Najít tu správnou službu pro seniory nebývá snadné. Přinášíme pár tipů, kde hledat

Vydáno 9.5.2013 Péče o seniory Pavla Jelínková

Sociální služby pro osoby důchodového věku jsou dnes nezbytností, protože jejich rodina často kvůli plné zaměstnanosti nemá mnoho času, aby o ně pečovala. Někdy se jedná jen o náplň volného času seniorů, jindy o dovážku oběda či malou výpomoc doma. Negativem je, že ne každá služba pro seniory je vždy v místě dostupná.

Celková nabídka sociálních a zdravotních služeb se jeví jako velmi široká a pestrá. Ovšem z druhého pohledu tomu tak není. Ono najít to správné a vhodné řešení pro určitého seniora může být těžké – často je to tím, že bydlí třeba v malé obci a tento druh služeb je zde velmi omezený anebo zcela chybí.

Kde hledat řešení?

Jak tedy zjistit dostupnost daných služeb a další podrobnosti k nim?

  • Při hledání může pomoci sociální odbor obecního úřadu nebo městské části. U malých obcí je ideálním pozeptat se přímo na obecním úřadě.
  • Přehled všech poskytovatelů sociálních služeb v regionu mají k dispozici i sociální a zdravotní odbory krajských úřadů.
  • Radu lze hledat také na úřadu práce, a to proto, že pod ně spadá žádost o příspěvek na péči a další poskytované finanční úlevy. Mají zde k dispozici přehled i kontakty, kam se obrátit.
  • Zdrojem informací může být také praktický lékař, v jehož péči senior je. Ten má nejen přehled o státních institucích, ale i o nejrůznějších agenturách domácí péče, pečovatelských a ošetřovatelských službách. A může tu, s níž má dobrou zkušenost u svých pacientů, doporučit.
  • Informace mají rovněž nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. Zde je možné (pokud tu byl důchodce léčen nebo hospitalizován) se sociálními pracovnicemi přímo situaci řešit.
  • Ani dotazem v některém domově pro seniory ve svém okolí nelze prohloupit. A to ani v případě, že senior nevyužíval ani nemá úmysl využít jeho služeb. I zde totiž mají dobrý přehled o regionálních sociálních službách a někdy je, zejména ty terénní, i sami poskytují.
  • Další možností je registr poskytovatelů sociálních služeb, o němž jsme již psali v tomto článku.
  • Dobrým zdrojem informací bývá i Charita Česká republika. Nabízí totiž různé druhy péče o seniory ve většině regionů a má z neziskových organizací nejrozsáhlejší síť zařízení.
  • Podobné je to i u Diakonie Českobratrské církve evangelické, která nabízí terénní, ambulantní i pobytové služby.

Pomohou i weby

Informace o sociálních službách v krajích mohou obsahovat i weby krajských úřadů, konkrétně u jednotlivých krajů odbory:

Státní, nezisková či soukromá?

To je sporné. Lze uvažovat o všech, hlavně v rámci dostupnosti. U institucí podporovaných státem je často dlouhá čekací lhůta. Nejinak je tomu i u služeb domácí péče. A ne vždy platí, že musejí ty soukromé být dražší. Stejně tak tomu je i u kvality těchto služeb – nedá se jednoznačně říci, kde je to lepší.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o seniory