Hospicová mobilní péče u nás - blýská se na lepší časy?

Vydáno 27.2.2017 Péče o seniory Pavla Jelínková

Jaký je rozdíl mezi stabilním hospicem a mobilním? A jak pokračuje vývoj mobilních hospiců u nás – k lepšímu či horšímu?

Hospicová mobilní péče u nás  - blýská se na lepší časy?

O hospicích jsme již na našem portálu psali. Ale jako vše okolo, i tento druh sociální služby zraje a vyvíjí se. Ale ač je to velmi citlivé téma, stávají se hospice díky rapidnímu stárnutí české populace u nás velmi potřebnou službou. Proto jsme se zajímali o to, jakým vývojem tato stále potřebnější sociální služba prochází.

Hospice jsou nestátní zdravotnická zařízení organizací, které se orientují na celkovou péči o nemocné, konkrétně těžce nemocné nevyléčitelné pacienty. Z 80 % jsou to pak osoby s nemocemi onkologického charakteru.

Typy hospice

Hospicem je forma stabilní (kamenná) s lůžky, kde je nemocný hospitalizován a je o něj komplexně pečováno, ale také mobilní, kdy hospicový tým dochází za nemocným do jeho domácího prostředí a pečují o něj nejbližší za podpory mobilního hospicového týmu.

Rozdíl je jasný, jedná se o péči v domácím nebo nedomácím prostředí. Vždy se volí nejprve ta domácí (mobilní) verze. Jen v těžkých případech, kdy se nemá o nemocného kdo postarat, anebo jeho stav vyžaduje intenzívní denní péči, kterou domácí prostředí nedovoluje, je umístěn do lůžkového hospice.

Dříve tomu tak nebylo. Mobilní hospice neexistovaly. A buď se o nemocného starala jen rodina, příbuzní, blízcí či přátelé, anebo byl těžce nemocný umístěn do stabilního hospice. S rozvojem mobilních hospiců je umožněno pacientům být do poslední chvilky doma – mezi svými a v jejich přirozeném prostředí. To velmi napomáhá psychice jak každého nemocného, tak jeho nejbližších. Pravidelná podpora mobilního hospicového týmu pak velmi pomáhá těžké situaci pečujících blízkých a zároveň ulevuje nemocnému.

Poskytovatelé hospicové péče

Jaký je aktuální stav hospicové péče, co se poskytovatelů týče? Ke konci roku 2014 v ČR fungovalo 22 hospiců z toho 11 lůžkových, 10 mobilních a jeden subjekt, který nabízel více služeb pohromadě. Ke konci roku 2015 fungovalo 15 lůžkových hospiců, tedy přibyly 4, u mobilních byl stav o dva více, tzn. 12.

Ke konci roku 2016 se stav navýšil na 18 lůžkových a 15 domácích hospiců v celé ČR. Mimo lůžkové a mobilní hospice fungují ještě ambulance paliativní medicíny, a lůžková nemocniční paliativní péče, která služby doplňuje.

Aktuální stav

Je očividné, že počet hospiců v různých formách stoupá, ovšem stačí to? Nestačí, a tak v nemocnicích umírá nejvíce osob, byť by mohly pobývat v domácím prostředí, nebo specializované hospicové lůžkové péči. Stále není hospicové péči (obzvláště té mobilní) věnován dostatek pozornosti.

Očividné to je již v zárodku – v lékařských oborech na fakultách, kde není běžnou a samozřejmou součástí výuky paliativní péče jako samostatný předmět. Patří jen do volitelných předmětů. A tak je příprava na provozování specializované paliativní lékařské praxe minimální.

Vývoj v letošním roce

Snad letos nastane lepší prognóza. Počet domácích (mobilních) hospiců by se měl v příštím roce rozšířit. Na stále se zvyšující potřebu hospicové péče reagují nyní již i zdravotní pojišťovny, když kupříkladu VZP chce rozšířit počty domácích hospiců napříč Českem, spolu s nimi takto reagují i další ZP u nás.

Zdroj foto: Pixabay.com