Málo známý Registr poskytovatelů sociálních služeb

Vydáno 3.4.2013 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Praxe ukazuje, že mnozí lidé vůbec neznají Registr poskytovatelů sociálních služeb. Ten byl vytvořen dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a platí už více než šest let – přesněji od 1. ledna 2007. Přitom jde o velmi cennou a užitečný nástroj, jak se dostat k požadované službě. Co tedy Registr je, kde jej najdete, k čemu slouží, jak v něm vyhledávat a jaké informace vám poskytne?

Co je registr?

Registr sociálních služeb je elektronickou databází všech poskytovatelů sociálních služeb, tedy právnických nebo fyzických osob, které mají k této činnosti oprávnění podle zákona č. 108/2006 Sb. (pdf). Sociální služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám a skupinám osob. Mají napomoci ke zkvalitnění života osob, mezi něž patří především senioři, zdravotně handicapovaní, rodiny s dětmi a sociálně slabší jedinci s lidmi na okraji společnosti (jako např. lidé bez přístřeší).
Tato databáze organizací, jež poskytují sociální služby, má být jakousi berličkou a pomocí těm, kteří službu sociálního charakteru hledají. Díky registru sociálních služeb je hledání velmi jednoduché.

Jak v registru vyhledávat?

Registr sociálních služeb je součástí stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kde spadá do rubriky důležitých odkazů a specializovaných registrů. Na stránce s vyhledáváním služby a si lze v kolonkách s rolovacím menu navolit:

druh sociálních služby – od azylových domů až po týdenní stacionáře
formu poskytování sociální služby, kde máte volbu ze tří variant – ambulantní, pobytová nebo terénní
cílovou skupinu, jíž se má služba týkat – od dětí a mládeže až po seniory
věkovou kategorii, pro niž je služba určena – od kojenců až po věkově neomezené služby
působnost v kraji – region, v němž chcete sociální službu vyhledat

Vybraná kategorie zobrazí všechny organizace, které odpovídají výběru. Ale pokud znáte organizaciá kterou hledáte, můžete na stránce vyhledavače zadat také:

název zařízení – tedy jméno organizace
• její adresu – kraj, okres, název a IČO

Jaké informace získám?

Registr tak nabízí nejen vyhledání vhodné služby na základě zvolených kritérií, ale i možnost zjistit, zda má organizace působnost v daném regionu, včetně jejích kontaktních informací – telefonních čísel, e-mailových adres a webových stránek.

Čtěte více
Registr poskytovatelů služeb – vyhledávání
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (pdf)
Vyhláška 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zdroj foto: www.mpsv.cz

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o děti, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory