Nová klasifikace invalidních důchodů a jejich posuzování se dotkla mnoha lidí

Vydáno 31.7.2012 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Hospodářská a ekonomická krize, utahování opasků a šetření – to slyšíme všude kolem. Úspory a vládní škrty ve všech resortech se nevyhnuly ani zdravotně handicapovaným. A to v oblasti pro ně stěžejní, ba přímo existenční – ve změnách klasifikace, posuzování a nakonec i výše vyplácených invalidních důchodů.

I když zákon č. 306/2008 Sb., kterým se změnil zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nabyl platnost již 1. ledna 2010, až nyní se s odstupem času po jeho zavedení do praxe v plné míře ukazuje, jak ovlivňuje životy stovek, ne-li tisíců osob, které jsou na invalidním důchodu (ID) kvůli svému zdravotnímu stavu závislí. Mnozí obdrželi od správy sociálního zabezpečení na sklonku roku 2009 informativní dopis, v němž jim bylo sděleno, že schváleným zákonem č. 306/2008 Sb. o důchodovém pojištění, který mění zákon č. 155/1995 Sb., se od ledna 2010 klasifikuje jejich původní plný či částečný invalidní důchod jako ID prvního, druhého nebo třetího stupně.
Čtěte více

Důchod na tři stupně

V reálu to znamenalo, že ti, kdo pobírali plný invalidní důchod, nyní měli dle nového předpisu invalidní důchod III. stupně a lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod částečný, pak invalidní důchod I. a II. stupně podle uznaných procent práceschopnosti. Ta při invalidním důchodu II. stupně činila nejméně 50 % poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a u invalidního důchodu I. stupně méně než 50 %. V tomto okamžiku se ještě tolik v životech lidí kromě překvalifikace jejich důchodů nezměnilo.

Strašák LPK

Dalším nezbytným a nutným bodem v životě každého invalidního důchodce je vždy po 1 až 4 letech opakovaná pozvánka k lékařské posudkové kontrole (LPK). Té předchází návštěva obvodního lékaře s dokumenty zaslanými ČSSZ, které lékař na základě zpráv od odborných lékařů vyplní a zašle zpět na ČSSZ. Následuje dlouhé čekání na pozvánku k regionální LPK, pod niž ID spadá. U mnohých lidí při tom došlo k pro ně zásadnímu přehodnocení jejich stávajícího stupně ID na nižší, a z původně plně invalidního důchodce (ID III. stupně) se tak rázem stal ID II. stupně, nebo rovnou i stupně I. Pro mnohé to tak znamenalo snížení výše jejich stávajícího důchodu někdy až na třetinu původní částky. A tak až nyní v delším časovém horizontu se mnoha lidem mění existence rapidně k horšímu. Nedostává se jim finančních prostředků na základy jejich existence – od nákladů na bydlení, přes prostředků na nákup základních potravin, nezbytných léků a oblečení až po celkový chod domácnosti a jeho vybavení obecně. Berličkou mohou být některé sociální příspěvky, konkrétně příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Čtěte více

Nesouhlasíte s posudkem invalidity? Zkuste se odvolat

Vzhledem k relativně vysoké nezaměstnanosti jsou dnes osoby s invalidním důchodem na trhu práce značně znevýhodněny. A neméně zásadní je stávající situace u těch, které nejsou kvůli zdravotnímu stavu schopny pracovat vůbec a zároveň přišly o původní stupeň i výši důchodu. Jednou z možností je zkusit se odvolat proti rozhodnutí o přiznaném stupni ID. Informace o problematice invalidity, relevantní legislativě i o postupech připomínkování lze najít na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením nebo přímo jejího předsedy Václava Krásy.

Čtěte více:

Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory