Co se mění v důchodovém pojištění pro rok 2018

Vydáno 21.1.2018 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Co se mění v důchodovém pojištění pro rok 2018

Rok s číslovkou 2018 přinese v oblasti důchodového pojištění řadu změn. Od změn týkajících se valorizací důchodů, přes nové parametry pro výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018 až po povinnosti příjemců důchodu.

Valorizace důchodů

Novela zákona o důchodovém pojištění pojímá v sobě nový a zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů. Pravidelné zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výraznější, než tomu bývalo v minulých letech. Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (tj. starobních, vč. předčasných starobních, invalidních pro invaliditu všech tří stupňů, vdovských, vdoveckých a sirotčích) se zvýší o 3,5 %. Základní výměra stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení provede jejich zvýšení automaticky.

Pevný důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění rovněž ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop na 65 let. Tento důchodový věk platí pro osoby narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk ještě diferencován v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychovaných dětí.

Změny v dobrovolném důchodovém pojištění

U dobrovolného důchodového pojištění, tzv. bez uvedení důvodů, se od 1. 2. 2018 nově zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí každá osoba získat minimálně rok pojištění, což je doba výkonu výdělečné činnosti (nikoli jen náhradní doby pojištění). Stále zůstává v platnosti, že osoba, jež se zúčastňuje dobrovolného důchodového pojištění je starší 18 let a má podanou žádost skrz předepsaný formulář na OSSZ dle místa bydliště. Pro rok 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění částku 2 099 Kč.

Změna podmínek pro nárok na sirotčí důchod

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok na sirotčí důchod i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen velmi krátkou dobu důchodového pojištění, což je doba výkonu výdělečné činnosti, a ne náhradní doby pojištění. A to minimálně rok, přičemž u osoby starší 38 let alespoň dva roky.

Výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb, které začnou platit od 1. února 2018, o nich jsme psali ve článku zde.

Další změny nově zakotvené v zákoně

  • Doplatek důchodu nebo jeho část lze použít i na úhradu dluhu na pojistném nebo penále osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které by doplatek náležel.
  • Doplatek důchodu lze zúčtovat s přeplatkem na nemocenském, který vznikne v důsledku zpětného zvýšení invalidního důchodu z důvodu zvýšení stupně invalidity.
  • Nárok na pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) důchod v situacích, kdy vdova, vdovec, sirotek úmyslně způsobili smrt manžela, manželky, rodiče nevzniká, anebo zaniká od samého počátku a nikoli až od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku soudu.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: dobrovolné důchodové pojištění, důchodový věk, nárok na sirotčí důchod, Novela zákona o důchodovém pojištění, valorizace důchodů, změny nově zakotvené v zákoně