Evropský sociální fond: 60leté působení pro lidi

Vydáno 30.4.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Letos je Evropský sociální fond na světě úctyhodných 60 let. Patří tak k nejstaršímu nástroji Evropy, využívaném na podporu lidí v mnoha sociálních oblastech a směrech.

Evropský sociální fond: 60leté působení pro lidi

Šedesát let fungování Evropského sociálního fondu (ESF) ukazuje, že tito „pomocníci“ nejsou zbyteční. ESF jako nejstarší a bez nadsázky lze říci i nejvýznamnější evropský nástroj pomohl mnoha lidem.

Co je vlastně ESF zač?

Jedná se o nejstarší fond Evropské unie, který vznikl roku 1957. Zprvu byl jen jednoduchým nástrojem, jehož podstatou bylo proplácet členským státům EU polovinu výdajů na odbornou přípravu a příspěvků na přesídlení pro pracovníky postižené hospodářskou restrukturalizací.

Současnost fondu

Současná podoba Evropského sociálního fondu je mnohem sofistikovanější, propracovanější a s efektivním zacílením na palčivé problémové části sociální sféry tak, aby z konečného řešení a supportu mělo prospěch co nejvíce lidí.

Jak funguje ESF?

Evropský sociální fond funguje na bázi spolufinancování. Finanční příspěvky do ESF přiházejí od členských států EU, Evropské komise i ze soukromého sektoru. V současném období, které je rozloženo na roky 2014–2020, podporuje Evropský sociální fond projekty ve všech 28 členských státech EU a k dnešku disponuje celkovým rozpočtem ve výši 124,9 miliardy eur, přičemž 86,4 miliardy eur pochází z rozpočtu EU.

V praxi ESF funguje prostřednictvím operačních programů, jež jsou zacíleny na specifické potřeby daného regionu nebo členského státu EU a jejich občanů. Tyto operační programy se sjednávají mezi státy a Evropskou komisí, přičemž správnost jejich fungování řídí příslušné orgány každé země.

Jeho role berličky v oblastech jako sociální začleňování (dnes především seniorů), lepšího vzdělávání (nejen u mladých, ale i celoživotního), tvorby pracovních míst (především pro OZP a mladé rodiny s malými dětmi) je neodmyslitelnou součástí všech států Evropy, včetně Česka. Za dobu svého působení Evropský sociální fond pomohl milionům lidí.

Má za sebou na tisíce úspěšných projektů, a jak uvedla evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, Marianne Thyssenová: „Šedesáté výročí Evropského sociálního fondu je skutečným důvodem k oslavě. Během uplynulých šesti desetiletí pomohl tento fond milionům uchazečů o zaměstnání i zaměstnancům a podpořil stovky tisíc společností a začínajících podniků. Investujeme přímo do lidí, čímž přispíváme k tomu, aby nikdo nebyl opomenut, a zároveň posilujeme konkurenceschopnost Evropy, aby mohla držet krok s proměňujícím se světem práce. Těchto 60 let úspěšného působení ukazuje, že Evropská unie opravdu přispívala, přispívá a bude přispívat ke zlepšení života Evropanů.“

Dnešní otevřená datová platforma on-line, umožňuje přístup k údajům o tom, čeho se dosáhlo v rámci evropských strukturálních a investičních fondů ve zmíněném období 2014–2020. A fakta ukazují, že projekty Evropského sociálního fondu si vedou velmi dobře, když bylo vybráno a financováno na 30 % projektů, u těch týkajících se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí dokonce s 60% úspěšností.

Oslavám šedesátileté existence fondu, a debatám o jeho budoucnosti byla věnována konference s názvem Evropský sociální fond: minulost, přítomnost a budoucnost, kterou v březnu pořádalo maltské předsednictví EU. Členské státy pořádají po celý rok podobné akce a debaty, které mají za úkol ohlédnout se za tím, čeho se v rámci Evropského sociálního fondu dosáhlo, provést inventuru toho, jak fond funguje, a zasadit se o výrazné investice do další budoucnosti.

Během května se veřejnosti v rámci kampaně „Evropa v našem kraji“ představí tisíce projektů financovaných právě z prostředků EU a ESF.

Více na Evropský sociální fond

Zdroj foto: ESF

Tagy: 60.let fungování ESF, ESF, Evropský sociální fond