Jak šel čas - vývoj služeb pro domácnost v čase

Vydáno 26.9.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jak šel čas za více než dva roky působení portálu Pomoc v domácnosti? Jaký byl vývoj v čase u jednotlivých služeb do domácnosti? Jak danou dobu monitoruje a vidí portál Pomoc v domácnosti jako nezávislý pozorovatel a často reálný testovatel?

Jak šel čas - vývoj služeb pro domácnost v čase

Za dobu fungování našeho portálu zůstalo ve službách do domu a pro domácnost mnoho stejného, avšak pár podstatných věcí se změnilo – jak k lepšímu, tak také bohužel i k horšímu. Co vše patří do služeb do domu, čtěte zde. A k tomu obecné zamyšlení k tématu seniorů a přijetí pomoci do domu.

O mnohých službách z pohledu vývoje v čase a aktuální nabídce jsme v nedávné době v rámci článků služby do domu pro nemocné a seniory a služby do domu pro nemocné a seniory zdarma psali. Nyní se zaměříme na další, a to týkající se ryze domácnosti jako takové s využitím pro všechny věkové kategorie obyvatelstva.

Hodinový manžel a firmy nabízející drobné opravy do domu

Tyto firmy a OSVČ se za dva roky fungování portálu Pomoc v domácnosti na trhu uchytily a přibylo jich. Od původního zajištění běžné domácí údržby se výčet jejich služeb rozšířil o odvoz a dovoz nákupu, ale i zalévání květin, mimo sekání trávy i o další zahradní výpomoc, až po vaření, pečení, doprovod k lékařům, vyřizování různých pochůzek, hlídání dětí, úklid,, čištění aut a bazénů.

Některé firmy nabízí jen něco z výčtu, jiné toto měly již od počátku ve své nabídce, další si některé služby přidaly časem. V reálu je na současném trhu četnost těchto firem o 5% vyšší a výčet nabízených služeb až o 15 % vyšší než před dvěma lety.

Úklid do domu

Služba se rozvinula a zkvalitnila. Mimo běžný úklid, jednorázový úklid, pravidelný úklid, úklid po malování, při stěhování, nyní nově nabízí také využití jen určité služby jako mytí oken, stále více je využívaný ekologický úklid a také drobné opravy, včetně péče o květiny – v domě, na balkoně, na terase.

Kvalita služeb je stále vyšší, stejně jako četnost úklidových firem se zvýšila za dva roky o 4%, rozsah poskytovaných služeb o 10%. V našem školském systému stále chybí obor, který by připravil na tuto profesi kvalifikované odborníky a firmy. Lidé v oboru se musejí spoléhat na kurzy.

Hospodyně

Je nejen o úklidu, ale dalších běžných domácích pracích, včetně zajištění chodu celé domácnosti, nákupů a dalších činností. Službu poskytují většinou úklidové firmy ke stávající nabídce úklidu v domácnosti. Výběr pracovnic podléhá standardům kvality, a proto je kvalita stále vyšší.

Počet nabídek služeb hospodyň se za dva roky zvýšil o 2%, rozsah prací zůstal přibližně stejný. Novinkou je tzv. systematizace. V našem školském systému stále chybí obor, který by připravil na tuto profesi kvalifikované odborníky a firmy. Lidé v oboru se opět musejí spoléhat na kurzy.

Nákupy do domu

Jsou skutečně službou k nezaplacení, která se nebývale rozvíjí. Vzrůstá rapidně počet firem službu poskytující, včetně rozšíření nabídky – služeb i sortimentu. Jako příklad si vezměme firmu, o níž jsme psali. Za dva roky, co portál Pomoc v domácnosti funguje, firma rozšířila své služby – rozvoz do dalších okolních oblastí, možnost menšího nákupu za nižší ceny, i v sortimentu na žádost zákazníků přidali mnoho čerstvého ovoce a zeleniny, rozšířili nabídku mléčných produktů, uzenin a úklidových prostředků pro domácnost.

Vzrostla jim také konkurence v podobě dvou dalších firem nabízející podobné služby. V reálu tak nákup do domu zažívá ve všech regionech rozmach – četnost těchto firem je o 7% vyšší a výčet nabízených služeb až o 12% vyšší než před dvěma lety.

Léky do domu

Službu v současnosti nabízejí stejné organizace jako před dvěma lety a za podobných podmínek. Tady se situace nijak rapidně nezměnila.

Dovoz obědů

Je součástí sociálních služeb. Také jej nabízejí soukromé firmy. Tato služba však stagnuje, protože o ni není příliš zájem. Pro seniory je dovoz obědů od soukromé firmy drahý a firmy dovoz využívají minimálně. Seniorům se vyplácí spíše rozvoz obědů skrz sociální služby dotovaný obcí.

Mobilní kadeřnictví, pedikúra, manikúra do domu

Jsou stále stejně využívané a prozatím minimálně rozšiřované služby. Zde se dva roky nijak neodrazily na rozkvětu, ale ani úpadku těchto služeb.

Knihovna do domu

Službu nabízí stále více knihoven v rámci rozšiřování obecních a městských služeb nejen pro handicapované, ale i pro nemocné a nemohoucí seniory. Nárůst knihoven poskytujících tuto službu činí cca 2%, zájem o ni je až o 5% vyšší.

Trenér, fyzioterapeut, masér do domu

Stále stejně využívané služby neprodělaly změnu v čase. Snad jen o masáže je o malinko vyšší zájem.

Žaluzie a rolety do domu

Patří k tradičním službám bydlení, jejichž rozsah i potenciál byl již před dvěma lety veliký. Rapidně se nezměnil – k horšímu ani k lepšímu. Regionálně zůstává počet firem i OSVČ shodný.

Lékař do domu

Bohužel tato služba upadá. V současnosti je poskytována velmi zřídka.

Společnost, doprovod na procházky, návštěvy

Jsou možnosti, které nabízejí hodinoví manželé, aktivizační a pečovatelské služby. Díky malé znalosti aktivizační služby a přeplněnosti/vy­tíženosti pečovatelské služby je služba zatím využívána v malém. Nárůst zájmu činí 1%.

Odlehčovací služba, předčítání a kompenzační pomůcky

Odlehčovací služba je pomocí pro nemocné seniory a handicapované. O ní jsme se zmínili již víckrát. Je využívána stále více, spolu s předčítáním pro handicapované nebo zápůjčkou kompenzačních pomůcek. Zde se za dva roky zájem zvedl o 4% a nabízí je stále více organizací.

Concierge

Concierge je asistence trochu jinak a není stále příliš známa. Je to možná škoda.

Osobní asistence a linky pro handicapované

Klasická osobní asistence je stabilní a dlouholetou službou, která je využita stále stejně. K tomu přičtěme telefonní linky pro handicapované, které jsou na tom podobně.

Hlídání dětí, chůva a kroužky do domu

Hojně vyhledávaná a stále více využívaná varianta pro zaměstnané maminky a celé rodiny je hlídání dětí. Chůva je zcela jistě nebývalým přínosem a jedinečnou možností pro rodiny do domu. Četnost využití vzrostla až o 7% a přibývá firem i OSVČ, kteří toto nabízí. Kroužky pro děti do domu zůstávají na stejné úrovni jako před dvěma lety. Není zde ani úbytek, ale ani nárůst.

Péče o zahradu

Péče o zahradu je v podstatě nekonečná záležitost a pomocná ruka vítána. Zde díky rozšíření nabídky činností hodinových manželů a firem poskytujících drobné opravy do domu je nárůst nabídky vysoký – až o 10%. A využívání služeb také narostlo, a to o 2%.

Péče o zvířata

Jde to nákup krmení do domu, hlídání a ubytování, hlídání a venčení nebo veterinář do domu. O zvířecí miláčky pečujeme stále. Služby okolo nich jsou tak využívány stabilně a stále více. Firem nabízející tyto služby nepřibylo, ale využití zákazníky cca o 2% ano.

Sezónní služby do domu

I ty jsou stabilní. Nenarostl počet firem ani využití. Snad jen o trochu více využívaná je služba Mikuláš do domu, zdobení domu a zahrady na Vánoce, anebo kuchař do domu, na párty či večírek.

Potěšitelná je zcela jistě skutečnost, že téměř žádná ze služeb (až na výjimky) nestagnuje a nebyla zrušena, spíše se na trhu stabilně drží, nebo rozvíjejí.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: firmy, OSVČ, služby do domu, sociální služby, soukromé subjekty, vývoj v čase