Domácí péče o osoby se zdravotním postižením - vývoj v čase

Vydáno 19.12.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Mnoho rodin, které mezi sebou mají někoho se zdravotním postižením, volí jeho ošetřování doma, jelikož tito lidé jsou velmi křehkou skupinou ve společnosti. O tomto tématu jsme již psali. Nyní jsme však zjišťovali, jaká je situace v domácí péči o osoby se zdravotním postižením v současnosti.

Domácí péče o osoby se zdravotním postižením - vývoj v čase

Situace a kvalita služeb se v čase často mění a vyvíjí. Změnila se situace v domácí péči o zdravotně postižené k lepšímu? Je stabilnější? Anebo je horší?

Informovanost

Informovanost obyvatel o službách souvisejících s domácí péčí o osoby blízké je stále lepší. Dnes téměř každý ví, že nejkompetentnější informace k této problematice obdrží:

 • při návštěvě magistrátu města, obecního úřadu a jeho sociální odboru v místě trvalého bydliště nemocného
 • také na pobočce Úřadu práce ČR, pod níž tyto záležitosti spadají
 • na obecních úřadech bývá vyčleněna osoba, která toto zastřešuje
 • na těchto místech lze vyzvednout potřebné formuláře i informace o dalším postupu
 • vyplněnou žádost o příspěvek na péči může potencionální pečující osoba podat u krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel (tedy nemocný) trvalý pobyt
 • a pokud si nejste jisti, oslovte a kontaktujte některá občanská sdružení
 • anebo si najděte specializovaný internetový portál s dalšími informacemi i pokyny

Občanská sdružení a nestátní organizace

Potěšující je, že přibylo sdružení a nestátních organizací, jež dokáží mnohdy poskytnout poradenství až do domu. Jsou si často dle vlastních zkušeností vědomi, že zdravotní handicap a poškozené zdraví má obrovský dopad na celé fungování a život každé takové osoby. A tak poradit se není vůbec od věci, jelikož na přiznání nejrůznějších příspěvků a úlev je nutno mít kompletní dokumentaci o zdravotním stavu a vědět, kam se obrátit a jak o úlevy požádat.

Mimo poradenství tyto organizace dnes také poskytují vyřízení všech záležitostí okolo žádostí, a to včetně pochůzek. To je pro osoby pohybující se kolem zdravotně handicapovaného velmi důležité, jelikož ty jsou péčí o něj vázány a omezeny v pohybu mimo bydliště. Mohou vše vyřídit v doprovodu některého rodinného příslušníka, anebo přímo samy na základě plné moci. Seznam těchto organizací naleznete v našem dřívějším článku, ve vyhledávači Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Úřad a jeho terénní pracovníci

Sociální odbor zmíněných úřadů má své terénní pracovníky, kteří mohou na požádání navštívit danou osobu a žadatele. Ti mohou poradit, zda-li žádat o příspěvek a jak přitom postupovat. Často se tak děje rovněž následně na základě podané žádosti, kdy se zjišťuje skutečný stav věci v rámci přiznání dávky.

Nárok na příspěvek na péči

V domácí péči o zdravotně nemocného se angažuje rodina a okolí nemocného. A podle věku potřebné osoby se od toho odvíjí:

 • každodenní péče
 • přístup ke vzdělání
 • možnosti rehabilitace
 • občasné společenské kontakty nemocného s jinými osobami

Mnohdy na tohle všechno nejsou v rodině prostředky, přičemž často někdo z rodiny v rámci péči o nemocného také opouští své zaměstnání. Tady pak může být východiskem právě příspěvek na péči, který je zakotven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který naleznete také v našem předchozím článku, včetně informací, kdo na dávku může dosáhnout.

Existují ještě další dávky

Těmito dávkami pro zdravotně handicapované jsou:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • výpůjčka zvláštní pomůcky
 • vyřízení průkazu OZP

Všechny vymezuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Dále vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Obojí, včetně podrobných informací, kdo a na co konkrétně má nárok, spolu s online formuláři ke stažení a mnoho dalšího najdete v našem předchozím článku.

Ve zmíněném předchozím textu jsou k dispozici i užitečné další odkazy na poradny a poradce, Národní radu zdravotně postižených a portál Heplnet.

Současnost je pozitivní

V reálu lze říci, že informovanost občanů značně vzrostla a pohybuje se mnohem výše i v počtu žádostí o nejrůznější příspěvky než dříve, což je především dáno větší angažovanosti státu. Ta vzniká právě nejčastěji na základě podnětů různých sdružení a organizací. Také je znát komplexnější práce sociálních odborů a širší pokrytí regionů sdruženími, která značně této skupině obyvatel pomáhá.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: domácí péče, nárok, příspěvky a úlevy, zdravotně handicapované osoby