Ještě nemáte Senior pas?

Vydáno 11.10.2017 Péče o seniory Pavla Jelínková

Projekt Senior pasy běží již pátým rokem. Po čase opět zkoumáme, jak si vede. Je úspěšný? Co se změnilo za dobu jeho existence? Rozvíjí se dále? A jaká je jeho budoucnost?

Ještě nemáte Senior pas?

Projekt Senior pasy má kolébku na Jižní Moravě. Jihomoravský kraj byl úplně první u zrodu Senior pasů. Senior pasy jsou karty pro seniory, které usnadňují a zpříjemňují jejich podzim života. Jsou určeny všem nad 55 let věku. Jako držitelé karty mají senioři možnost využití slev na nejrůznější výrobky a služby.

Karta, alias pas, je provázána s pestrými možnostmi k aktivnímu životu, který ukazuje, že život po padesátce nekončí. Senior pas se může stát dobrou devizou jak pro vás, tak jako originální a neobvyklý dárek pro přátele nad 55 let, stejně jako pro rodiče.

Jak je to aktuálně s rozšířením Senior pasů v Česku?

Prvotně byly senior pasy zavedeny jen v několika málo krajích, prvotně na Moravě a na Vysočině. Postupně se přidávaly a nabalovaly do projektu další kraje a regiony. Napomohla tomu spolupráce s Radou seniorů ČR, která je největším republikovým sdružením seniorů. Dnes jsou v projektu Senior pasy angažovány dvě třetiny krajů v České republice. Lze říci, že projekt Senior Pas je stále více oblíben, když počet registrovaných seniorů v současné době přesáhl 250 tisíc držitelů karet.

Proč je Senior pas tolik oblíbený?

  • Především pro velmi rozsáhlý, rozmanitý a pestrý slevový systém, plný nejrůznějších možností.
  • Tyto slevy jsou ve výši začínající na pěti procentech a dosáhnout mohou až padesáti procent. Slevy se týkají mnoha oblastí, v nichž je lze využít – od zdravotnictví, welness a lázně, přes cestování, restaurace a ubytování, návštěvy zámků, hradů, muzeí, až po vzdělávání a nákupy různého charakteru.
  • Navíc má Senior Pas neomezenou platnost.
  • A k tomu je držení karty spojeno se senior Plus službou, což je bezplatná poradenská služba projektu Senior Pas v oblasti práva a financí – více informací čtěte zde.

Nemáte stále senior pas? Jak jej získáte?

Pro ty seniory, co v něm ještě nejsou zapojeni, je tu inspirace na zkvalitnění aktivního stáří. Senior pas můžete získat online zaregistrováním na portálu Senior pasy. Také můžete vyplnit a odeslat formulář na adresu Senior pas, Mendelovo náměstí 1a, 603 00, Brno. O kartu nemusí žádat jen senior sám, ale může i někdo z rodiny.

Kdo může senior pas obdržet a jak jej využít?

Každá osoba nad 55 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Pro uplatnění slevy na služby a výrobky se musí držitel Senior pasu prokázat kartou Senior Pas. Z registrace do systému Senior pasů nejsou spojeny žádné finanční povinnosti ani závazky. Držitelem karty (Senior pasu) se stává každá osoba, která splňuje podmínky registrace, přičemž každá registrovaná osoba má nárok na jednu kartu.

Termín vydání Senior pasu

Karty se tisknou hromadně v cyklech, poté rozesílají, případně ji lze vyzvednout na odběrných místech, která najdete v interaktivní mapce zde. Třetí možností je realizace Senior pasu na počkání v centru projektu na Senior pointu Brno, Mendlovo náměstí 1a. Po obdržení karty ji na zadní straně v bílém proužku podepište.

Jak na změny údajů a ztrátu Senior pasu?

Při jakékoli změně bydliště, příjmení a podobných údajů, je nahlaste na email info@seniorpasy.cz nebo telefonicky na číslo 725 534 865, 543 210 790 nebo 840 111 122. Znovu se není nutno registrovat do systému. Stejně tak při ztrátě karty toto nahlaste telefonicky na uvedených číslech a karta vám bude znovu vyrobena.

Zdroj foto: Seniorpasy.cz

Tagy: aktivní stáří, Senior Pasy, Senior point, slevy na služby a produkty