Hledáme sociální služby pro seniory II.díl

Vydáno 20.3.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Pokračujeme ve specifikaci sociálních služeb pro seniory. Mnozí se v nich až tak dobře nevyznají a tak je přibližujeme široké veřejnosti a všem, kteří to potřebují.

Hledáme sociální služby pro seniory II.díl

Sociálních služeb pro seniory je zhruba dvanáct typů. A pod každý z nich spadá několik druhů služeb. Šest jsme jich probrali v minulém článku.

Typy a druhy sociálních služeb pro seniory

Byly to volnočasové aktivity pro seniory, neformální péče, služby pro seniory do domu, tísňová a SOS mobilní služba, dopravní služba a dopravní asistenti, terénní pečovatelská a ošetřovatelská péče. Dnes se budeme věnovat dalším šesti typům sociálních služeb. Které to jsou?

  • Služby pro seniory do domu
  • Denní stacionáře a centra pro seniory
  • Odlehčovací služby
  • Léčebny dlouhodobě nemocných
  • Pobytové služby pro seniory
  • Paliativní péče

Služby pro seniory do domu

Těmito službami jsou myšleny všechny služby pro nemocné, nemohoucí a seniory poskytované do domu a to jak zdarma, tak za poplatek. Jmenovitě sem náleží nákup do domu, úklid do domu, dohled nad seniorem, knihy a léky do domu, lékař a optik do domu, kadeřník a manikúra do domu. Celkem nová je služba zápůjčky kompenzačních pomůcek do domu, předčítání knih a časopisů, doprovod na úřady, k lékařům i k příbuzným či na procházky a výlety. A zcela nové jsou cvičení, masáže, rehabilitace a fyzioterapeut do domu, nebo i hlídání a venčení psa.

Denní stacionáře a centra pro seniory

Jsou to všechny instituce a zařízení, jež se postarají o seniora přes den, na několik hodin či celý den. Jsou určena seniorům pro jejich několikahodinový a denní pobyt mezi vrstevníky bez nocování, s dovozem a odvozem či bez, s cíleným programem nebo bez, někdy orientované na specifické onemocnění seniorů (demence, alzhemier, poruchy koordinace, atp.).

Odlehčovací služby

Sociální služby, které jsou pomocí hlavně pro pečovatele o seniorů (příbuzné) a patří sem krátkodobá pobytová umístění seniorů v nějakém zařízení, stejně jako terénní odlehčovací služby, kdy pečovatelka přichází za seniorem domů na hodinu, či několik hodin, půl dne, nebo celý den, ale i více než den a stará se o něj.

Léčebny dlouhodobě nemocných

Jsou to zdravotnická zařízení s odborným personálem, poskytující lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné seniory u nichž je nutný dlouhodobější po­byt.

Pobytové služby pro seniory

Zajišťují je instituce lišící se zřizovatelem, rozsahem péče, zaměřením a také cenou – Patří sem domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, domovy se zvláštním režimem pro specifická onemocnění, ubytovny a ubytování pro seniory a domy s byty zvláštního určení – bez nebo s pečovatelskou službou.

Paliativní péče

Je smutným typem sociální služby, která je určena seniorům na sklonku života a umírajícím. Spadají sem terénní paliativní služby ve formě terénních hospiců, terénních pastoračních a spirituálních služeb, ale i pobytové služby v kamenných hospicích s využitím a možností pastorační a spirituální služby.

V dalších článcích se budeme věnovat tomu, jak a kde sociální služby pro seniory hledat, kde se na ně ptát, nač si dát pozor při hledání i sjednávání, a také si vezmeme pod lupu jednotlivé sociální služby podrobně.

Zdroj foto: Flickr.com