Jak funguje sociální bydlení

Vydáno 19.8.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Pojem sociální bydlení je docela novodobý. I když v minulosti existoval, současnost mu dala zcela nový rozměr. Víte skutečně, co se pod ním skrývá?

Jak funguje sociální bydlení

Sociální bydlení je forma pomoci domácnostem, které si nedokáží zajistit bydlení svépomocí. Je určena lidem, kteří nemají bydlení. Jsou to bezdomovci, lidé v ubytovnách, azylových domech, mladí po odchodu z dětských domovů, senioři, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, lidé v nevyhovujících podmínkách, ale také handicapovaní a postižení lidé, a rovněž samoživitelé.

Reklama

Inspirace ze zahraničí

Sociální bydlení již existuje ve všech zemích západní a střední Evropy. V Česku se o něm dlouho jen hovořilo, a teprve po více než 20 letech je zde ucelený návrh zákona, který vychází z reálných množností Česka. Jako jeden z mála návrhů novel byl konzultován s ekonomy, právníky, starosty měst a obcí nebo s lidmi s dlouholetou praxí v terénu.

Cílová skupina sociálního bydlení

Cílem je podpora nájemního bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené nebo osoby bez domova. Sociální bydlení je pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem, a končí proto zbytečně v ubytovnách nebo na ulici. Jde o záchrannou síť, která lidem pomůže najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem. A jelikož v těchto bytech lidé zaplatí snížené sociální nájemné, bude jim i stát doplácet na dávkách na bydlení méně, než je tomu nyní.

Vyřízení žádosti

O sociální bydlení může požádat každý člověk v tísni na odboru sociálních věcí, který nyní spadá pod Úřad práce. Ten jej následně prověří, posoudí jeho majetek a příjem. Potřebným vydá osvědčení, poté budou moci pomoc získat.

Pro žádost o sociální bydlení není k mání žádný formulář či tiskopis online ke stažení. Vše je nutno řešit osobně na spádovém odboru sociálních věcí v souvztažnosti s ním.

Na jak dlouho?

Celý systém sociálního bydlení je postaven na skutečnosti, že pokud se lidem, kteří bydlí a platí nájem v sociálním nebo dostupném bytě, dostatečně zvýší příjem, přejdou do běžného tržního systému bydlení. Nicméně se počítá s tím, že u seniorů nebo zdravotně postižených bude dostupný byt s garantovaným nájemným při splnění podmínek poskytován na dobu neurčitou.

Jasné podmínky

Sociální bydlení dává jasné podmínky, jež musí lidé splnit pro to, aby dostali podporu v podobě sociálního nebo dostupného bydlení, a tak i nižší nájemné. Zákon cílí na lidi, kteří potřebují pomoci při zajištění a udržení samostatného nájemního bydlení. Řada lidí to bez pomoci nezvládne, čeká pouze na dávky. Jsou využívaní těmi, kteří obchodují s chudobou a vytvářejí v obcích ghetta.

Sociální pracovník obce bude tyto osoby motivovat k nalezení zaměstnání, řešení dluhové pasti a splácení dluhů, bude pomáhat rodinám při výchově dětí a podobně. Domácnosti se budou muset podrobit tomuto systému a lidé budou motivováni postavit se zcela na vlastní nohy a dostat se do dostupného bytu, kde již budou bydlet bez dohledu sociálního pracovníka.

Role obcí a měst

Obce mají již od roku 2000 dle zákona o obcích povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení a rozvíjet sociální péči. A tak sociální bydlení nabízí obcím cestu, jak tuto povinnost naplnit. To vše za jasných podmínek a s garantovanými financemi, jež obcím pomohou rozšířit síť sociálních a dostupných bytů. Obce budou samy rozhodovat o tom komu, kdy a jaký byt bude nabídnut k pronájmu.

Bude trvat pět let, než zákon začne platit v plné míře. Úřady práce již nyní lidem pomáhají hledat vhodné bydlení i mimo obecní bydlení, tedy na trhu, a to tak, aby nevznikly problémy hlavně malým obcím, kde nebude dostatek vhodných bytů, nebo kde nepůsobí neziskové organizace.

Nárokové dotace obcím

Obcím může vzniknout finanční ztráta se zajištěním celého systému, ale i na to pamatuje návrh zákona o sociálním bydlení. V případě, že tato ztráta vznikne, bude ji sanovat stát skrze nárokové dotace. Obce budou mít ze zákona právní nárok na dotace na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních a dostupných bytů a dotace na oblast sociální práce.

Když obce nemohou

Zákon počítá s tím, že některé obce nebudou mít dostatečné možnosti byty zajistit, a proto přichází záchytný systém, který přebere odpovědnost za danou obec. Finanční pokuta bude uložena pouze těm obcím, které nebudou chtít naplňovat zákon ze své vůle. Výše sankce se bude odvíjet od závažnosti.

Zdroj foto: Pixabay.com