Dávky a příspěvky v době koronavirové pandemie včetně ošetřovného

Vydáno 27.3.2020 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Rodiny a senioři pobírající nejrůznější příspěvky a dávky nebudou muset pro nárok na výplatu těchto dávek dokládat příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. A ošetřovné bude vypláceno až do 13 let dítěte po celou dobu uzavření škol.

Dávky a příspěvky v době koronavirové pandemie včetně ošetřovného

V rámci ožehavé situace s nákazou Covid-19, která panuje v České republice a v důsledku povinných hygienických a dalších nařízeních vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjednalo zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek.

Těmi jsou

  • Přídavek na dítě
  • Příspěvek na bydlení
  • Příspěvek na péči

Jedná s o změny jen dočasné, které budou platit po dobu potřebnou v období pandemie nákazou Covid-19. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dne 26. března schválila vláda. Zákon aktuálně schvalují ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat jej pak musí ještě prezident republiky. Jisté však je, že projde bez problémů všemi koky vedoucími k uzákonění.

Omezení papírování a potkávání lidí na úřadech

Důvodem tohoto opatření je především zabránění kumulace více osob na jednom místě, tedy v areálech místních poboček Úřadů práce, pod který vyřizování, řešení a výplata dávek spadá.

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči tak nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku.

Nouzový stav

V nouzovém stavu je realizována řada omezujících opatření souvisejících především s omezením osobního kontaktu mezi lidmi, a tak dopadá tento stav i na řešení dávek a příspěvků.

Nařízení neplatí pro ty, kdo žádají o nějakou dávku poprvé, nebo pokud potřebují dávku nějak razantně navýšit z důvodu, že se jim během prvních 3 měsíců letošního roku změnily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení.

Ti první musí komunikovat skrz email nebo vhodit žádost a podklady do schránek u ÚP zřízených. Ti druzí doloží nárok na zvýšení dávky dokumenty, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Komunikace s Úřadem práce i v případě dalších dávek

Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR bude navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Tato opatření nijak neovlivní podávání nových žádostí, přičemž lidé mohou komunikovat s úřady potažmo s ÚP ČR jinak, než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Žádosti mohou zasílat

  • zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky
  • dodat jako přílohy elektronicky e-mailem
  • zaslat klasickou poštou
  • nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu úřadu na viditelně označeném místě

Pří podání e-mailem, není nutné mít zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken nebo fotografie s dokladovanou skutečností. A nutno je uvést také telefonní a e-mailové spojení.

Zaměstnanci úřadu jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950.

Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněny a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Informace ve stavu nouze k péči o děti: ošetřovné

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Covid-19, koronavirus, ošetřovné, pandemie, příspěvky a dávky