Nadační fond Dar sluchu a jeho projekt

Vydáno 5.3.2016 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Osoby se silnou nedoslýchavostí a neslyšící to mají ve svém životě velmi těžké. V komplikované soudobé civilizaci s mnoha ruchy a podněty, které neslyší, se musejí vypořádat s běžným denním životem. Trochu pomoci jim mohou nadační fondy.

Nadační fond Dar sluchu a jeho projekt

Nadační fond Dar sluchu je fond určený pro pomoc lidem s významnou ztrátou sluchu až po úplně neslyšící.

Reklama

Nadační fond Dar sluchu

Založila jej Mgr. Jitka Holmanová, logopedka působící více než 20 let v Centru kochleárních implantací v Praze. Ředitelkou je paní Gabriela Dänemarková, která je aktivně zapojena do spolupráce s lidmi se sluchovým postižením a v oblasti kochleárních implantací ve spolupráci s Centrem v Praze na Mrázovce a FN Motol.

Projekt „Pojďme udělat zázrak pro…“

A právě spouští při příležitosti Mezinárodního dne sluchu nový projekt s názvem „Pojďme udělat zázrak pro…“ Projekt je zaměřen na pomoc neslyšícím před a po kochleárních implantacích či při výměně stávajících zařízení, jež jsou na konci své životnosti.

Co je kochleární implantát

Kochleární implantát je kompenzační zařízení určené na pomoc lidem s vážným sluchovým postižením. Elektroda implantátu se zavádí do vnitřního ucha, kde elektricky stimuluje vláskové buňky hlemýždě (kochley), čímž vytváří sluchový vjem. První vícekanálový implantát byl navržen na Univerzitě v Melbourne v Austrálii ve spolupráci s firmou Cochlear Limited. Implantát je v četných případech jedinou možností návratu sluchu pro osoby postižené silnou nedoslýchavostí a pro neslyšící.

Start projektu

Projekt „Pojďme udělat zázrak pro…“ byl představen v prostorách motolské nemocnice u příležitosti prvního počinu v projektu. Představili jej ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková spolu s přednostou Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Jiřím Skřivanem CSc.

První počin projektu

A prvním počinem v projektu "Pojďme udělat zázrak pro… je kompletní péče o malého sedmiměsíčního chlapce z Ghany Davídka, od narození neslyšícího. Fond Dar sluchu nashromáždil celou finanční částku, jež pokryje předoperační vyšetření v Praze a v současnosti se snaží pomocí sbírky zajistit dostatečnou částku na implantaci kochleárního zařízení Davídkovi. Pokud se podaří nashromáždit dostatek prostředků, operace proběhne během podzimu 2016.

Součástí projektu „Pojďme udělat zázrak pro…“ je nejen pomoc dětem a dospělým v celém světě, ale hlavně dětem a dospělým v České republice. Jedním z těchto osob je paní Jana, který tento projekt pomůže k upgrade kochleárního implantátu.

Finanční problematika implantátu

V ČR je problematika zdravotně handicapovaných nedoslýchavých a neslyšících zčásti kryta zdravotním pojištěním. Tudíž jsou pro osoby s postižením sluchu implantace zcela hrazeny z jejich zdravotního pojištění, přičemž na upgrade sluchového procesoru mají jak děti, tak děti i dospělí nárok jednou za 10 let. Jenže při tomto upgrade zdravotní pojišťovny hradí pouze 75 % celkových nákladů. A tak vznikl nový projekt, který by zbylou částku mohl pokrýt.

Mimoto si bude projekt vybírat mezi potřebnými osobami doporučené z celého světa, obzvláště z třetího světa a těm se snažit s nedoslýchavostí nebo ztrátou sluchu pomoci. Jako třeba zmíněného malého Davídka.

Ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková k tomu říká „Máme velkou radost, že tento projekt vznikl. Ať už pomůže dítěti z Afriky, které by bez něj nemělo šanci slyšet, nebo dětem v České republice, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit třeba druhé sluchadlo. Pojišťovna vám totiž přispěje jen na jedno, což je na dvě uši opravdu málo,“.„Davídek má navíc za sebou velmi zajímavý životní příběh, jeho kmotrem je totiž Čech, který se zná s jeho rodinou z cest po Africe. Když se dozvěděl, že Davídek neslyší, přišel za námi a společně jsme se snažili najít způsob, jak pomoci.“

Zdroj: Darsluchu.cz