Jak na tom byly domácnosti v posledních letech?

Vydáno 4.10.2013 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jak na tom byly a jsou dnešní domácnosti? Jaký je stav jejich financí, příjmů a výdajů? Zvládaly dobu před lety a zvládají tu dnešní hektickou a často předraženou éru utáhnout? Odpoví nám statistické informace z MPSV. Ty nám pomáhají v orientaci o tom, jak na tom jsme v mnoha ohledech našeho života.

V jedné písničce se zpívá, že statistika nuda je, má však přesné údaje. To platí i o faktech našich domácností. Statistiky jsou důležitou součástí všech oblastí a ty týkající se rodiny a domácností nejsou výjimkou. Jsou zdrojem informací a svými čísly ukazují na jednotlivé položky života každého z nás, jednotlivců a rodiny. V globálu pak předestírají životní úroveň a její vývoj v České republice. A předkládají také, které sociální i pracovní oblasti se zlepšují a které naopak jdou „dolů“ a jsou nejslabším článkem řetězce. Tedy místa, na něž by se politika MPSV měla co nejvíce zaměřit.
Možná není od věci se na tyto údaje podívat a zamyslet se nad nimi. Ideální je pořídit si publikaci MPSV s názvem „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 – 2012“. Ale protože je k mání i v elektronické podobě na stránkách MPSV, tak lze nahlédnout i tam.

A čísla mimo jiné říkají, že:

 • průměrný měsíční příjem českých domácností v letech 1993 – 2012 se navýšil čtyřnásobně – na osobu z 3.571,– Kč v roce 1993 na 13.363,– Kč v roce 2012
 • domácnosti důchodců měly větší procentuelní vzrůst, přičemž měsíční příjem na osobu byl v roce 2012 o 9.000,– Kč vyšší a činil v průměru 11.806,– Kč
 • průměrná měsíční mzda zaměstnance v ČR se zvýšila od roku 2000 dvojnásobně na 25 112 Kč
 • průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2.734,– Kč v roce 1993 na 10.770,– Kč v roce 2012
 • nejvyšší růst spotřebitelských cen byl zaznamenán v letech 1993 – 1998
 • v roce 2012 vydala každá osoba domácnosti za nákup zboží a služeb v měsíci průměrně 11.328,– Kč, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7.954,– Kč, ale meziročně výdaje klesly
 • největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly v 1993 – 1998 bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácností a důchodců
 • celkově přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů
 • z dostupných dat ČNB je známo, že vklady domácností vzrostly až pětinásobně, a to z 361,9 miliard Kč v roce 1993 na 1 770,3 miliardy Kč v roce 2012
 • zadluženost českých domácností u bank narostla dvanáctinásobně – z 92,8 miliard Kč v roce 1993 na 1 134,5 miliardy Kč v roce 2012
 • v zadluženosti domácností nejvíce figurovaly korunové půjčky, od roku 2000 především úvěry a hypoteční úvěry na bydlení

  Stáhněte si

  Statistika o domácnostech v elektronické podobě

Zdroj: www.mpsv.cz
Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky