EET v souvztažnosti ke službám do domácnosti

Vydáno 13.1.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Dokola a stále skloňovaná zkratka, která mává s českým trhem. Víte ale skutečně, co je EET a koho se týká? Jaká je časová realizace, podstata a co je k EET nutno? A jak to bude po zavedení EET s vyúčtováním služeb do domu?

EET v souvztažnosti ke službám do domácnosti

Zkratka EET znamená elektronickou evidenci tržeb, a je de facto elektronický systém. Tyto e-tržby (jak se jim rovněž říká) fungují na bázi efektivnějšího výběru daní, účinnější finanční správy a potření (nebo alespoň omezení) šedé ekonomiky (podnikání a činnosti v podnikání realizované „na černo“). A v neposlední řadě také využití novodobých pák a možností současných elektronických nástrojů. S EET se má kontrola daňových subjektů velmi zjednodušit, zpřehlednit, a omezit jen na podezřelé případy a nebude trvat dlouhé měsíce, jako doposud.

Reklama

Kdo je povinen EET při svém podnikání realizovat?

Původní plošné fungování se změnilo za postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů.

A to všech těch, kteří realizují

  • hotovostní platby
  • platby kartou
  • šeky a směnky
  • nebo obdobná platidla

Kdy je nutno být v EET zapojen?

  • od 1. 12. 2016 se EET týká poskytovatelů pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb
  • od 1. 3. 2017 také podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě
  • od 1. 3. 2018 EET platí i pro ostatní činnosti, dopravce a zemědělce
  • od 1. 6. 2018, se EET dotkne vybraných řemesel a výrobní činnosti

Podstata EET – jak to funguje?

Každá finanční transakce bude prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, ta ji obratem potvrdí unikátním číselným kódem, který se pak objeví i na účtence zákazníka.

Co obnáší realizace EET?

Pro zavedení EET jsou již nyní k mání různé systémy, od jednoduchých až po složitější. Je nutno zajištění hardwaru a softwaru k realizaci EET. Každý podnikatel si může vybrat elektronické zařízení odpovídající velikosti, rozsahu a potřebám jeho podnikání. Náklady se týkají jen pořízení softwaru, nebo komunikačních modulů, přičemž jsou zde i malá kompaktní přenosná pokladní zařízení vhodná pro menší podnikatele. Je možné připojení pomocí wi-fi nebo kabelu a lze volit mezi výrobky různých značek.

Podstatou je on-line připojení daného zařízení (pokladna, PC, mobilní telefon nebo tablet), přičemž k tomu není zapotřebí vysokorychlostní internet, zařízení jsou schopna pracovat v off-line režimu, a poté lze zaslat dané informace na úřad zpětně. Ovšem pokud se vyskytnou podmínky, kdy nelze ani zpětně zajistit on-line připojení, lze žádat o výjimku z povinnosti on-line evidence.

Jak se dotkne EET služeb a pomoci poskytované do domácnosti?

Dle výčtu je zřejmé, že oblasti pomoci do domu (úklid, péče o handicapované a seniory – sociální služby, péče o děti – hlídání dětí, chůvy, atp.,) budou mít povinnost připojit se k EET od 1. 3. 2017.

Pokud subjekt (živnostník, OSVČ, podnikatel) služby poskytuje v malém měřítku, nebo jen nárazově, či jen třeba sezónně, často se mu nevyplatí zapojit se do EET a zřizovat si k tomu potřebné nástroje řešení a realizace EET. Zde je jediná možnost – realizovat a řešit své služby po daném datu jen fakturací – čili bez hotovostních plateb, plateb kartou, šekem či směnkou.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: EET, elektronická evidence tržeb, podmínky a povinnosti