Členství v českých asociacích a organizacích

Vydáno 22.6.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Členství v nejrůznějších asociacích a organizacích je častou aktivitou osob samostatně výdělečně činných i firem poskytujících služby. Skýtá jim mnohdy výhody sdružení se s jinými subjekty, fungujícími v podobném nebo stejném oboru činnosti nebo hobby.

Členství v českých asociacích a organizacích

Co členství zájemcům zaručuje? Kde a jak se lze přihlásit a za jakých podmínek? K čemu se firma, nebo OSVČ zavazuje? A kontroluje někdo dodržování pravidel? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi.

Asociace a organizace

Jedná se o organizovanou skupinu osob, které mají společné představy, cíle, motivy, aktivity a zaměření. Vzájemné vztahy uvnitř organizací a asociací jsou řízeny stanovami, pravidly, organizační strukturou s etickým kodexem. V rámci organizační struktury funguje dělba práce, s respektováním pravomocí a odpovědností spojených s jednotlivými činnostmi, spolu s koordinací aktivit zacílených na společné motivy.

V České republice existují různé druhy zájmových asociací a organizací. Jsou jimi kluby, sdružení, spolky. Představují organizovanou sociální skupinou.

Mezi organizace a asociace fungující v ČR patří

 • neziskové organizace
 • zájmové společnosti
 • kluby a spolky
 • sdružení a profesní sdružení

Co asociace a organizace zaručují zájemcům o členství

Všechna společenství to mají podobně, rozdíly jsou pouze v daném oboru činnosti, díky níž se osoby či firmy v asociaci sdružují. A každá asociace má různě četné, a méně či více výrazné aktivity vyúsťující navenek.

Základní společné rysy, které asociace a organizace obecně svým členům nabízejí, jsou nejrůznější benefity.

Jsou jimi

 • výhodné vstupy na akce
 • vstupy zdarma
 • možnosti využití společných prostor
 • možnosti využití areálu a sportovišť
 • odborná pomoc a podpora při podnikání
 • školení a rozvíjení odbornosti
 • společné srazy a setkání

Charakteristické jsou v současné době také dobře fungující webové stránky prezentující asociaci či organizaci. Zde jsou uveřejňovány novinky a aktuality, činnost spolku a další témata související s fungováním asociace.

Kde a jak se lze přihlásit a za jakých podmínek

Přihlášku do členství v určité asociaci nebo organizaci lze podat písemně, e-mailem nebo online kontaktním formulářem na stránkách dané asociace. Také osobně v sídle spolku.

Členství obnáší mimo příspěvků (ne vždy jsou vyžadovány) a účasti na schůzích také vykazování činnosti v rámci společenství. Aktivní zařazení se do asociace a jejího dění v rámci možností dané osoby či firmy. Za přínos se považuje zpětná vazba – prezentace asociace v rámci podnikání, OSVČ a firmy (na webu, plakáty, vizitky, upoutávky, webináře, atp.)

Jak se kontroluje dodržování pravidel asociací

Kontrolu dodržování pravidel provádí vedení asociace a pověření lidé. Také nezávislí odborníci v daném oboru na podnět nebo stížnost. Lze rovněž oslovit nadnárodní asociaci – evropskou, světovou (např. Mezinárodní asociace chův a sester, Evropská federace úklidového průmyslu, atp).

Mohlo by vás zajímat

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Rada pro rozvoj sociální práce

Česká asociace úklidu a čištění

Evropská federace úklidového průmyslu

Česká asociace dul

Česká asociace sester a chův

Mezinárodní asociace chův a sester

Hospodářská komora české republiky

Asociace malých a středních živnostníků a podnikatelů – seznam členských firem

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: asociace, členství, organizace, podmínky, pravidla