Svět nevidomých a slabozrakých pomáhá lidem zvládat Tyfloservis

Vydáno 1.7.2024 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Vidět svět kolem sebe není samozřejmost, ale výsada. A těm, kterým nebylo zrakové vybavení dostatečně dáno do vínku, ať již při narození, nebo vlivem nemoci či úrazu, může pomoci Tyfloservis. Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je informovanost, podpora i praktická pomoc všem slabozrakým a nevidomým tak, aby mohli co nejvíce samostatně v životě fungovat.

Svět nevidomých a slabozrakých pomáhá lidem zvládat Tyfloservis

Věděli jste, že Tyfloservis je tu s námi již od roku 1991? Takže tato společnost je tu s námi již dlouhá léta. Jejich terénní a ambulantní služby jsou lidem se zrakovým postižením poskytovány zdarma v rámci sítě 13 krajských středisek.

Víte, jak to funguje?

Nevidomí a slabozrací lidé se v Tyfloservisu učí dovednostem, které jim usnadní život se zrakovým handicapem. Naučí se samostatně se pohybovat v prostoru s bílou holí, umět se postarat o svoji domácnost včetně praní, úklidu a vaření, ale také číst a psát Braillovo bodové písmo, nebo psát na klávesnici počítače. Mimoto se zde mohou seznámit s mnoha druhy rehabilitačních, ale hlavně kompenzačních pomůcek, které jim dokáží značně zjednodušit jejich každodenní fungování v běžném životě. I proto se na Tylfoservis každým rokem obrací více než 3 000 nevidomých a slabozrakých osob.

Osvěta Tyfloservisu

Tyfloservis však funguje nejen jako pomocná ruka pro všechny slabozraké nevidomé, ale zaměřuje se i na edukační činnost pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Znamená to, že se snaží o informovanost a šíření povědomí o slabozrakých a nevidomých, potažmo o Tylfoservisu samotném. Nabízí také způsoby navázání kontaktu a komunikace s lidmi se zrakovým handicapem. A aby zdraví lidé tyto osoby podpořili v jejich samostatnosti a pomohli jim, kde je potřeba.

A jaké služby Tyfloservis nabízí slabozrakým a nevidomým?

  • Zdravotně-edukační služby – čítají rehabilitace zraku, poradenství při výběru a získávání kompenzačních pomůcek pro lepší vidění, poradenství v oblasti výběru a získávání pomůcek pro selfmonitoring (pomůcky jako je ozvučený glukometr, teploměr, tlakoměr, osobní váha), rozvoj využití ostatních smyslů (hmatu, sluchu, chuti), poradenství při úpravách prostředí a odstraňování architektonických bariér, akceptace zrakové vady, informovanost rodinných příslušníků a blízkých osob, blízkých člověku s těžkým zrakovým handicapem.
  • Sociální rehabilitace – skýtají praktické kurzy jako je kurz prostorové orientace a samostatného pohyb, kurz nácviku sebeobslužných dovedností, nácvik čtení a psaní Braillova písma, kurz nácviku vlastnoručního podpisu, nácvik psaní na klávesnici počítače, kurz nácviku sociálních dovedností. Dále je to poradenství při výběru a získávání pomůcek, informační servis a zprostředkování služeb a základní sociální poradenství.
  • Cvičné kuchyně pro nevidomé a slabozraké – v rámci sociální rehabilitace nabízí společnost svým klientům nácvik vaření. V několika střediscích Tyfloservisu se nacházejí speciálně upravené cvičné kuchyně.

Stáhněte si

K informovanosti pomou pomoci široké veřejnosti, ale i slabozrakým i nevidomým (hlasovým předčítáním na pc nebo blízkými) publikace. Které to jsou?

Naděje při ztrátě zraku

PDF ke stažení Naděje při ztrátě zraku

Máte potíže s viděním?

PDF ke stažení Máte potíže s viděním?

Když silnější brýle nestačí

PDF ke stažení Když silnější brýle nestačí

Zrakové potíže při diabetu

PDF ke stažení Zrakové postižení při diabetu

Horší se vám vidění? Brýle už nestačí? Nabízíme vám pomoc!

Obrázková brožura ke stažení Horší se vám vidění? Brýle už nestačí? Nabízíme vám pomoc!

Další podpora

Tyfloservis realizuje i další činnosti podpory zrakově postiženým:

  • Školení pracovníků Tyfloservisu – společnost dvakrát ročně pořádá setkání všech pracovníků Tyfloservisu, které je zaměřeno na vzdělávání a výměnu informací mezi středisky.
  • Temná kavárna v Hradci Králové – již několik let je možné si v Hradci Králové zajít do temné kavárny, kde Vás obslouží nevidomí a slabozrací. Vy si za pomoci klapek můžete vyzkoušet, jaká je návštěva v kavárně, když se nemůžete spolehnout na zrak.
  • Dny otevřených dveří – Praze a Olomouci se pravidelně jednou ročně otevřou dveře našeho střediska veřejnosti.
  • Účast na NGO Marketu – na pražském veletrhu neziskových organizací si návštěvníci u stánku Tyfloservisu mohou vyzkoušet různé pomůcky, napsat si své jméno na Pichtově stroji, projít se s bílou holí nebo si vyzkoušet speciální brýle, které simulují různé typy zrakových vad.
  • Benefiční koncert S jarem za ruku – tradiční koncert pro podporovatele a přátele Tyfloservisu pořádaný od roku 2001
  • Spolupráce s Nadačním fondem Mathilda, fond podílející se finančně na výcviku vodicích psů a digitalizaci knihovny pro zrakově postižené

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: inkluze, nevidomí a slabozrací, péče o osoby s hendikepem, rehabilitační a kompenzační pomůcky, sociální podpora, společenská podpora, Tyfloservis, o. p. s., zdravotně handicapovaní