Česká správa sociálního zabezpečení slaví 25 let svého fungování

Vydáno 21.9.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Již čtvrt století je tu s námi instituce, která je nezbytná pro fungování každého člověka. Česká správa sociálního zabezpečení slaví letos 25 let své existence a činnosti. A i po 25 letech má ČSSZ elán do dalších let.

Česká správa sociálního zabezpečení slaví 25 let svého fungování

Základ spočívá ve stále nových vylepšeních práce, systému, nabídce kvalitnější služeb, orientace i podpory. Jak říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun „nové služby veřejnosti startují další etapu ČSSZ. I po 25 letech má nové vize, chuť pracovat a překážky řeší jako výzvy“.

A letos ČSSZ připravila pro širokou veřejnost nemálo novinek, které jim díky včasným informacím, možnostem porady, pomoci a vylepšování systému usnadňují fungování v životě a četné životní situace.

Jaké to jsou?

 • od března 2015 mají všichni občané možnost sledovat své aktuální konto pojištění, které v ČSSZ mají, pokud pracovali a odváděli pojistné na důchodové pojištění
 • zjednodušením informovanosti pojištěnců bez předchozí žádosti je automatické zasílání přehled dob pojištění vždy všem mužům a ženám ročníků narození, který koresponduje s přechodem do starobního důchodu
 • jako online služba je dostupný přehled dob důchodového pojištění na ePortálu ČSSZ
 • pro rychlý kontakt a okamžitou radu nabízí občanům možnost využití call centra s telefonními kontakty pro oblast důchodového a nemocenského pojištění, a rovněž technickou pomoc
 • na portálu jsou k mání přehledně řazené informace o jednotlivých pojištěních
 • dále zde naleznete elektronické verze dokumentů, tiskopisů a formulářů přehledně řazené do skupin dle druhu a typu pojištění, včetně postupu a rad, jak s nimi pracovat
 • také jsou zde k dispozici i elektronické verze publikací, ročenek, letáků, tiskových zpráv a zpráv o činnosti ČSSZ
 • pojištěnci mají na portálu ČSSZ své konto, v němž je viditelná evidovaná doba pojištění a výdělky, přičemž vstup do konta umožňují aktivní přístupové údaje do datové schránky
 • ČSSZ také na žádost vyhotovuje informativní osobní list důchodového pojištění
 • úřad nabízí veřejnosti možnost online objednání na OSSZ na určitý den a hodinu
 • lidé se mohou přijít poradit nebo vyřídit úřední záležitosti na OSSZ každý pracovní den i bez nutnosti objednání, přičemž ale musejí počítat s čekáním dle pořadí – tedy toho, jak a kolik osob před nimi přišlo
 • o vyplácených dávkách ČSSZ rozhoduje v posledních letech v mnohem kratších lhůtách, než jí určuje zákon

ČSSZ po 25 letech

Česká správa sociálního zabezpečení je po 25 letech od svého vzniku stabilizovaným a profesionálním úřadem, který každodenně doprovází veřejnost a jednotlivce po celý jejich život, spolehlivě jim dle principů pojištění poskytuje základní zabezpečení v nemoci a mateřství, ve stáří, v případě invalidity či ztráty člena rodiny.

Spravovaný objem financí

Dá se říci otevřeně, že objemem finančních prostředků nemá Česká správa sociálního zabezpečení konkurenci. Takový objem není v žádném jiném úřadu České republiky, ba ani v zahraničí. Výběr pojistného za loňský rok činil částku 373 miliard korun, což je celá třetina státního rozpočtu, a v 99 % byla ČSSZ úspěšná ve výběru pojistného. Ročně vydává ČSSZ a OSSZ dohromady 3,6 miliónů rozhodnutí ve věcech nemocenského a důchodového pojištění. ČSSZ pak pravidelně každý měsíc zajišťuje v přesně stanovených termínech výplatu důchodů, což činí ročně až 42 miliónů výplat.

Užitečné odkazy

Zdroj foto: www.cssz.cz

Tagy: 25.let fungování, call centrum, CSSZ, e-portál, konto pojištění, tiskopisy a materiály