Absence pojištění odpovědnosti vytahuje peníze z kapes poskytovatelům služeb

Vydáno 27.10.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Služby a pomoc do domu je stále častější alternativou, kterou mnozí volí. Jak je to s pojištěním odpovědnosti za škody při poskytování sociálních nebo úklidových služeb v domácím prostředí?

Absence pojištění odpovědnosti vytahuje peníze z kapes poskytovatelům služeb

Na téma pojištění odpovědnosti za škody při úklidových pracích v domácnostech a sociální péči poskytované v domácím prostředí jsme vyzpovídali Ing. Ivu Tykvartovou, produkt manažerku pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovny.

Jaká je aktuální nabídka pojištění odpovědnosti za škody při práci u jiných subjektů (v domácnostech)?

Záleží na tom, zda osoba provádějící práci v domácnosti pracuje jako zaměstnanec nebo OSVČ. Pak přichází v úvahu pojištění odpovědnosti v rámci podnikatelských rizik nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Které pojištění odpovědnosti může využít podnikatel jako OSVČ?

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností pojištěného v rámci pojištění podnikatelských ri­zik.

A které může využít osoba zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, tj. pojištění pokrývající škody způsobené zaměstnancem svému zaměstnavateli.

Má to s reálným obsahem toho, co lze takto pojistit jednodušší a snazší zaměstnanec, anebo podnikatel/OSVČ?

Každá kategorie pracovníků odpovídá jinak, dle jiného právního předpisu. OSVČ dle Nového občanského zákoníku, zaměstnanci dle Zákoníku práce. Předpoklady vzniku odpovědnosti jsou naprosto odlišné, jakož i rozsah, do jaké výše se hradí újma, respektive škoda. Nedá se tedy porovnávat, co je jednodušší. Zaměstnanci jsou samozřejmě Zákoníkem práce více chráněni, než OSVČ. Tomu odpovídají i rozsahy jednotlivých pojištění.

Proč je důležité mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody?

Pojištění pomůže škůdci uhradit poškozenému škodu, kterou mu svojí činností způsobil. Pokud pojištění nemá, musí způsobenou újmu uhradit z vlastní kapsy. Újmy, zejména budou-li způsobeny někomu na zdraví, mohou dosahovat i velmi vysokých částek.

Jaké typy pojištění odpovědnosti za škodu aktuálně nabízí Vaše pojišťovna ČSOB?

Je to pojištění odpovědnosti v rámci podnikatelských rizik, anebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Jaké jsou rozdíly v produktech a komu jsou určeny?

Produkty pokrývají újmy (škody na majetku, na zdraví, finanční škody). Je možné sjednat pojištění odpovědnosti za věci převzaté, pokud k nějakému přebírání věcí v rámci činnosti dochází, případně pojištění odpovědnosti za věci v užívání.

Pokrývá nabídka i oblast služeb do domu, respektive existuje pojištění odpovědnost za škody při úklidových pracích?

Ano, záleží na posouzení každého konkrétního obchodního případu a sestavení vhodné nabídky pojištění.

Existuje pojištění odpovědnost za škody v sociální péči a sociálních službách v domácím prostředí?

Ano, pojištění může zahrnovat i povinné pojištění poskytování sociálních služeb.

Domníváte se, že je nabídka pojišťoven v tomto směru dostatečná, a v jaké míře ji lidé využívají?

Poptávek je poměrně hodně, pojišťovny většinou využívají standardních produktů. Pokud se týká úklidové služby, jde o rizikovou činnost. Pojišťovna proto posuzuje individuálně každou konkrétní poptávku na pojištění.

Ing. Iva Tykvartová momentálně funguje na pozici produkt manažerky pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovny. Československá obchodní banka, a. s. působí v ČR jako univerzální banka. Byla založena státem roku 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Následně červnem 1999 byla privatizována. Majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu, přičemž slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008.

Zdroj foto: www.csob.cz

Tagy: nabídka, pojištění odpovědnosti, poptávka, produkty, sociální služby, úklid domácnosti