Mezinárodní projekt Euroklíč, znáte jej?

Vydáno 27.4.2017 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Je projektem, který efektivně pomáhá nejen osobám se sníženou pohyblivostí. Je součástí supportu těmto lidem všech vyspělých evropských zemí, přičemž již přesahuje evropský kontinent a dostává se i na Americký kontinent.

Mezinárodní projekt Euroklíč, znáte jej?

V Česku byl projekt Euroklíč oceněn roku 2007, kdy se k nám pomalu dostával titulem „Nejvýznamnější počin roku 2007“. Rozběhl se naplno ale až po roce 2012, kdy byla realizována druhá fáze přerozdělování Euroklíčů. Tehdy Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na celém území ČR.

Co je projekt Euroklíč?

Cílem projektu je zajistit lidem se sníženou schopností pohybu (nemocným, seniorům, handicapovaným, malým dětem) zpřístupnění veřejných sociálních kompenzačních zařízení na celém území Česka. Tato zařízení jsou opatřena jednotným Eurozámkem a zmíněné osoby spolu s držiteli průkazů ZTP a ZTP/P obdržely nebo jim byl zapůjčen univerzální klíč, tzv. Euroklíč k nim.

Co jsou veřejná sociální kompenzačních zařízení?

  • výtahy a zdviže
  • svislé plošiny
  • schodišťové plošiny
  • i sociální zařízení pro handicapované

Jaká místa bývají osazovány Eurozámkem k nahlédnutí zde

Kdo může na Euroklíč dosáhnout?

  • Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický nemocný, osoba s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi), který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.
  • Rodiče malých dětí do tří let se k Euroklíčům také mohou dostat, a to prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích, kde jim mohou být Euroklíče zapůjčeny i na delší období.
  • Také se myslelo na seniory a osoby dočasně a krátkodobě zdravotně indisponované. Ti všichni mohou Euroklíč obdržet a vypůjčit si jej ve veřejně přístupných budovách, tj. u obsluhy, na recepci, vrátnici atp.

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče

Občanský průkaz anebo jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický nemocný, atp.).

Další aktivity

Projekt Euroklíč má mimo nákupu Euroklíčů spolu s instalací Eurozámků i další aktivity. V současnosti nabízí pracovní příležitosti pro OZP, tzn. pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) spolupracuje s Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost, kam přidává projekty podporující integraci OZP osob na trh práce. A následně jsou díky podpořeným projektům OZP z určitého a daného kraje proškolené a zaměstnávané jako distributoři Euroklíčů.

Tuzemský přesah

Projekt Euroklíč v Česku získal přesah až na Slovensko, kam se rozšířil a jejím distributorem tam je OZ Bez bariéry – Národní platforma proti bariérám, což je občanské sdružení zabývající se odstraňováním bariér pro OZP na území Slovenska.

Podpora projektu

Projekt Euroklíč, jak již bylo zmíněno, má záštitu v Asociaci krajů Česka a k patronům patří mimo jiné herec Jan Potměšil, bývalý prvoligový hokejista Tomáš Zelenka a další. Realizátorem je Národní rada osob se zdravotním postižením v Česku spolu se Sítí mateřských center. Manažerem projektu je pak Evropský institut pro udržitelný rozvoj, o. s.

Zdroj foto: Euroklic.cz

Tagy: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, osoby se zdravotním postižením, Projekt Euroklíč