Lékařská a zdravotnická pomoc až do domu

Vydáno 5.10.2012 Péče o seniory Pavla Jelínková

Vyšší věk souvisí s mnoha zdravotními problémy. Ty si čas ani místo nevybírají a přicházejí v nejméně vhodnou dobu. Co dělat v případě, že staří rodiče, babička nebo dědeček potřebují lékaře, ale nejsou v ohrožení života a jejich lékař již má po pracovní době?

Lidská populace celkově více stárne. Tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit i některé služby, které jsou se stářím spojené. Mezi ně bezesporu patří lékařská a zdravotnická pomoc. A tak vznikají nové nebo inovované druhy služeb, jako je telefonický či domácí lékař, lékařská telefonní poradna, zdravotní asistenční služba nebo domácí zdravotnická péče. Jsou to pomocníci, kteří velmi usnadňují život seniorům i jejich blízkým.

Doktor nonstop

Tzv. doktor nonstop je lékařská návštěvní služba, ve které mají lékaři pohotovost 24 hodin denně, aby kdykoli přijeli nebo alespoň poradili po telefonu. Ale pozor – doktor nonstop nenahrazuje záchrannou službu a lékařskou pohotovost. V případě přímého ohrožení života je nutno volat linku 155 nebo 112. Návštěvní lékařská služba je v provozu zatím jen v Praze a je prozatím zpoplatněná. Ale začíná se rozmáhat i jinde a jedná se s zdravotními pojišťovnami o akceptaci úhrady nákladů za službu. Na nepřetržité pohotovostní lince 900 38 22 11 se lze domluvit jak na dni, tak i na čase, kdy má lékař přijet. Lékař přijede až k vám domů, vyšetří potřebnou osobu a přímo poskytne základní léky. Ošetření je provedeno do 90 minut (ve špičce do 120 minut).

Telefonická poradna lékaře

Je dostupná na celém území České republiky a pomůže, když je zapotřebí porady s lékařem po telefonu. Postačí zavolat pohotovostní linku 900 38 22 11, lékaři vyslechnou problém a navrhnou optimální řešení. Odborně poradí i v případě, že nemáte v dosahu lékaře pro seniora, nebo z nějakého důvodu vůbec není sjednán jeho ošetřující lékař. Také v momentě, kdy je potřeba konzultovat jednotlivé zdravotní procedury a vyšetření anebo poradit s očkováním.

Zdravotní asistenční služba

Zdravotní asistenční službu poskytují pracovníci kontaktních center. Zdravotní asistenční služba je dostupná též celorepublikově. Na pohotovostní lince 900 38 22 11 operátoři pomohou radou při vyhledání nejbližší pohotovostní lékařské služby, nejbližší lékárny s pohotovostní službou, či nejbližší nemocnice s pohotovostním provozem anebo navigací do vyhledaných zařízení. Rovněž doporučí a zajistí další následnou odbornou péči, pečovatelskou službu, hlídání seniorů či pomoc pro ně přímo v domácnosti.

Domácí zdravotnická péče

Domácí zdravotnická péče je v kompetenci veřejného zdravotního pojištění a je z něj hrazena. Poskytují ji zdravotní sestry se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, s praxí u lůžka v nemocnicích alespoň dva roky a samostatně pracující – jsou tedy registrované na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Tuto službu je třeba odlišit od pečovatelské, která spadá do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí ošetřovatelky a pečovatelky.
Poukaz, tedy žádost o domácí zdravotní péči, může potvrdit buď zdravotní lůžkové zařízení, odkud senior odchází domů, či praktický lékař. Tato péče je určena pro osoby, které by jinak musely být hospitalizovány na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o ty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavný dohled lékaře, ale přesto potřebují kvalifikovanou péči, a tu jim mohou u nich doma poskytnout zdravotní sestry dle nařízení lékaře.
Rozsah domácí zdravotnické péče je různý a odvíjí se od aktuálního zdravotního stavu seniora a dle rozsahu, který mu předepsal lékař. Může to být základní zdravotnická péče (aplikace injekcí, převazy, dávkování léků), ale i specializovaná odborná péče (infuze, péče o katetry, odběry krve a dalšího biomateriálu) nebo hospicová péče o nevyléčitelně nemocného člověka.

Soukromá ošetřovatelská péče

Soukromá ošetřovatelská péče je další možností domácí zdravotnické péče, která je hrazena žadatelem na základě smluvní dohody. Ceny se stanovují dle délky návštěvy zdravotní sestry. Jedná se například o rehabilitační ošetřování, podání léků v době, kdy není doma rodina, kontroly stavu, péče o diabetiky včetně aplikace inzulínu, nácvik soběstačnosti atp. V rámci této služby jsou také zapůjčovány seniorům zdravotnické pomůcky jako chodítka, klozetová křesla, podložní mísy aj. Zřizovatelé soukromé ošetřovatelské služby mívají i telefonickou linku – dispečink, kde denně mezi 7. a 20. hodinou odborně poradí, zodpoví dotazy, vyřeší akutní problémy zdravotního stavu.

Další pomoc

Existuje adresář služeb pro seniory, který vydává pravidelně (přibližně každých pět let) Centrum sociálních služeb Praha, a ten obsahuje užitečná telefonní čísla pro celou republiku, internetové odkazy, adresy na služby se sídlem v Praze a pobočkami po celém Česku s telefonními kontakty. Vydáním Adresáře Centrum přispívá k naplnění cílů Národního programu přípravy na stárnutí v probíhajícím období do konce roku 2012, v němž je kladen důraz na zvýšení kvality života ve stáří.

Užitečné odkazy

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: péče o seniory