Jak správně třídit odpad v domácnosti

Vydáno 5.2.2014 Péče o domácnost Pavla Jelínková

Ekologický přístup v nakládání s odpadem se stal nedílnou součástní každodenního života nejen v průmyslových sférách, ale také domácnostech. Přinášíme vám proto přehled toho, co můžete v současnosti v domácnostech vytřídit.

Když se řekne ekologie

Samotný původ slova ekologie, vycházející z řeckého slova „oikos“, znamená v překladu věda o půdě, zemi a domově jako takovém. Definice potom říká, že je to věda, která zkoumá vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů navzájem, a to včetně člověka. Náleží k základním biologickým disciplínám, a zároveň je vědou interdisciplinární. Ekologie nám poskytuje teoretický základ ke všem aktivitám vedoucím k ochraně životního prostředí.

Co z toho plyne pro domácnost

Odpady, které v domácnosti produkujeme, nebo vytváříme nákupem potravin a produktů, má smysl třídit. Při prvním pohledu do odpadkového koše lze možná spatřit blíže nespecifikovanou směs, při druhém pohledu lze ale objevit, že tuto směs lze rozdělit na využitelný a nevyužitelný odpad.

Využitelný odpad je možné dále zpracovávat. Jedná se o papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kompostovatelný kuchyňský odpad, textil nebo drobné elektrozařízení. Podobný odpad bychom měli třídit přímo doma. Ideální je využít speciálních košů, pytlů nebo krabic na jejich ukládání. Tašky a pytle lze přitom obdržet od firmy, která zajišťuje tříděný sběr odpadu, nebo si jednoduše vybrat v obchodě alternativu, která se hodí do domácnosti. Možností je také využít služeb některé z firem, které se zabývají tříděním odpadu, a tak si nechat poradit přímo od odborníků.

Nevyužitelný odpad zůstává po vytřídění všeho, co lze využít. K nevyužitelnému odpadu řadíme všechno znečištěné – mastné obaly od potravin, textil, porcelán, žárovky nebo popel. Patří k jedinému odpadu, které by se měl vyhazovat do koše na odpadky a následně do popelnice nebo kontejneru.

Kam s roztříděným využitelným odpadem z domácnosti?

Odpad se dále ukládá do barevných kontejnerových nádob na třídění odpadu, které se dnes nachází téměř v každém městě nebo obci.

Modrá na papír – modré nádoby jsou určeny pouze na papír, který není mastný, mokrý ani jinak znečištěný. Zároveň se zde nevhazují použité plenky a hygienické potřeby.
Zelená na sklo – do zelených nádob lze vložit rozmanité skleněné nádoby i skleněné střepy jako tabulové sklo.
Bílá na bílé sklo – v některých obcích se dosud třídí sklo na barevné a bílé, na bílé jsou potom určeny bílé kontejnery.
Žlutá na plasty – do žlutých nádob se odkládá plast, a to předem zdeformované PET láhve od nápojů, kelímky, fólie nebo sáčky.
Oranžová na nápojové kartony – oranžové nádoby jsou určeny pro obaly TETRAPAK
Červená na elektroodpad – popelnice jsou vhodné na drobný elektroodpad mimo zářivky, televize a monitory.

Další odpad

Objemnější odpady – v domácnostech se občas nahromadí i objemnější věci, které se nevejdou do popelnice. Jedná se o elektroniku, starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla nebo toalety. Ty se odvážejí do sběrného dvora, přistavených obecních kontejnerů nebo do speciálních mobilních sběren.

Sběrný dvůr představuje místo, kde lze odevzdat objemný odpad. Každý takový dvůr má svou provozní dobu a dohled správce, který poradí, do kterého kontejneru se jaká věc ukládá. Otevírací dobu lze zjistit nejen na místě, ale i na obecním a městském úřadě. Do sběrného dvora se dováží kovy, starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, nefunkční elektronika a domácí spotřebiče, také stavební suť jako cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě.

Velkoobjemové obecní kontejnery bývají městem, nebo firmou přistaveny dle přesného harmonogramu do vybraných ulic. Harmonogram lze nalézt na obecním či městském úřadě, nebo jeho oficiálních webových stránkách města nebo obce.

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů je určena pro odpad, který je zakázáno vhazovat kvůli svým vlastnostem do popelnic. Jedná se například o léky, zářivky, akumulátory, baterie, lednice, barvy, lepidla a oleje. Po městech a obcích se v přesném harmonogramu pohybuje speciálně upravený nákladní automobil vybavený kontejnerem, do kterého mohou lidé odpad uložit.

Kompostovatelný odpad vyprodukuje denně každá domácnost, ať už v menším, nebo větším objemu. Zařazuje se mezi něj všechen odpad ve formě organické hmoty rostlinného původu jako větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny nebo slupky. Jedná se tedy jak o odpad z domácnosti, tak o odpad ze zahrádky. Když je ho více, nežli je možné vložit do kontejneru, je ideální zajistit jeho likvidaci firmou.

*nádoby na třídění odpadu v domácnostech mohou mít různou podobu*

Nádoby na třídění odpadu v domácnostech mohou mít různou podobu

*kontejnery na tříděný odpad jsou již v ulicích běžnou věcí*

kontejnery na tříděný odpad jsou již v ulicích běžnou věcí

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o domácnost