Dárek od MPSV - Další novinky roku 2016

Vydáno 18.1.2016 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Rok 2016 přináší další změny platné od ledna 2016. Přichystalo je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Co ještě se změní?

Dárek od MPSV - Další novinky roku 2016

Mimo chystaných změn pro rok 2016 zmíněných v našem článku zde, nastane ještě několik dalších. Z návrhů, o nichž jsme psali bylo schváleno a některé další změny se ukázaly až posléze.

Navýšení důchodů

Všechny důchody – starobní, předčasné, invalidní ve všech stupních, vdovské a vdovecké se od ledna 2016 zvýší o 40 Kč. Tedy základ se změní 2 400 Kč na 2 440 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosažených příjmech, se nezvyšuje.

Jednorázový příspěvek

Všichni důchodci k tomu dostanou v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun. Je to kompenzace za nízkou nebo nulovou valorizaci minulých letech, když valorizace dána zákonem a není umožněno jinak. Proto byla zvolena forma jednorázového dorovnání.

Navýšení minimální mzdy

Od ledna 2016 se zvedne minimální mzda o 700 korun, tedy z 9 200 Kč na 9 900 korun, a minimální hodinová mzda se navýší z 55 Kč na 58,70 Kč.

U zaměstnance, který pobírá invalidní důchod, se sazba změní z 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách.

Změna redukční hranice nemocenského pojištění

Redukční hranice pro denní vyměřovací základ k výpočtu výše dávek nemocenského pojištění jsou pro rok 2016 určeny takto:

 • první redukční hranice činí 901 Kč
 • druhá redukční hranice činí 1 351 Kč
 • třetí redukční hranice činí 2 701 Kč

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění zůstává stejná a činí 2 500 Kč.

Sociální pojištění

Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření, s čímž souvisí i úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez ohledu na to, zdali měl či neměl poplatník pojistného sjednáno důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení

Ty činí pro rok 2016

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
 • u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 1. 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění
 2. 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu

Stěžejní změny

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného činí 27 006 Kč
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je stanovena na 64 813 Kč
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč
 • z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření a 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření)
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč
 • z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření a 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření

Zdroj foto: Mpsv.cz

Tagy: mzda, navýšení, nemocenské a sociální pojištění, novinky MPSV, příspěvek