Od letošního října se zvýší příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče

Vydáno 28.9.2022 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Příspěvky pro pěstouny a děti, které vyrůstají v náhradních rodinách, se od 1.října 2022 navýší. Vzroste příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a také jednorázový příspěvek při převzetí dítěte. Ten nebyl navýšen od roku 2008. Navýšením projde i zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče.

Od letošního října se zvýší příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek je dávkou pěstounské péče, která v praxi nahrazuje výživné. Dávka je dána fixními částkami podle věku a zdravotního znevýhodnění dítěte, přičemž od října se příspěvek zvedne o 27 %.

Dítě závislé na pomoci

Jestliže se jedná o dítě, jež je dle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, částky se rovněž navyšují, a to dle stupně postižení a věku dítěte.

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek je jednorázovou dávkou, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto se od října navýší razantněji než další zmíněné dávky, a to o 35%.

Zaopatřovací příspěvek

Je dávkou, která pomáhá mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom jsou už zletilí. Mohou je čerpat maximálně do svých 26 let. Od ledna 2022 tak dávka zmírňuje nepříznivou sociální situaci mladých osob poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti.

Pravidelná dávka činila za splnění určitých podmínek (například při bezúhonnost) 15 000 Kč měsíčně. Od října 2022 se navýší o 15 % na 17 250 Kč. V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky.

Jednorázový příspěvek

Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek, který byl poskytován při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 000 Kč. Od října 2022 je jeho výše stanovena na 28 750 Kč.

Zdroj foto: MPSV.cz