Hledáme sociální služby pro seniory I. díl

Vydáno 9.3.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Sociální služby jsou dnes hodně skloňovaný pojem. Ale mnozí se v nich až tak dobře nevyznají. Je jich celá řada a jsou určeny vždy pro určitou skupinu osob – handicapované, mladé rodiny s dětmi nebo pro seniory.

Hledáme sociální služby pro seniory I. díl

Jaká je nabídka péče o seniory u nás? Jaké sociální služby pro seniory vůbec existují? Co jim může společnost nabídnout pro podzim jejich života? Nevíte? Přinášíme vám jejich přehled.

Typy a druhy sociálních služeb pro seniory

Sociálních služeb pro seniory je zhruba dvanáct typů. A pod každý z nich spadá několik druhů služeb.

 • Volnočasové aktivity pro seniory
 • Neformální péče
 • Služby pro seniory do domu
 • Tísňová a SOS mobilní služba
 • Dopravní služba a dopravní asistenti
 • Terénní pečovatelská a ošetřovatelská péče
 • Služby pro seniory do domu
 • Denní stacionáře a centra pro seniory
 • Odlehčovací služby
 • Léčebny dlouhodobě nemocných
 • Pobytové služby pro seniory
 • Paliativní péče

Volnočasové aktivity pro seniory

Velmi široká škála sociálních aktivit a činností. Patří sem všechny vzdělávací, pohybové i kreativní aktivity, kurzy, semináře, programy, setkání, přednášky, výlety, zájezdy, programy klubů a spolků (dříve sdružení).

Neformální péče

Je to veškerá péče, jíž poskytují seniorovi jeho rodinní příslušníci v domácím prostředí. Je u nás hodně v plenkách a cílem je rozvinout ji. Proto je momentálně neformální péče velmi podporována jak v rámci EU, tak naší vládou a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Tísňová a SOS mobilní služba

Patří sem telefonní tísňová služba, SOS telefonická služba, a další veškeré seniorské linky a centrální pulty služeb pro seniory, jež byly sjednány a vytvořeny.

Dopravní služba a dopravní asistenti

Tato sociální služba pojímá současnou a aktuální veškerou pomoc seniorům na cestách, při nástupu a výstupu v MHD, cestování, senior taxi, dopravní asistenti a dopravní služby určené seniorům.

Terénní pečovatelská a ošetřovatelská péče

Do tohoto typu sociálních služeb náleží osobní asistence, zdravotnické úkony kvalifikované zdravotní sestry (aplikace injekcí, cévkování, podávání léků, ošetřování ran, nácvik chůze s chodítkem či berlemi). Dále pečovatelský dohled nad seniorem, pomoc s osobní hygienou, pomoc s pohybem po domácnosti, zajištěním stravování a obědy do domu. Také drobné nákupy, pochůzky po úřadech a doprovod k lékaři, podpůrné terapeutické a rehabilitační služby do domu. Nově sem spadají i sociální a právní poradenství, procházky, terénní a hospicová péče, terénní spirituální a pastorační péče.

V dalších článcích článku probereme druhou část sociálních služeb, jež zde zmíněny nebyly.

Zdroj foto: Flickr.com