Mýty a předsudky o sociálních službách

Vydáno 15.3.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Mýty a předsudky o sociálních službách převládají v našem světě dlouho a i dnes neustále. A to hlavně u starší generace, seniorů a osob zvyklých spoléhat především na sebe a své schopnosti. Snad současná realita tyto zažité způsoby myšlení vyvrátí.

Mýty a předsudky o sociálních službách

V lidském světě je (a nejen v oblasti sociálních služeb a pomoci), mýtů a předsudků skutečně mnoho. A někdy je velmi nelehké je vyvrátit a uvést na pravou míru. Všechno je to dáno individuálními podmínkami každého jedince – jeho výchovou, způsobem života, rodinou i rodinnými tradicemi, budovanými často po mnoho generací. To vše spolu má vliv na to, zdali předsudky a mýty daná osoba vezme jako skutečnost a fakt, nebo se nechá zviklat a realitou vyvrácené předsudky a mýty odsune.

Důležitá je schopnost přijímat věci takové jaké skutečně jsou, včetně flexibilního přizpůsobení se skutečnosti. Jedině tehdy, když je člověk schopen překročit dosavadní vnímání a stereotypy, může vidět mýty s předsudky ve skutečném kontextu s realitou.

Které mýty a předsudky společnost nejvíce pálí?

 • Realita: Cizí výpomoc do domu.
 • Předsudek: Do domu cizí osoba nepatří – raději vše zvládnu sám (z pohledu seniora, nemocného).
 • Realita: Výpomoc pečovatelské služby.
 • Mýtus: Neschopnost vystačit si sám (z pohledu handicapovaného, nemocného i seniora).
 • Realita: Výpomoc seniorovi do domu.
 • Předsudek: Rovná se neschopnost zvládnout situaci a péči v rámci rodiny (z pohledu rodiny).
 • Realita: Využití sociálních služeb.
 • Mýtus: Sociální služby jsou pro chudáky, nejsou pro ty co žijí „normálně a v klidu“, mají co jíst, kde spát, a něco ušetřeno.
 • Realita: Sociální služby a výpomoc do domu, (nákupy úklid, vaření).
 • Předsudek: Nechci aby mi/nám někdo koukal do soukromí…
 • Realita: Donáška obědů do domu.
 • Mýtus: Je neschopnost uvařit si. (pro ženy a seniorky obzvláště nepřijatelné)
 • Realita: Žádost o dávky sociální podpory (příspěvek na bydlení, živobytí).
 • Předsudek: Nepůjdu prosit jako žebrák o dávku…
 • Realita: Umístění do pečovatelského domu, domova důchodců.
 • Mýtus: Už o mě (seniora, nemocného) rodina nechce, jsem přítěží.
 • Realita: Využití instituce typu LDN, hospic.
 • Předsudek: Umístění tam rovná se pomalá příprava na umírání.

A dalo by se zcela jistě ve výčtu pokračovat. Jsou to mýty a předsudky, které ještě stále přežívají. Mnoho osob nejen staršího věku, nemocných a nemohoucích si nenechá pomoci a ulevit od svých denních starostí jenom proto, že se přijetí takovéto pomoci bralo jako slabost a ukázka nemohoucnosti (jsem slabý a za nic už nestojím, svůj život nemám pod kontrolou a nezvládám jej, jak bych chtěl, zvládám mnohem méně, atp.).

Přitom pečovatelské a sociální služby – donáška obědů, nákupu, úklid domácnosti, osobní asistence nebo zdravotní ošetřovatelská péče je dnes již běžná věc, která může život mnoha potřebným osobám prosvětlit a zpříjemnit. Kdysi nebylo myslitelné, aby starý nebo nemocný člověk přijal cizí pomoc mimo rodinu, protože se to „prostě nehodilo a na rodinu to vrhalo negativní světlo s puncem neschopnosti“.

V dnešní době je ovšem situace kolem prodlužování hranice věku odchodu do důchodu taková, že děti starých rodičů musí ještě dlouhou dobu docházet do zaměstnání, a mnohdy nemají na výběr, než takovou pomoc pro své rodiče a postižené, či nemocné rodinné příslušníky přijmout – požádat o ni a čerpat ji.

Svět čelí nejrůznějším negativům – vzrůstají sociální, hospodářské a společenské konflikty. Mizí některé životní jistoty a mnozí propadají úzkosti, kdykoli se mají o něčem rozhodovat. Výjimkou nejsou ani senioři, handicapovaní, nemocní a jejich rodiny, či rodiny s dětmi. Sociální služby jsou jakousi berličkou společnosti, kterou lze využít jako pomoc k co nejvíce kvalitnímu životu. Cestou k nim a odbourávání předsudků a mýtů o nich je osvěta, větší a širší informovanost veřejnosti, a především kvalitní poskytování těchto služeb. Mínění veřejnosti velmi ovlivňují také média, jež podáním některých faktů mohou velmi silně utvářet představy čtenářů a posluchačů.

Sociální práce za současných podmínek je vnímána různě. Spojuje množství nejrůznějších dovedností, přičemž sama sociální práce může dobře zapojit uživatele sociálních služeb do společnosti. Sociální pracovníci získávají stále více uznání a to především při podpoře seniorů a pomoci handicapovaným i mladým lidem. Roli sociálních služeb potom zvyšuje i stárnutí populace.

Zdroj foto: www.flickr.com