Kvalitní služba si žádá neustálý přehled v daném oboru. Máte jej?

Vydáno 22.2.2019 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Pokud chcete jako firma, podnikatel, zaměstnance, živnostník, nebo osoba na volné noze nabízet zájemcům a svým klientům kvalitní a profesionální služby, musíte být neustále ve svém oboru v obraze. Vědět, co je v současné době nové, zajímavé, důležité a stěžejní v daném oboru.

Kvalitní služba si žádá neustálý přehled v daném oboru. Máte jej?

Ano, stále je nutno znát současné postupy, způsoby i možnosti, a to jak samotných službách, jež nabízíte, tak i v legislativě a finančním zajištění vaší profese, podnikání a činnosti. A to se sebou nese potřebu neustále sledovat aktuální dění a mít povědomí o tom, co se v oboru děje, jaké jsou zde novinky, zajímavosti, trendy, ale i třeba nové legislativní povinnosti, vycházející z nově nastavených změn v rámci živnostenského zákona i zákonů s podnikáním souvisejícím.

Nejinak je tomu i ve službách do domácnosti, a to jak v oblasti péče o seniory a handicapované, tak v péči o děti a v neposlední řadě rovněž v péči do domácnost – úklidu zahrady, v domech a bytech a hospodyňské služby.

V globálu se jedná se o značně široké pole odborností, které je dnes pokryto pestrou škálou forem a typů dalšího vzdělávání odborných pracovníků jako jsou odborně cílené kurzy, nejrůznější semináře a přednášky. Jako příklad můžeme zmínit seminář Asertivita v práci pečovatele, nebo odborný kurz Základy krizové intervence či přednáška Komunikace se handicapovanou osobou, či Komunikace se seniorem s demencí.

Samostatnou položkou jsou pak možnosti získání nové kvalifikace v některém rekvalifikačním kurzu. V našem případě jsou to nejrůznější kurzy týkající se hlídání dětí jako je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo chůva pro dětské koutky. V péči o seniory a handicapované je to rekvalifikační kurz pracovník v oblasti sociálních služeb, a v domácnosti se uplatní adepti, kteří projdou rekvalifikačním kurzem pracovník v úklidových službách se zaměřením na domácnost nebo rekvalifikačním kurzem hospodyně.

Rozdíly mezi typy vzdělávání

Vzdělávat se a být stále v obraze o aktuálním dění v oboru je podstatné a důležité pro správný a nezávadný chod podnikání a živnosti. Mnohým se však stírá rozdíl mezi jednotlivými formami vzdělávání. Znáte je vy?

Co je přednáška?

Za přednášku je považován mluvený (přednášený) výklad nějakého tématu. K přednášce je určen určitý časový rámec. Většinou obsah souvisí s profesí, oborem, nebo zájmem zúčastněných osob. Jedná se vždy o jednostranný přenos informací, při němž je posluchač pasivním přijímatelem informací.

Seminář

Po přednášce je to další možnost vzdělávání, kde rovněž přednášející uvádí nové prohlubující informace k nějakému tématu. Ovšem oproti přednášce je zde s posluchači větší interaktivita a zapojení do semináře, což má za cíl rozvinout samostatné jednání, práci a myšlení.

Co je odborný kurz?

Je formou dalšího vzdělávání pracovníků v nejrůznějších oborech, a zacílen na určité dané téma, které je pro danou profesi důležité. Je o rozvíjení znalostí, rozšíření odborného přehledu a zkušeností.

Vzdělávací versus rekvalifikační kurz

A pak tu máme dva typy kurzů – vzdělávací a rekvalifikační. Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Uměli byste jej specifikovat?

Jaký je vzdělávací kurz?

Vzdělávací kurz je kurz, který si můžete zvolit svobodně a dobrovolně sami, hradíte si je také sami (nebo váš zaměstnavatel) a nepojí se s ním žádná závěrečná zkouška. Tyto vzdělávací kurzy lze rovněž flexibilně kombinovat a jsou mnohdy podobné těm rekvalifikačním, ovšem nezatížené počtem hodin a nepodmíněny zkouškou na konci.

Pojem rekvalifikační kurz

Oproti tomu rekvalifikační kurz je o získání nové kvalifikace nebo rozšíření té stávající. Je v rozsahu i jednotlivých částech pevně dán, má předepsaný počet hodin a na jeho konci absolvujete závěrečnou zkoušku. Plusem je, že si jej nemusíte vždy hradit sami, ale je možno jej získat v rámci evidence na Úřadě práce, anebo od potencionálního budoucího zaměstnavatele.

Tyto kurzy mohou realizovat jen vzdělávací střediska s platnou akreditací ministerstva České republiky, kterým je u nás Ministerstvo práce školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro koho jsou rekvalifikační kurzy určeny?

  • pro každého zájemce o daný obor a fungování v něm
  • uchazeče a zájemce o nové zaměstnání, vedených v evidenci úřadu práce
  • pro ty, co chtějí změnu a získat nové zaměstnání, nebo podnikání
  • také pro rodiče po rodičovské a mateřské dovolené, kteří chtějí perspektivu v práci
  • pro absolventy škol, kterým se nepovedlo uplatnit se ve studovaném oboru
  • pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé požadují zvýšení kvalifikace

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: odborné kurzy, přednáška, rekvalifikační kurzy, seminář, vzdělávací kurzy, vzdělávání v oboru