Jsem 50+ a senior, mám šanci mít se (žít a pracovat) dobře?

Vydáno 28.1.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jaké jsou sociální aspekty osob nad 50 let a seniorů v ČR? Jakou mají šanci na kvalitní pracovní, profesní a životní podmínky?

Jsem 50+ a senior, mám šanci mít se (žít a pracovat) dobře?

Jak uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová při návštěvě Zlínského kraje, česká společnost by si měla vážit starších osob a dopřát jim, aby mohly objevovat přednosti svého věku. Platí to nejen ve vztahu k seniorům, požívajícím na zaslouženém starobního důchodu, ale i v souvztažnosti k osobám nad 50 let a ještě aktivně pracujícím.

Stárnutí populace

Je dobře, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí stále intenzivněji zabývá tématem stárnutí populace v ČR a jsou viditelné snahy o zlepšení situace nejen seniorů, když stát v současnosti podporuje vznik sociálních služeb, které poskytnou lidem azyl pro klidné a zároveň aktivní stáří. MPSV spolu s Úřadem práce ČR se zaměřuje také na osoby nad padesát let, které jsou dnes jaksi na okraji společnosti, v níž v převážné většině případů hraje prim mládí.

Zralí a znalí

Ale mělo by se to změnit. Jelikož praxe a znalosti zralých padesátníků jsou mnohdy k nezaplacení. Navíc tito lidé nemají malé děti předškolního a školního věku, tedy rodinu která by jim zabírala hodně času a hrozily časté pracovní výpadky v péči o ni. A mají mnohem širší prostor pro svůj profesní a kariérní růst i seberealizaci. Jsou tedy vhodnými kandidáty na mnohé pozice, v nichž se jim mladí možná vyrovnají energií a výdrží, ale devizami jejich věku nikoli. Jakými? Zralostí, přehledem, dlouholetou praxí a především faktickými (nejen teoretickými) znalostmi spojenými s praxí.

50+ na trhu práce

APZ jsme se již na našem portálu zmínili. Je zkratkou pro Aktivní politiku zaměstnanosti. Ta pojímá v sobě celý soubor opatření, možností a nástrojů, jež všechny směřují k co nejvyšší zaměstnanosti jednotlivých krajů i celé ČR. MPSV a UP ČR v rámci APZ realizují vícero projektů v nichž spolupracují s dalšími subjekty – státními, neziskovými i soukromými. Vše je také zakotveno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. A to vše se týká i osob nad padesát let.

Až na 24 měsíců

Součástí APZ je podpora nových pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uchazeče o zaměstnání, i uchazečům samotným. Pokud zaměstnavatel bude chtít přijmout na takové místo dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče, může na základě uzavřené dohody získat od ÚP ČR příspěvek na mzdu včetně pojištění, které odvádí zaměstnavatel, nebo příspěvek na vytvoření takového místa, a to zpravidla na půl roku až rok. V rámci připravovaných legislativních změn počítá MPSV s prodloužením doby, a to v případě osob starších 55 let, až na 24 měsíců. Záměrem je, aby opatření bylo účinné co nejdříve, ideálně v průběhu 1. čtvrtletí 2016.

Neplošné prodloužení

Prodloužení doby poskytování příspěvku nebude plošné. Je to jen legislativní možnost, která bude ze strany ÚP ČR využívána v případech výrazného znevýhodnění podporovaných osob na trhu práce.

Které osoby a situace to jsou?

  • oblasti postižené strukturální nezaměstnaností
  • při kumulaci znevýhodnění na trhu práce
  • v případech osob 50+
  • vždy, kdy daná osoba potřebuje k integraci na trh práce delší podporu

Příspěvky není možné poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Jiné omezení nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nemají, tj. je možné je poskytovat do všech oborů i regionů ČR.

Zdroj foto: Flickr.com