Změny v příspěvku na bydlení pro rok 2022

Vydáno 21.12.2021 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Dne 13. 12. 2021 bylo schváleno nařízení vlády, kterým se pravidelně od ledna nového roku navyšují normativní náklady na bydlení. V návaznosti na to byl odsouhlasen návrh novely zákona o státní sociální podpoře obsahující mimořádné navýšení normativů tak, aby mohl být zohledněn skokový růst cen energií, ke kterému dochází v rámci posledního čtvrtletí.

Změny v příspěvku na bydlení pro rok 2022

Náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se počítají jako průměrné náklady na bydlení pro příslušný počet osob v domácnosti a s ohledem na velikost obce. Náklady na bydlení tvoří nájemné a další náklady související s bydlením včetně energií. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné měsíční náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Tyto normativní náklady jsou zároveň stanoveny i jako horní hranice přiměřených nákladů na bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku na bydlení přispívá. Každoročně jsou upraveny nařízením vlády pro daný kalendářní rok na základě zákonného zmocnění, a to v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen jednotlivých komodit nákladů na bydlení (dle ČSÚ). Bližší informace k příspěvku na bydlení lze nalézt zde.

Růst energií

V posledním čtvrtletí roku 2021 prudce vzrostly ceny energií, především plynu a elektřiny, což bude pravděpodobně pokračovat i počátkem příštího roku. Zvlášť velký problém je u domácností, které mají smlouvy s dodavateli energií bez dlouhodobé fixace cen.

Normativní náklady přepočtené podle vývoje indexů spotřebitelských cen, aktuálních cen dodavatelů energií a ostatních služeb souvisejících s bydlením se oproti částkám platným pro rok 2021 zvýšily v rozmezí od 2,2 % do 2,8 % u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a od 2,3 % do 2,4 % u družstevních bytů a bytů vlastníků. V absolutním vyjádření jde o zvýšení měsíčních částek normativních nákladů o 150 Kč až 444 Kč u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a 120 Kč až 277 Kč u družstevních a vlastnických bytů.

Normativní náklady na bydlení se pro rok 2022 zvýší

pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí

pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Zdroj foto: Pixabay.com

Zdroj tabulky: MPSV