Blíží se advent - jak je to o adventu se službami do domu?

Vydáno 20.11.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

V letošním roce začínají adventní dny již v závěru listopadu. Jsou předzvěstí blížících se vánočních svátků. Jaký bude letošní advent z pohledu služeb do domu?

Blíží se advent - jak je to o adventu se službami do domu?

Pomoc do domácnosti je silně provázána nejen se sociálními službami a péčí o děti, seniory a handicapované, ale i s nabídkou akcí pro výše zmiňované. O adventních dnech může tyto jinak běžné služby doplnit ještě o mnoho sezónních akcí. Kupříkladu o zdobení bytů a domů, vánoční úklid, Mikuláš do domu a dalších akcí.

Když se řekne advent

Nebude od věci, připomeneme-li si, co adventní čas vůbec znamená. Pojem advent pochází z latinského adventus, což je česky příchod. Ten letošní začíná již posledním dnem listopadu – 30. 11. 2014 a končí Štědrým dnem. Každá ze čtyř po sobě jdoucích nedělí má své pojmenování. První adventní neděli se říká železná, druhá je bronzová, následuje třetí stříbrná a poslední je zlatá.

Advent je svátkem všech a pro věřící také počátkem liturgického roku s dvojicí zásadních událostí. Těmi jsou narození Ježíše Krista (na Štědrý den) a jeho zmrtvýchvstání o Velikonocích. Pro všechny (ať již věřící či ateisty) je krásným symbolem tohoto období adventní věnec. Ten může mít podobu bez svící, kdy se jím zdobí dveře do domu, a se svícemi, který se pokládá na stůl. Nezapalují se na něm všechny svíce najednou, ale postupně po směru hodinových ručiček dle čtyř po sobě jdoucích nedělích – o železné jedna, o bronzové dvě (železná a bronzová), o stříbrné tři (železná, bronzová a stříbrná) a o zlaté neděli všechny čtyři. Tři ze svíček by měly být fialové (včetně stužek, jako vyjádření důstojnosti a pokání), čtvrtá pak má být růžová (pro přátelství). Někde můžeme vidět i adventní věnce s pěticí svíček, kdy pátá je symbolikou Štědrého dne a Krista.

A jak to tedy se službami do domu o adventu vypadá letos?

Z pohledu služeb spojených a souvisejících s dennodenním fungováním klientů – tedy z pohledu sociálních a pečovatelských služeb spolu s dalšími službami do domu je období adventu mírně hektičtějším. Především v rovnoměrném pokrytí těchto služeb a jejich stejné časové dosažitelnosti jako v ostatních dnech roku.

 • Hodinový manžel a firmy nabízející drobné opravy do domu – o adventu fungují jako v jiných dnech, ve svátečních dnech jen výjimečně.
 • Úklid do domu – funguje jako v jiných dnech, ve svátečních dnech se neposkytuje.
 • Hospodyně – fungují celoročně stejně v dohodnutých intervalech, ve svátečních dnech se hospodyňské služby neposkytují.
 • Nákupy do domu – ty o adventu fungují jako v jiných dnech, ve svátečních dnech na vyžádání pouze výjimečně, ale o adventních nedělích rozvoz a odnos nákupů do domu nebývá.
 • Léky do domu – jen v pracovních dnech.
 • Dovoz obědů – celoročně v pracovních dnech, o svátcích sporadicky, a to jen v rámci sezónních akcí daného poskytovatele.
 • Mobilní kadeřnictví, pedikúra, manikúra do domu – celoročně v pracovních dnech, o svátcích a jiných dnech na základě domluvy.
 • Knihovna do domu – jen v pracovních dnech.
 • Trenér, fyzioterapeut, masér do domu – jen v pracovních dnech.
 • Montáž žaluzií a rolety do domu – jen v pracovních dnech.
 • Lékař do domu – jen v pracovních dnech, jinak službu supluje pohotovostní zdravotnická služba.
 • Hlídání dětí, chůva a kroužky do domu – jen v pracovních dnech, hlídání děti o svátcích a nedělích je poskytováno dle objednávky.
 • Péče o zahradu – jen v pracovních dnech.
 • Péče o zvířata – jen v pracovních dnech.

Patří sem rovněž sociální služby, jako jsou:

 • Odlehčovací služba, předčítání a kompenzační pomůcky – je-li dohodnuto, poskytuje se nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Osobní asistence – je-li dohodnuto, poskytuje se nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Sociální poradenství – jen v pracovních dnech.
 • Raná péče – jen v pracovních dnech.
 • Telefonická krizová pomoc – je-li dohodnuto, poskytuje se nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Tlumočnické služby, předčitatelské a průvodcovské služby – jen v pracovních dnech.
 • Krizová pomoc – poskytuje se do domu jen výjimečně, v centrech ale nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Služby následné péče – je-li dohodnuto, poskytuje se nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – na základě dohody lze i nepřetržitě, o svátcích a nedělích.
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – je-li dohodnuto, poskytuje se nepřetržitě i o svátcích a nedělích.
 • Sociální rehabilitace – jen v pracovních dnech.
 • Služby sociálně terapeutických dílen – jen v pracovních dnech.

Sezónní služby do domu

Jsou jimi právě i adventní akce. Patří sem návštěva Mikuláše dětí doma, adventní zdobení bytu, domu a zahrady, vánoční zdobení bydlení, adventní akce pro děti, seniory a handicapované.

Adventní zdobení bytu a domu

Rozvoz objednaných dekorací (věnců, mašlí atp.) z firem (z designových studií, květinářství atp.) má svůj pevný harmonogram, který je možno operativně změnit na požádání. Je to vždy na domluvě s poskytovatelem služby. Přímo zdobení bytů, domů a zahrad se poskytuje pouze na objednávku vytvořenou zadanou s dostatečným předstihem.

Adventní akce pro děti a rodiče

Jsou běžnou součástí celoročního plánu těchto zařízení (domovy dětí a mládeže, dětská centra, kluby) a pravidelnou sezónní činností. Někde jsou schopni zajistit pro dlouhodobě nemocné děti i návštěvu doma. Je to závislé na zaměření a možnostech daného zařízení i schopnosti jejich zaměstnanců.

Adventní akce pro seniory a handicapované

Pro tuto skupinu osob se pořádají kluby důchodců, sociální služby, domovy důchodů, domy s pečovatelskou službou a podobně ve formě výtvarné tvorby, poslechových pořadů, různých setkání, přednášek, seminářů a promítání. Jejich součástí mohou být i aktivizační služby do domu. Většinou se tyto tématické návštěvy doma poskytují na požádání. Služby bývají poskytovány v pracovních dnech, o sobotách i nedělích, včetně těch adventních.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: advent, služby do domu, služby o adventu, sociální služby