Jaké jsou možnosti vzdělávání úklidových pracovníků (zaměstnanců i OSVČ)?

Vydáno 23.11.2016 Péče o domácnost Pavla Jelínková

Úklid je stále v našich končinách považován za méněcenné zaměstnání a jakousi samozřejmost, jež musejí vesměs jen ženy zvládnout při zaměstnání, na mateřské, zkrátka kdykoliv. Ovšem situace je dnes zcela odlišná od toho, jaká bývala dříve. Současné ženy se rády realizují ve svých povoláních, podnikají a stále častěji volí možnosti, jež nabízí soudobý trh – využít služeb úklidových firem, nebo OSVČ tyto služby nabízející.

Jaké jsou možnosti vzdělávání úklidových pracovníků (zaměstnanců i OSVČ)?

Jaké však mají možnosti tito lidé ve své profesi ohledně vzdělávání? Změnila či zlepšila se situace oproti dřívějšku? Je k mání lepší spektrum vzdělávacích programů, ať už jakéhokoli typu?

Pracovníci sféry úklidu jsou stejně jako jiní zaměstnanci a živnostníci povinni navyšovat si své vzdělání v oboru. Při nástupu do oboru procházejí vstupním školením a dalšími průběžnými školeními ve firmě. Společnosti nabízející úklidové služby své zaměstnance proškolují většinou samy, anebo využijí jiných firem, jež se na proškolování specializují. V případě živnostníka je zde jedině druhá možnost – projít kurzem a školením u nějakého jiného školícího subjektu.

Co je tedy k mání?

 • Vstupní školení – má téměř identickou strukturu, formu i obsah. Procházejí jím všichni potencionální noví zaměstnanci a pracovníci dané firmy, která úklidové služby nabízí a poskytuje. Součástí školení je vždy manipulace se stroji a čistícími prostředky, bezpečnost při práci, plánování a realizace činností, a také dnes již nezbytný etický kodex úklidového pracovníka. Případně jsou náplní další věci – dle portfolia, jež firma ve svém oboru činnosti má.
 • Průběžné proškolování – je školení, jemuž podléhají všichni zaměstnanci a pracovníci firmy a bývá realizováno například u nové techniky, nových čistících prostředků, nově pořízených pomůcek, nových typů a druhů úklidu (eko úklid, sanitární úklid) a vždy u nově zavedené dodatkové služby (speciální čištění určitých povrchů, podlahovin, u nového typu oken,) v repertoáru firmy.
 • Kurzy – dnes již jen skutečně certifikované kurzy zanesené v NSP (Národní soustava povolání) a NSK (Národní soustava kvalifikací), které jsou zaměřeny na určitou oblast činnosti (úklid v hotelích, v restauračních zařízeních, v administrativě, ve zdravotnictví a v domácnosti). Dle NSP a NSK je jasně definována délka kurzu, jeho obsah, kde se s ním pracovník uplatní a je pro práci kvalifikován, i možnosti dalšího vzdělávání.
 • Rekvalifikační kurzy – jsou realizovány v rámci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a legislativně podloženy zákonem č. 435/2004, tzn. zákonem o zaměstnanosti. Pod názvem úklidový pracovník s akreditací MŠMT (a daným číslem) naleznete rekvalifikační kurz, který realizuje určitá firma nebo agentura pro zájemce z řad nezaměstnaných, i těch, kteří chtějí změnit svůj směr a obor činnosti a třeba se realizovat právě v úklidových firmách nebo jako živnostník v úklidových službách.

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání (zkratka NSP) je stále aktualizovaný a rozvíjený katalog na trhu práce, jež je dostupný široké veřejnosti na internetu. Je to katalog popisů povolání u nás v ČR. Povolání jsou začleňována do soustavy dle oboru a kvalifikační úrovně. Čím je tato úroveň dle čísla vyšší, tím více opravňuje pracovníka k specializova­nějším odborným činnostem v daném oboru. Dnes se NSP stává pomocníkem k navýšení povědomí o druzích a typech povolání a vytváří a dolaďují jej odborníci z oblasti trhu práce spolu se zaměstnavateli. Samotná tvorba i aktualizace NSP je definovaná v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a to přímo v paragrafu 6.

V NSP je definováno několik typů pracovníků úklidu:

V kvalifikační úrovni NSP 3 je to Úklidový pracovník – speciální práce, a v kvalifikační úrovni NSP 2 pak Úklidový pracovník, jež je dále rozčleněn na dalších osm podtypů:

 • Úklidový pracovník – práce ve výškách
 • Úklidový pracovník administrativních ploch
 • Úklidový pracovník dopravních prostředků
 • Úklidový pracovník osobních automobilů
 • Úklidový pracovník průmyslových ploch
 • Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení
 • Úklidový pracovník v potravinářských provozech
 • Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

Ani v jedné úrovni Národní soustavy povolání nenalézáme orientaci úklidu přímo na domácnost.

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (zkráceně NSK) je stejně jako NSP průběžně aktualizovaný, doplňovaný katalog, nebo chcete-li registr profesních kvalifikací, které jsou v Česku na trhu práce. NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.

NSK nenahrazuje kvalifikační a vzdělávací systémy, ale posiluje je. Rovněž umožňuje identifikaci, třídění, zařazování kvalifikací, jejich uznávání a certifikaci. NSK je jakýmsi pojítkem pro počáteční a další vzdělávání, přičemž umožňuje srovnání českých národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

V NSK nacházíme všechny zmíněné úklidové profese jako v NSP, ale opět zde nefiguruje orientace úklidu přímo na domácnost. Vymezena je jen činnost hospodyně, kde v souboru činností jsou práce v domácnosti pojaty.

Z těchto faktů vyplývá, že ač je úklid domácností firmami poskytován ve stále větší míře, povolání úklidový pracovník domácnosti v naší národní soustavě povolání a kvalifikací stále chybí. Stejně tak neexistuje v osnovách českého školství žádný studijní a učební obor se změřením na úklid jako takový.

A tak je pro pracovníky úklidu domácností možno pouze projít firemním školením, anebo rekvalifikací, která pojem úklidový pracovník domácnosti zná a nabízí se v rekvalifikačních kurzech stále. Tyto kurzy vycházejí ze zákona o zaměstnanosti a jsou akreditovány MŠMT (Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy) a legislativně podloženy Zákonem č. 435/2004, tzn. zákonem o zaměstnanosti. Pro výkon povolání úklidového pracovníka se uznává střední odborné vzdělání, které ovšem znalosti z daného oboru nepojímá.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: rekvalifikační kurzy, školení a kurzy, vstupní školení, vzdělávání úklidových pracovníků