Kompenzační pomůcky a půjčovny zdravotních kompenzačních potřeb

Vydáno 2.3.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Kompenzační pomůcky jsou dnes hodně skloňovaným tématem. Stárnutí populace dává vzniknout většímu spektru osob, jež potřebují nejrůznější podpůrné prostředky včetně kompenzačních zdravotních pomůcek. Handicapovaných osob díky změnám ve složení populace také přibývá.

Kompenzační pomůcky a půjčovny zdravotních kompenzačních potřeb

Zdravotní kompenzační pomůcky jsou určeny handicapovaným a seniorům. Tyto pomůcky mohou být buď přechodné nebo trvalé, a také ve vlastnictví potřebné osoby, anebo jsou pouze zapůjčeny zdravotní pojišťovnou.

Všechny kompenzační pomůcky jsou předepisovány poukazem, který má od vystavení platnost 30 dnů, to znamená, že do 30 dnů je nutné pomůcku vyzvednout ve zdravotnické prodejně. Někdy se jedná o speciální pomůcku. V tom případě lékař při předepisování na tuto skutečnost pacienta upozorní a sdělí mu kontakt na prodejnu, která mu pomůcku vydá.

Každá zdravotní a kompenzační pomůcka má předepsánu dobu užitnosti. Ta je u každé kompenzační pomůcky jiná a přesné informace o době užitnosti u každé pomůcky vám podají v prodejnách zdravotních a kompenzačních pomůcek, někdy mají přehled o užitných hodnotách i fyzioterapeuti a odborní lékaři.

Často se stává, že není daná pomůcka k mání, a pacient na ni musí čekat. Je nutno počkat, než se daná pomůcka objedná a bude na skladě. V současnosti přicházejí v této situaci na řadu jako nejoptimálnější řešení půjčovny kompenzačních pomůcek.

Půjčovny těchto pomůcek umožňují zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou dobu. Takové zapůjčení pomůcky je pomocí všem lidem po úrazu, dlouhodobě nemocným nebo rekonvalescentům do doby, než bude možnost si ji opatřit na základě poukazu, nebo poukazu s doplatkem, anebo si ji uhradit sami.

Úhrada vlastními prostředky přichází na řadu v případě, kdy si chce daná osoba pořídit ještě jednu pomůcku, anebo pomůcka dosloužila dříve, než uplynula její doba užitnosti a musel by si ji koupit sám, nebo čekat, než užitná doba uplyne a bude mít nárok na novou.

V těchto případech je půjčovna kompenzačních pomůcek ideálním řešením k překlenutí tohoto času. Něco to sice stojí, ale pokud je to pomůcka finančně náročná, zápůjčka se určitě vyplatí.

Půjčoven, proti dřívějšku, přibývá, což je potěšující zpráva pro seniory i handicapované. Každá má svá pravidla a podmínky délky zápůjčky i výše půjčovného. Ale příliš se od sebe tyto položky u různých půjčoven neliší.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: kompenzační pomůcky, půjčovna komenzačních pomůcek