Nová služba do domu: Mobilní radnice

Vydáno 19.7.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Služby do domu mají v rukávu novinku. Tou je mobilní radnice, služba, která má pomoci lidem starým, nemohoucím a handicapovaným, stejně jako nemocných a těm, kteří kvůli svým blízkým nemohou ze svého bydliště odejít.

Nová služba do domu: Mobilní radnice

Projekt započal prvoplánově v hlavním městě Praze, odkud se dostává pomalu i do jiných míst republiky. Smyslem nové služby je pomoci všem těmto lidem při vyřizování svých záležitostí. A tak dnes prostě někde dojedou úředníci za seniory, handicapovanými a nemocnými lidmi až do domu.

Od počátku služba funguje především pro handicapované občany (ZTP) a osoby 75leté a starší. A zprvu zajišťovala jen nejzákladnější informační a poradenské služby, které se postupně po vyhodnocení služby začaly rozšiřovat i přidávat další skupiny občanů, jimž služba byla dána k využití. Pak byla mobilní radnice jako služba rozšířena na další území po ČR.

A dnes jsou zřizovány mobilní radnice se speciálními mobilními pracovišti tzn. automobily s připojením k firemní síti a internetu. To vše k dobrému a kvalitnějšímu pokrytí služby. Do terénu vyráží za lidmi vždy plně kvalifikovaný pracovník příslušného pracoviště znalý odborné problematiky. A ten na místě poradí, jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké doklady či dokumenty jsou potřeba.

V případě některých druhů záležitostí (kterých stále přibývá), je dnes možno celou záležitost vyřídit na místě hned při první návštěvě, případně se pracovník úřadu (i opakovaně) vrací po vyřízení věci na úřadě k daným lidem.

Takováto služba je nejen pro seniory, jichž každoročně přibývá, i pro handicapované a ostatní velkým přínosem.

Co vše lze skrz mobilní radnici vyřídit?

 • místní poplatky ze psů
 • zábory veřejného prostranství
 • poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
 • agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
 • sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník)
 • pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR, nebo pěstounské péče či opatrovníka
 • poradenství pro stavebníky
 • vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
 • vydání rybářského lístku
 • kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění žádosti)
 • povodňové plány nemovitostí
 • agenda pronájmu hrobových míst

A další stále přibývají.

Jak požádat o využití služby mobilní radnice?

U kontaktních osob místně příslušného městského nebo obecního úřadu, když žádost je poté předána pracovníkům příslušného odboru. A to nejpozději příští pracovní den. Pracovníci daného odboru se následně spojí s žadatelem a dohodnou rozsah a podrobnosti služby včetně termínu návštěvy u něj doma. Což je zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne data přijetí žádosti.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: handicapovaní, Mobilní radnice, senioři, služba do domu