška: Zde
 • Mavo – Vzdělávání, s. r. o.
  • Cena: 7500,– Kč (možnost splátek bez navýšení ceny)
  • Podrobnosti o kurzu, termíny, města, kde se kurz koná a přihlášky: Zde

Další vzdělávání sociálních pracovníků

Existuje celá řada kurzů, které rozšiřují vzdělání sociálních pracovníků. Patří mezi ně například kurzy Mavo – Vzdělávání, s. r. o. Jedním z nich je „Osobní asistent zdravotně postižených“, akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem je připravit účastníky na to, aby samostatně vykonávali funkci osobního asistenta zdravotně postižených klientů s různými typy postižení.

 • Cena: 2000,– (1500,– pro ty, kdo u stejné organizace absolvovali základní Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách)
 • Místo konání: Praha
 • Rozsah: 16 hodin
 • Termíny konání: Zde
 • Přihláška: Zde
 • Podrobnosti: Zde

Dalším prostředkem k rozšíření kvalifikace může být kurz akreditovaný MPSV „Základní výchovná nepedagogická činnost“. Náplní kurzu je seznámení se s problematikou základní nepedagogické činnosti v sociálních službách, pedagogiky volného času, apod.

 • Cena: 2000,– (1500,– pro ty, kdo u stejné organizace absolvovali základní Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách)
 • Místo konání: Praha
 • Rozsah: 16 hodin
 • Termíny konání: Zde
 • Přihláška: Zde
 • Podrobnosti: Zde

Centrum dalšího vzdělávání Marlin, s. r. o. má širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů. Patří mezi ně například osmihodinové kurzy „Etika v pomáhajících profesích“ v Brně a „Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb“ ve Svitavách, každý za 1090,– Kč (bez DPH). Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

Vzdělání si můžete rozšířit i s Diecézní Charitou Brno. Nabízené kurzy jsou:

 • „Asertivita v práci pečovatele“
  • Info: cílem je seznámit účastníky s pojmem asertivita a s ní spojenými technikami a dovednostmi, s asertivním řešením obtížných situací v práci pečovatele (střety zájmů a vyjednávání, zvládání pasivity, manipulace a verbální agrese, prosazení oprávněných požadavků, apod.). Vhodné pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a ostatní zájemce poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči
  • Cena: 2120,– Kč (bez DPH)
  • Místo konání: Brno
  • Rozsah: 16 hodin
  • Termíny konání: na vyžádání
  • Podrobnosti, objednávka: Zde
 • „Zvládání agrese v kontaktu s klientem“
  • Info: cílem kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i fyzicky obtížných situacích ve styku s klientem spojených s různě projevovanou agresí
  • Cena: 3510,– Kč (bez DPH)
  • Místo konání: Brno
  • Rozsah: 16 hodin
  • Termíny konání: 19. – 20. 10. 2017, 9.00 – 16.30
  • Podrobnosti: Zde
  • Přihláška: Zde
 • „Péče o osoby s poruchou kognitivních funkcí v domácí péči a v sociálních službách“
  • Info: základní teoretické znalosti a ukázky dobré praxe v péči o tuto cílovou skupinu – VHODNÉ I PRO LAICKÉ PEČUJÍCÍ
  • Cena: 1270,– Kč (bez DPH)
  • Místo konání: Brno
  • Rozsah: 8 hodin
  • Termín konání: 18. 10. 2017, 8.30 – 16.00
  • Podrobnosti: Zde
  • Přihláška: Zde
 • „Základy emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
  • Info: kurz zaměřený na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí – sebereflexe, zvládání stresu (prevence syndromu vyhoření), motivace, komunikace, apod. – VHODNÉ I PRO LAICKÉ PEČUJÍCÍ
  • Cena: 2270,– Kč (bez DPH)
  • Místo konání: Brno
  • Rozsah: 16 hodin
  • Termín konání: 11. – 12. 10. 2017, 8.30 – 16.00
  • Podrobnosti: Zde
  • Přihláška: Zde

Vzdělávání neformálních pečujících

Podporu neformálních (rodinných) pečujících, tedy těch, kteří v domácím prostředí pečují o člena své rodiny či jinou blízkou osobu, poskytuje například projekt Umím a pečuji neziskové organizace Liga vozíčkářů. Kromě vzdělávání se zaměřují i na psychologickou pomoc a podporu. Podrobnosti, aktuální termíny, apod. naleznete zde. Nabízené kurzy:

 • „Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči“
 • „Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)“
 • „Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena“
 • „Sám sobě fundraiserem“
 • „První pomoc“
 • „Právní minimum“
 • „Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením“
 • „Finanční gramotnost, domácí rozpočet“
 • „Specifika péče o osobu s postižením, komunikace“
 • „Etika a lidská práva“

Další organizace akreditované MPSV s oprávněním k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce naleznete zde .

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: kurzy, neformální pečovatelé, sociální pracovníci, vzdělávací kurzy, vzdělávání