Jak pomáhají neziskovky, charity a občanská sdružení

Vydáno 27.5.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Pracují v pozadí, bez velkolepých reklam, a tiše pomáhají potřebným. Řeč je o neziskových organizacích – občanských sdruženích, nadacích, charitativních společenstvích a obecně prospěšných společnostech. A mnozí netuší nakolik, ani jak mohou pomáhat.

Jak pomáhají neziskovky, charity a občanská sdružení

Formy nestátních neziskových organizací v České republice

 • občanská sdružení
 • charitativní církevní a necírkevní organizace
 • nadace a nadační fondy
 • obecně prospěšné společnosti

Všechny formy neziskových organizací jsou zacíleny především na pomoc potřebným v mnoha oblastech lidské existence, přičemž jsou nezávislé na státu. Finanční profit je pro ně až druhořadý. Pokud vznikne, je celý investován zpětně do činnosti dané organizace.

Veřejně prospěšné činnosti

 • sociální služby jak pro seniory, OZP, tak pro děti a mladé rodiny
 • eliminace patologických oblastí v sociálních sférách
 • komunitní činnost a její rozvoj
 • ochrana kulturních památek, kulturního dědictví a životního prostředí
 • financování činnost jiných subjektů
 • činnost pro své členy

Neziskové organizace získávají hlavní část finančních prostředků pro svoji činnost pořádáním akcí pro širokou veřejnost:

 • koncerty k podpoře domovů, stacionářů, klubů (např. adventní koncerty)
 • podpora handicapovaných sportovců (např. Běh pro paraple)
 • sbírka pro znevýhodněné a ohrožené nezletilé děti (např. Pomozte dětem)
 • podpůrné akce pro nevidomé a slabozraké (např. Bílá pastelka)

A které z neziskových organizací se orientují na poskytování sociálních služeb pro veřejnost a pomoc v domácnosti? Jakou nabízejí konkrétní pomoc v těchto oblastech a je to nějak pro uživatele zpoplatněno?

Hned na počátku je nutno zmínit legislativní změnu, která se týká jedné formy neziskových organizací – konkrétně občanských sdružení, která dle nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., platného od ledna 2014, musejí do konce letošního roku změnit svoji právní formu. 1. lednem 2015 tato právní norma přestává existovat. Díky tomu není možno odhadnout nakolik to ovlivní poskytování služeb veřejnosti. Proto uvádíme související legislativu, dle níž se činnost neziskových organizací v ČR řídí.

Nestátní neziskové organizace a právo

 • občanská sdružení se dosud řídila zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (což již dnes dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. neplatí a jejich právní forma k 1.1. 2015 končí)
 • církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby fungují v rámci zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • nadace a nadační fondy se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně prospěšné společnosti podléhají Sbírce zákonů č. 231 / 2010 ze dne 25. června 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů

Neziskové organizace a poskytování sociálních služeb

Psychologické poradenství

Nabízejí je některé nadace, spolky, kluby a centra charitních a sociálních sdružení, také obecně prospěšné společnosti (např. Bílý kruh bezpečí, DONA linka, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno).

Sociální poradenství

Je možné najít v poradnách oblastních charit, centrech klubů a obecně prospěšných společností (např. Bílý kruh bezpečí, DONA linka, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno).

Poskytnutí právních informací

Lze získat v některých klubech charitních a sociálních sdružení, také centrech obecně prospěšných společností (např. Bílý kruh bezpečí, Centrum Don Bosko, DONA linka).

Terénní služby sociální integrace

Zahrnují terénní sociální poradenství a podporu, přímou práci v rodinách, s rodinami a jednotlivci, podporu při komunikaci daných osob s úřady či školou, pomoc vedoucí ke stabilizaci rodinných rozpočtů a odstraňování problémů s neadekvátním bydlením. Bezplatně vše poskytují oblastní charity, spolky a obecně prospěšné společnosti (např. Bílý kruh bezpečí nebo Člověk v tísni). A nad rámec organizací za minimální symbolické poplatky v řádu desítek korun.

Sociální rehabilitace a poradenství

A to včetně přechodného ubytování, hygieny, stravy, sociální rehabilitace a poradenství v případě nouze, také služby nízkoprahových denních center včetně terénního programu, noclehárny a azylového domu. Vše bezplatně poskytnou oblastní charity a některé nadace, ubytování je za poplatek v řádu desítek korun.

Volnočasové aktivity pro děti

I pomoc s přípravou na vyučování v ZŠ nabízí bezplatně charitativní centra a za malý poplatek necírkevní nadační centra (např. Centrum Don Bosko, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno).

Hmotná výpomoc v obtížné životní situaci

Ve formě možnosti získání oblečení, obuvi a potřeb pro děti či do domácnosti – v tzv. sociálním šatníku poskytují oblastní charity a některé nadace (ADRA, Oblastní charity všech větších měst), a to za minimální poplatky.

