Mezinárodní Konference Slepecký tisk a výzvy 21. století

Vydáno 12.11.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

V závěru měsíce ledna 2018 proběhne Mezinárodní konference s názvem Slepecký tisk a výzvy 21. století. Konference proběhne u příležitosti 100 let slepeckého tisku časopisů a knih v českých zemích.

Mezinárodní Konference Slepecký tisk a výzvy 21. století

Konferenci pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS. Daná stá výročí jsou vysoce důležité milníky nevidomých osob v rámci jejich kulturních a vzdělávacích možností. Mezinárodní konference Slepecký tisk a výzvy 21. století, je SONS pořádána v těsné spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana. Ten stál za vznikem prvního periodika v Braillově písmu.

Základy slepeckého tisku u nás

Karel Emanuel Macan (1858–1925) byl pedagogický správce Klarova ústavu slepců v Praze. Sám byl nevidomý, když o zrak přišel během studií na pražské technice. Aktivně se podílel na kulturní a vzdělávací oblasti nevidomých. Byl zakladatelem spolku Český slepecký tisk (1915), a ten byl jakousi předzvěstí a předvojem dnešní Knihovny a tiskárny pro nevidomé. Podílel se i na vzniku slepeckého časopisu Zora.

Braillovo písmo

Braillovo slepecké písmo, díky němuž mohou nevidomí číst, je speciální systém písma a psaní určeného pro nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku. Je postaveno na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které nevidomý čtenář vnímá hmatem. Písmo nese jméno francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, již ve svých patnácti letech vytvořil toto písmo. A to tak, že upravil tehdejší francouzský vojenský systém umožňující čtení za tmy. Braillovo písmo je netradiční v tom, že se jedná o binární kódy používané mimo svět počítačů.

Braillovo písmo je tvořeno znaky s mřížkou šesti bodů uspořádaných do obdélníku. Na jednotlivé body se odkazuje čísly 1–6. Na každém z těchto šesti míst buď bod, respektive vyvýšené místo, je nebo není. Tímto způsobem je možno zakódovat 26 až 64 různých znaků, z nichž jeden úplně prázdný znak se používá jako mezera. Existuje základní sada znaků, která obsahuje hlavně znaky pro písmena a interpunkci. Velká písmena a číslice se zapisují pomocí těchto písmen tak, že se před ně dává speciální symbol.

Písmo lze ručně psát pomocí speciální destičky s perem, kterým zezadu přes dírky v destičce vytváří v papíru body. K efektivnímu psaní slouží Pichtův psací stroj, ale dnes již spíše speciální počítačové tiskárny. A pro práci s počítačem využívají nevidomí hmatový displej alias braillský řádek. Ten převádí část jednoho řádku textu z počítačové obrazovky do hmatové podoby.

Čtrnáctidenník Zora

Časopis Zora začal vycházet v lednu roku 1917, přičemž jeho první číslo vyšlo nejen v Braillově písmu, ale i v běžném písmu. Zora vychází dodnes a zabývá se tématy, která jsou pro nevidomé důležitá a blízká. Časopis Zora vychází 2× měsíčně v Braillově písmu a 1× ve zvětšeném běžném písmu pro slabozraké čtenáře pod záštitou SONS.

Mezinárodní Konference Slepecký tisk a výzvy 21. století

Mezinárodní konference u příležitosti 100 let slepeckého tisku časopisů a knih v českých zemích proběhne v termínu od 31. ledna 2018 do 2. února 2018, a to v Hotelu Golf, Plzeňská 103/215a, 150 00 Praha 5.

Předběžně schválený program:

Středa 31.1.2018

 • příjezd, registrace (platí pro zahraniční účastníky)

Čtvrtek 1.2.2018

 • 8:00–8:50: Registrace
 • 9:00–9:30: Zahájení
 • 9:30–10:00: Hlavní projev
 • 10:00–10:30, Zasedání 1: Historie slepeckého tisku v českých zemích
 • 10:30–11:00: Přestávka
 • 11:00–12:30, Zasedání 1 (pokračování): Historie slepeckého tisku jinde ve světě (referáty vítány)
 • 12:30–14:00: Přestávka na oběd
 • 14:00–15:30, Zasedání 2: Média zaměřená na cílovou skupinu nevidomých – 100 let časopisu Zora
 • Časopisy pro nevidomé ve světě
 • 15:30–16:00: Přestávka
 • 16:00–17:30, Zasedání 3: Soudobé komunikační kanály pro nevidomé
 • Digitální knihovny
 • E-learning a nevidomí
 • Financování digitálních knihoven
 • 20:00–22:00: Slavnostní večeře

Pátek 2.2.2018

 • 9:00–10:30, zasedání 4: Brailská gramotnost v 21. století.
 • Význam slepeckého písma před masivním nástupem zvukového záznamu. Potřeba znalosti bodového písma v době moderních technologií (objektivní pohled)
 • 10:30–11:00: Přestávka
 • 11:00–12:00, Zasedání 5: Odvětví tištěných médií a nevidomí (referáty vítány)
 • 12:00–12:30, Zasedání 6: Závěry
 • 12:30–13:30: Oběd

Vše o registraci

 • Účastníci, kteří jsou občany ČR, platí konferenční poplatek snížený na 1 000 Kč. Jejich případní průvodci konferenční poplatek nehradí.
 • Stravné činí 900 Kč za osobu a zahrnuje 2 obědy, slavnostní večeři a občerstvení o přestávkách.
 • Registrace jsou otevřeny od 15. října do 5. ledna, poté Vám již místa nebudeme moci zaručit.
 • Konference se koná v hotelu Golf. Cesta tramvají z hotelu do středu města trvá pouhých 15 minut.
 • Bude-li vyžadováno ubytování, lze je sjednat u organizátorů na emailu braille2018@sons.cz, stejně jako všechny referáty, dotazy a připomínky je dobré směřovat tamtéž.
 • Registrovat se lze online registračním formulářem
 • Průvodci se registrují přes online registrační formulář pro průvodce

Vyplněné formuláře je nutno zaslat na email braille2018@sons.cz.

Konferenční poplatek i platba za stravu se hradí předem, před vyplněním registračního formuláře a to na účet číslo 9138014/2700 (UniCredit Bank). Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků. Při stornování účasti do 5. ledna 2018 se vrací celý poplatek za stravu a 50 % konferenčního poplatku. Při stornování po tomto datu se vrací 50 % poplatku za stravu, konferenční poplatek se nevrací.

Zdroj informací: SONS

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Braillovo slepecké písmo, Karel Emanuel Macan, Mezinárodní Konference Slepecký tisk a výzvy 21. století, SONS