Jednotné kontaktní místo - vývoj v čase

Vydáno 7.10.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jednotné kontaktní místo (JKM) – jak je to s ním v současnosti? Jaký prodělal vývoj v čase? Staly se z JKM soudobé „czech pointy“ a využívají jej lidé více než dříve? Anebo je to úplně jinak?

Jednotné kontaktní místo - vývoj v čase

Jednotné kontaktní místo je, když…

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zaměřena na pomoc podnikatelům, a to v oblasti poskytování služeb, i těch v domácnosti – sociální a úklidové služby, péče o seniory a handicapované, hlídání dětí a další. V JKM lze nalézt předpisy, normy a další informace ohledně určitého oboru podnikání velmi jednoduše a bez běhání po úřadech.

K tomu slouží dvě stěžejní funkce

 • Poskytování informací, které jsou potřeba k započetí podnikání.
 • Zprostředkování kontaktu s úřadem, který se registrací a vydáním oprávnění povolení k činnosti zabývá.

Rozdíl zacílení JKM minulých a současných

JKM dnes nefungují jen v rámci určitého státu a země, ale jsou nedílnou součástí celoevropské sítě, a tak mohou pomoci i těm, kteří podnikají i mimo ČR, v jiném členském státě EU. Cílem a úlohou JKM je zjednodušení přístupu a započetí podnikání v rámci jednotného evropského trhu. JKM funguje rychle, efektivně, ale ne vždy jsou informace na počkání, obzvláště týká-li se to zahraničí.

K čemu JKM tedy nyní slouží?

JKM funguje již od roku 2009, s pokrytím v ČR na zhruba patnácti obecních a živnostenských úřadech ve všech krajích. Tam všude se lze dotazovat a informovat, a to osobně, telefonicky a e-mailem. Více k tomu v našem předchozím článku Jednotné kontaktní místo – co to je?

Jaké konkrétní informace nyní lze v JKM získat?

 • Informace nutné ke zisku oprávnění, zejména pak formu a obsah náležitostí žádosti, včetně kontaktu na správní orgány.
 • Obecné informace o samotném poskytování služeb v ostatních členských státech.
 • Informace o všech opravných prostředcích a řešení a průběhu sporů.
 • Obecné informace o ochraně spotřebitele v ostatních členských státech EU.
 • Kontaktní údaje osob, jež poskytují praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale všude v EU.
 • Návody k postupu získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti.
 • Veškeré potřebné formuláře a žádosti.
 • K nahlédnutí a ke stažení jsou zákony, normy a předpisy.
 • Informace o individuálních podmínkách.
 • Oborové členění podnikatelských činností.
 • Abecední vyhledávání činností.

Kromě České republiky jsou JKM i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mají poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Využít lze i elektronickou verzi a podání žádostí na jednotném kontaktním místě. To vše lze z pohodlí domova – od stolu si můžete vyhledat podrobné návody pro cca 120 podnikatelských činností z nejrůznějších oborů, včetně těch orientovaných na pomoc v domácnosti a sociální služby.

Kde hledat JKM?

Hlavním webovým rozhraním JKM je v České republice businessinfo.cz. Zde naleznou zájemci veškeré informace o tom, jak začít podnikat a poskytovat služby v ČR a EU. Portál je k dispozici jak v češtině, tak i v angličtině.

Kde jsou fyzická jednotná kontaktní místa?

JKM najdete na obecných živnostenských úřadech v krajských městech a v Evropě.

Adresář fyzických JKM v ČR.

Adresář JKM v Evropě.

Zdroj foto: www.pixmac.cz