Odborná pomoc a podpora pro rodiny

Pro rodiny s OZP dítětem do 7 let se speciálními potřebami a ohrožení vývoje jsou k dispozici kromě jiného hipoterapie, canisterapie, chirofonetika, odborné přednášky a poradenství, didaktické, stimulační pomůcky, rehabilitační plavání a další aktivity. Nabízejí je za poplatek všechna střediska rané péče (např. Tamtam Olomouc, Salome Praha, Eunika Ostrava, Matana Brno).

Domácí zdravotní péče pro seniory

Bezplatně, případně za minimální poplatek nabízí střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charit, za poplatek sociální centra, spolky a kluby obecně prospěšných společností (např. Hvězda, o.s., Středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Oblastní charity Hradec Králové, Praha, Brno, Ostrava).

Domácí zdravotní péče ve spolupráci s ošetřujícím lékařem

Za přispění rodiny pokrývají pro seniory, nemocné a OZP bezplatně, nebo za minimální poplatek střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charit, za poplatek sociální centra, spolky a kluby obecně prospěšných společností (např. Středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastní charity Plzeň, Praha, Ostrava, Centrum sociálních služeb Praha).

Domácí zdravotní péče pro osoby chronicky i akutně nemocné

Je k mání bezplatně nebo za minimální poplatek ze Střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby některé oblastní charity. Za poplatek ji poskytují také sociální centra, kluby obecně prospěšných společností (např. středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charity Plzeň, Praha, Ostrava, Brno, Olomouc).

Pečovatelská služba pomoci rodinám s trojčaty a více dětmi

Nepříliš častá výpomoc, kterou bezplatně, nebo za minimální poplatek nabízí vybraná střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charit, anebo za poplatek sociální centra obecně prospěšných společností.

Pečovatelská služba

Určena je lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytují ji bezplatně nebo za minimální poplatek vybraná střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charit, za poplatek potom sociální centra, kluby obecně prospěšných společností (např. Hvězda, střediska charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, oblastní charity Olomouc, Praha, Brno, Ostrava).

Sociálně aktivizační služby pro seniory

Terénní služba za poplatek (v řádu stokorun) pro seniory v jejich domácím prostředí, osobní setkávání pro seniory, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit společenského života a rádi by strávili svůj čas ve společnosti jiných. Návštěva je limitována 30 – 60 minutami, a to 1× za týden (např. Centrum pro rodinu a sociální péči Brno).

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Je k dispozici všem uživatelům charitní ošetřovatelské i pečovatelské služby, a to bezplatně, nebo za minimální poplatek ve střediscích charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby oblastních charit a za standardní poplatek (v řádu stokorun) jej poskytují také sociální centra a kluby obecně prospěšných společností. (např. Hvězda, oblastní charita Plzeň, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Litoměřice, Liberec).

Rozvoz obědů

Obecně prospěšné společnosti zastřešují tuto službu v mnoha obcích a městech, a to na základě smluv s obecními úřady. Dříve činnost byla součástí občanských sdružení, jenže díky v jejich transformaci není momentálně jasné, která OS dále budou službu nabízet a která nikoli. Za dovoz oběda a oběd samotný platí občan 35 – 60 Kč, zbylou částku dotuje město, či obec (poskytují např. Hvězda, MCU Koloseum).

Nákupy do domu a doprovod

Nákupy a jejich dovážka či donáška do domu, doprovod k lékaři, na úřady nebo třeba jen na procházku nabízejí za minimální poplatek některé charitativní organizace a obecně prospěšné společnosti za standardní poplatek v řádu stokoruny. (Tichý dům o.p.s., Charita Betanie).

Úklid domácnosti

Jako je prach, vysávání, vytírání, mytí oken, praní, žehlení a výpomoc s vařením nabízejí charity a obecně prospěšné společnosti za poplatek 60 až 200 Kč za službu. (Tichý dům, Charita Betanie)

Ceny

Jsou u jednotlivých typů služeb a poskytujících organizací různé. Proto nelze všechny vypsat, nebo cenové rozpětí přesně určit.

 • Charitativní a nadační organizace se pohybují v cenové relaci desetikorun (kupříkladu ubytování stojí od 20 do 60 Kč za noc, a to včetně povlečení a mýdla).
 • Občanská sdružení mají ceny maximálně několika stokorun, platby jsou za hodinu, den i měsíc.
 • Obecně prospěšné společnosti se díky dotacím měst a obcí také nedostávají cenově příliš vysoko, v přepočtu vyjde například jeden oběd i s dovozem občana na 35 – 60 Kč, zbytek doplácejí obce a města. Za službu se platí se převážně měsíčně.

Katalog neziskových organizací s vyhledáváním

Vyhledavač neziskových organizací poskytujících sociální služby

Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: péče o děti, péče o seniory, pomoc v domácnosti