Jak na ošetřovné od 4.ledna 2021?

Vydáno 8.1.2021 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Díky Covidu-19 a vládním opatřením, byly omezeny provozy škol. Původní usnesení č. 1335 ze dne 14.12.2020 pro období před Vánoci bylo novelizováno usnesením č.1374 ze dne 23.12.2020 pro období od 24. do 26. 12. 2020. A dalším usnesením č. 1377 ze dne 23.12.2020 vláda opět omezila s účinností ode dne 27.12.2020 provoz škol do 10.1.2020.

Jak na ošetřovné od 4.ledna 2021?

Na základě těchto usnesení vlády trvá zákaz osobní přítomnosti žáků v základních školách, nepřetržitě od 21.12.2020 do 10.1.2021.

Výjimkou jsou

  • základní školy při zdravotnickém zařízení
  • děti v přípravné třídě
  • žáci 1. a 2. ročníků ZŠ
  • žáci prvního stupně ZŠ, když jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků ZŠ
  • děti v přípravném stupni speciální ZŠ
  • školy zřízenéh při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • ZŠ a třídy zřízených pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem
  • individuální konzultace pouze jedno dítě nebo žáka, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce

Kdo má nárok na ošetřovné od 4.01.2021?

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol se posuzuje dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákona č.438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Nárok na ošetřovné vzniká po dobu uzavření škol, to znamená od 21.12.2020 do 10.1.2021 v jed­notlivých dnech.

A to takto

  • Z důvodu omezení provozu škol v období od 23.12.2020 do 3.1.2021 není nárok na poskytování (výplatu) ošetřovného, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dny vánočních prázdnin.
  • V období od 4.1.2021 do 10.1.2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let (posuzuje se ke dni 21.12.2020 u prvn­ího ošetřujícího) nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.

Jak požádat o ošetřovné?

Zaměstnanec (rodič), který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21.12.2020, vyplní za prosinec 2020 a také za leden 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě“ za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, se stejným číslem na tiskopisech za oba měsíce. Jestliže rodič/zaměstnanec ještě nepodal žádost o ošetřovné za prosinec 2020, vyplní žádost „Žádost o ošetřovné při péči o dítě“ a uvede v ní v kolonce údajů o uzavření školy „od 21.12.2021 do 10.1.2021“. Vyplněný formulář pak podá u svého zaměstnavatele.

Co bude následovat?

Žádost o ošetřovné podá zaměstnanec u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Zaměstnavatel zašle OSSZ s tiskopisem i „Přílohu k žádosti o ošetřovné“. Rozhodné období se stanoví ke dni 21.12.2020.

Na mateřské školy se omezení usnesení vlády nevztahují, a jejich provoz tedy není omezen. Nárok na ošetřovné na děti umístěné v předškolním zařízení je jen při nemoci dítěte potvrzené lékařem, či uzavření konkrétní MŠ hygienou, atp.

Zdroj foto: Pixabay.com