Neobvyklé doučování: seznamte se s Talentify

Vydáno 1.5.2020 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Tempo klasické výuky je rychlé a nároky na studenty vysoké a rok od roku větší. Aktuálně se tedy doučování stává stále běžnějším doplňkem běžného vzdělávacího systému. Pomocníci se nabízejí i v online světě – Třeba platforma Talentify.me, která nabízí pomoc s doučováním všem dětem napříč sociálními vrstvami. Jednoduše a nyní navíc online.

Neobvyklé doučování: seznamte se s Talentify

Platforma Talentify.me podporuje peer to peer vzdělávání, to znamená společné a vzájemné učení vrstevníků. V Talentify.me zaregistrované osoby jsou motivovány, aby doučování nabízeli zdarma nebo za minimální částky. Děti učí jiné děti. Studenti jiné studenty.

Důležitá je přitom vzájemnost, tedy to, že se mezi sebou děti učí, co potřebují, a jiným radí s tím, co samy ovládají. Talen­tify.me tak neorganizuje jen možnost doučování a nedělá z dětí pouhé příjemce pomoci, ale aktivně je vede k tomu, aby samy hledaly své přednosti a nabídly je okolí. U žáků a studentů, kteří aktivně nabízí doučování, se upevňují cenné sociální dovednosti a smysl pro zodpovědnost. 

Původ platformy Talentify

Platforma Talentify.me se zrodila v Rakousku v roce 2015 a její českou verzi v uplynulých týdnech zprovoznila Nadace Albatros, která podporuje vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním znevýhodněním.

V Rakousku využívá Talentify.me pro společné učení pravidelně více než devět tisíc školáků ve věku mezi devíti a devatenácti lety. Klíčová je při tom přímá spolupráce se školami, v Rakousku jich je momentálně zapojeno na pět stovek.

„Jsem moc ráda, že po dlouholetém úspěšném fungování v Rakousku zahajuje Talentify.me činnost i v České republice. Aplikace spojuje děti z různého prostředí, obohacuje je, zvyšuje jejich odpovědnost, sebevědomí a dovednosti,” vysvětluje Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelského domu Albatros Media a předsedkyně správní rady Nadace Albatros.

Covid-19 pomohl online řešení

Vzhledem k tomu, že se spuštění platformy Talentify časově setkalo s nástupem koronavirové krize, bylo Talentify.me, které je běžně postavené na skutečných setkáních, obohaceno o nástroje pro výuku online. Proto dnes najdete na této sociální síti možnost sdílet cenné rady a tipy, nabízí se zde i workshopy i další výhody. To vše z bezpečí a pohodlí domova.

Cíl platformy Talentify

Cílem Talentify.me je, aby se k doučování dostaly i děti, které na klasické doučovací hodiny nedosáhnou. Ať už ze sociálních, nebo čistě finančních důvodů. Do budoucna bude Talentify.me navíc otevřena i zaměstnavatelům, kteří zde budou mít možnost nabízet pracovní stáže nebo si vybírat aktivní mladé lidi do svých týmů.

Talentify doučování aktuálně

S přihlédnutím k aktuálním podmínkám vyučování a pandemii koronaviru, se platforma aktuálně zaměřuje především na nejpotřebnější skupiny dětí, které kvůli nevyhovujícímu sociálně-ekonomickému zázemí ztrácí oproti ostatním ještě více než za normálních okolností.

„Mnohé děti neměly kvůli sociálnímu vyloučení a/nebo finanční situaci v rodině adekvátní podmínky na domácí přípravu a vzdělávání ani v běžném režimu. S krizovou situací se to všechno umocnilo,“ popisuje Jitka Votavová z organizace Romea, na kterou se v této souvislosti obrací romští studenti středních a vysokých škol s potřebou doučování nebo jiné pomoci.

Jednodušší registrace na Talentify

Na situaci vývojáři platformy Talentify zareagovali také snazší registrací. Talentify.me věnuje zvláštní pozornost ověřování pravé identity uživatelů pomocí potvrzení školy, na které žáci studují. Nyní je však do Talentify.me díky snazší registraci umožněn vstup dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů, současných či bývalých pedagogů či dospělých z jiných oborů. Ti sice nemohou aktivně kontaktovat registrované uživatele, mohou však nabízet svou pomoc.

Neregistrovaní školáci

Platforma Talentify.me myslí i na školáky, kteří se sami z různých důvodů registrovat nemohou. Pokud jim někdo ze známých, nebo například sociální pracovník, chce pomoci s vyhledáním doučování, může se zaregistrovat za ně. Pracovníci stojící za Talentify.me pak osobně pomohou s hledáním vhodného dobrovolníka. 

„V online, a především online vzdělávacích platformách, které propojují sociální prostředí, vidím přínos po vzdělávací i po sociální stránce. Myslím, že mnohé rodiny by tento způsob doučování velmi uvítaly nejen v této době, ale i do budoucna,“ říká Zuzana Ramajzlová z organizace Člověk v tísni v návaznosti na šetření mezi sociálně znevýhodněnými rodinami a následné doporučení školám pro distanční výuku.

Žádný krátkodobý projekt

Talentify.me není krátkodobý projekt hasicí aktuální situaci. Z celé své podstaty je zaměřen na dlouhodobou spolupráci se školáky, jejich rodiči, školami a do budoucna i s potenciálními zaměstnavateli. Aktuálně se nicméně soustředí především na pomoc nejpotřebnějším, která bude po otevření škol ještě důležitější než nyní.

Nadace Albatros

Nadace Albatros podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí. Podporuje včasný nástup dětí z šesti vyloučených lokalit do kvalitních mateřských škol, financuje také sedm stipendijních programů pro středoškolské i vysokoškolské studenty.

Každý školní rok doprovází ve vzdělání více než šest stovek dětí a mladých lidí žijících pod hranicí chudoby, dětí rodičů s nízkým vzděláním a romských dětí a mládeže. Pomáhá také ke sdílení dobré praxe a inspirace mezi pedagogy, kteří chtějí zajistit moderní, motivující výuku postavenou na principech inkluze. Založena byla v roce 2016 společností Albatros Media, která nadaci každoročně věnuje více než 10 milionů korun.

Zdroj foto: Albatros Media

Tagy: děti, online doučování, online vzdělávání, studenti, vzdělávání