Pro seniory: Jak pobývat doma bezpečně?

Vydáno 18.4.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Je těžké zajistit domov sám o sobě, o to těžší je to pro seniory, kteří pobývají a bydlí osamoceně. Nejen bezpečí domova, ale i pohyb v něm je pro ně někdy složité zvládat. Jaké jsou základní zásady bezpečnosti, když je senior sám doma?

Pro seniory: Jak pobývat doma bezpečně?

O zabezpečení domova jako takového, jsme již psali zde v rozhovoru s MP Ostrava.

A všechna domácí rizika pro seniory lze rozčlenit do několika kategorií, když hlavní roli v nich hraje především snížená pohyblivost, a též velká důvěřivost a otevřenost vůči cizím lidem, často změněná nejen věkem, ale i nemocí (třeba počínající demencí).

Jaká domácí rizika seniorům hrozí?

 • pády a uklouznutí,
 • poranění a namožení
 • zábrany v pohybu
 • vliv cizí osoby a podvedení
 • vniknutí do bytu, okradení a vykradení

Co dodržovat, aby se rizika minimalizovala?

 1. nepřijímat doprovod cizích osob k bydlišti, ani domů, zdánlivá ochota může skrývat špatný úmysl (okradení a vykradení)
 2. sledovat dění v okolí při příchodu k domu a nevpouštět do něj neznámé osoby
 3. mít před vstupem do domu připraveny klíče k rychlému odemknutí dveří bytu a jejich opětovnému zamknutí
 4. nevstupovat do výtahu s neznámými lidmi a raději vyčkat na další výtah
 5. neotevírat dveře bez zjištění,kdo je z nimi
 6. pořídit si panoramatické kukátko, jímž je viditelný velký prostor přede dveřmi do bytu
 7. ani po zazvonění na zvonek u bytu do něj nevpouštět nikoho cizího
 8. na jmenovce mít množné číslo příjmení i v případech, kdy byt obývá osamělá seniorka
 9. instalovat na vstupní dveře do bytu řetízek, který udrží dveře jen pootevřené – viz další informace k zabezpečení zde
 10. také lze instalovat kameru, i třeba jen atrapu
 11. přidat na dveře druhý zámek – přídavný, který namontuje správce, zámečník či rodinný příslušník, nikoli instalace podomní nabídkou, jež může být podvodem
 12. při zazvonění kohokoli cizího (opravář, pracovník úřadu, energetik, atp.) žádat předložení služebního průkazu, případně věc ověřit telefonátem na danou instituci nebo správce domu (domovníka) než osobě umožnit vstup do bytu
 13. v případě pochybností domluvit skrz dveře návštěvu v jiném termínu a v době kdy bude přítomen někdo z rodiny
 14. neschovávat doma velké finanční obnosy, a raději je nechat rodinou vložit na účet či uschovat u nich
 15. veškeré podomní nabídky prodeje čehokoli nebo výher a loterií odmítat, opět domluvit skrz dveře návštěvu v jiném termínu a v době kdy bude přítomen někdo z rodiny
 16. mít dobré sousedské vztahy a kontakty na sousedy pro případ první pomoci
 17. nenechat se nikým, ani rodinou, nutit do podpisu jakýchkoli neznámých a nesrozumitelných dokumentů hned a na místě
 18. o všech dokumentech se radit s odborníky
 19. naučit se pracovat s mobilem, postačí jednoduchý tzv. senior typ, lze pak volat v případě potřeby rodině
 20. vždy zavírat okna a zamykat dveře při odchodu z bytu, nenechávat ani pootevřenou ventilaci a větrání
 21. balkonové i bytové dveře v noci zamykat i při pobytu v bytě
 22. mít pevnou a bezpečnou domácí obuv, aby se předešlo pádům, uklouznutím, poraněním a namožením
 23. prostor v bytě uzpůsobit pro volný průchod a minimální absenci zábran v pohybu
 24. používat kompenzační pomůcky k snadnějšímu pohybu – berle, pásy, nazouváky, madla, připevnit podlahové krytiny tak aby se neshrnovaly nebo upravit tak aby neklouzaly – předejde se uklouznutí, pádům a zlomeninám, jež jsou pro seniory fatální
 25. upravit a odstranit vysoké prahy, schovat kabely a ostré hrany nábytku, ideální je bezbariérový interiér
 26. neřešit úklid a úpravy, jež vyžadují práci na žebříku, štaflích, schůdcích
 27. mít správně dávkovány léky jež je nutno užívat, třeba v dávkovači léků
 28. dávat pozor při ohřívání a vaření, mít při ruce a u sporáku či varné desky pomůcky k uchopení horkého nádobí, předejde se tak opaření, popálení, vypomoci si minutkou, a tu nastavit na daný počet minut, a tak se nezapomene že se cosi ohřívá či vaří
 29. mít po ruce teplé ponožky, ideálně termo a na křesle či gauči nebo posteli teplý pléd, aby se předešlo zbytečnému prochladnutí

Dva tipy na závěr

 • Ideální je, když s některými věcmi (rady, pomoc, instalace) pomůže rodina, případě přátelé, sousedé, či dobrovolník, nebo sociální pracovník.
 • Doporučujeme alespoň některá tato pravidla/body, seniorovi doma (čitelně a dostatečně velkými písmeny napsané či vytištěné) vyvěsit na dobře viditelné místo (např. magnetkou na lednici).

Dá se tím předejít mnohým fatálním situacím a zabrání ohrožení zdraví a života seniora.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: bezpečnost seniorů, péče o seniory, rady pro seniory