Dobrovolnictví jako služba do domu

Vydáno 23.5.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Služby do domu mají různý charakter. Mohou to být různorodé typy pomocí a činností – od nákupu do domu, kadeřnických či masérských služeb, přes zabezpečení stravy, léků a knih do domu, až po nejrůznější sociální služby v místě bydliště žadatele.

Dobrovolnictví jako služba do domu

Jeden fenomén však zůstává tak trochu stranou. U nás v Česku není příliš rozšířen jako jinde ve světě, ale pro handicapované, nemocné a seniory je to často velká pomoc zdarma. Co máme na mysli? Hovoříme o dobrovolnictví.

Když se řekne dobrovolnictví

Je to samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, kterému se laicky říká formální dobrovolnictví.

Ale mnozí lidé se v dobrovolnické práci realizují více neformálně – a to jako jednotlivci, či jako součást skupiny. Důvodem dobrovolnické činnosti jsou většinou morální, když je zde vyšší potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, pomáhat při živelní katastrofě, atp. Časová náročnost dobrovolných činností je velmi různorodá. A dobrovolník je osoba, která o své vůli věnuje svůj volný čas pomoci jiným.

Legislativa

Dobrovolnická služba je dána zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje dobrovolnictví jako pojem, předepisuje podmínky dobrovolnictví, typy a druhy činností, a také určuje kde, jak a kdy se jedná o dobrovolnictví.

Umožňuje ve svém důsledku občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím a náboženským společnostem získat akreditaci pro oblast dobrovolnické služby. Tuto akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra a je to jakýsi punc kvalitní dobrovolnické činnosti. Akreditace se uděluje na dobu tří let a společnosti s akreditací mohou žádat o státní dotace na organizování dobrovolnické služby.

Dobrovolnictví jako takové u nás

Všude ve světě běžné, chápané tak jak je, u nás zprvu hodně často přehlížené, a když už lidmi registrované, tak na dobrovolnictví bylo koukáno skrz prsty a s velkou nedůvěrou jako na něco nenormálního a blížícího se téměř sektářství. Protože proč by někdo něco dělal úplně zadarmo? Za tím musí být něco jiného… Až tak byla společnost u nás nedůvěřivá a nedávala dobrovolnictví moc šancí.

Naštěstí se lidé nevzdali a dobrovolnictví se u nás postupně rozvinulo. Stále však je oproti jiným zemím rozvinuto málo. I když každý z nás je občas de facto dobrovolníkem – pomocí ve své rodině, přátelům, známým i kolegům. Někdy i ve škole, ve firmě kde pracuje, v nějakém hobby klubu. Ale to se považuje buď za běžné, nebo to není tolik vidět.

Ale ať je to pomoc cizím, nebo známým a rodině, stále je to dobrovolnictví a něco, co děláme rádi a dobrovolně ve prospěch věci. A přesto nám dobrovolnictví a člověk (dobrovolník), který toto dělá, přijde často ne zcela přirozené. A je to škoda. Protože díky těmto lidem a jejich pomoci, je mnoho životů ve své každodennosti mnohem lehčích a jednodušších.

Kde všude se angažují dobrovolníci?

Nejvyšší počet dobrovolníků je v současnosti ve třech oblastech

  • sociální a zdravotní dobrovolnické aktivity
  • humanitární a ekologická dobrovolnická činnost
  • kultura a sport v souvztažnosti na práci s mladými a dětmi

Dobrovolníci v sociálních službách a zdravotnictví

Nás zajímá především ta sociální a zdravotní oblast, kde můžeme zmínit, že vstupem dobrovolníků do sociální sféry se celkově zkvalitňují tyto služby, když dobrovolníci nejsou profesionálové, ale lidé kteří poskytují pomoc.

Hlavně svoji přítomnost a společnost, mohou pomoci s dohledem nad nemocným, či handicapovaným, dopřát mu předčítání a hraní společenských her, ruční práce a popovídání si o čemkoli, posezení u kávy či čaje, kulturní akce a doprovod na ně, dozor na procházkách a pomoc při péči o osobní potřeby, zvládání chodu domácnosti, mohou nakoupit i obstarat různé pochůzky, atp.

Dobrovolnictví ve zdravotnictví se angažují dnes jak v nemocnicích a dalších lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i v terénu. A tak doma nebo v klubech, domovech pro seniory, stacionářích a denních centrech či terénních hospicech pomáhají osobám starým, nemocným a handicapovaným.

Dobrovolníci v sociálních i zdravotnických službách jsou pro danou činnost v sociálních službách školeni, pracují na základě smlouvy a pod vedením koordinátora.

Čtěte více

V současné době má zkušenosti s dobrovolnictvím celá řada zařízení a subjektů u nás. O dobrovolnickou činnost v sociální sféře a zdravotnictví je dnes stále vyšší zájem.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: dobrovolnictví, služba do domu, sociální služby, zdravotnické služby