Nová služba - senior asistent

Vydáno 23.1.2017 Péče o seniory Pavla Jelínková

Nalezli jsme zajímavou alternativu služby, kterou nabízí svým nájemníkům jedna společnost pronajímající byty. Třeba se jejich konceptem inspirují i jinde, jelikož tato služba díky stárnutí populace není vůbec od věci, ba naopak je hodně potřebná.

Nová služba - senior asistent

Nejen města se starají o své seniory a k mání je dnes celá škála sociálních služeb – od dovážky dotovaných obědů, přes nejrůznější terénní služby až třeba po rehabilitaci. Tlak doby a stárnoucího obyvatelstva Česka ponouká k akci i ostatní firmy a společnosti. A je li to služba spojená s bydlením a realizována do domu, je to o to víc vítáno.

Jednou takovou společností se stala RPG byty s.r.o. (od 1.2.2017 s novým názvem Residomo), jež svým nájemníkům nově nabízí službu Senior asistent. Jejím cílem je zkvalitnění služeb spojených s bydlením v jejich nájemních bytech. A je určena stále širší skupině obyvatel u nás – seniorům. Ale nejen jim.

Senior asistent

Je službou, určenou především seniorům a zdravotně postiženým. Má jim být jakousi berličkou a pomocníkem v jejich domovech. Také je zacílena nejen na seniory a handicapované, ale na všechny osoby, jež se ocitnou ve složité, a pro ně často neřešitelné situaci

  • díky změně soběstačnosti
  • nezvládání zajištění denních potřeb
  • změna a zhoršení zdravotního stavu
  • činnosti nezvládnutelné bez pomoci druhých
  • činnosti, které vyžadují specifický zdravotní výkon a pomoc druhých

Komu všemu může senior asistent pomoci?

Jak z názvu vyplývá především seniorům a chronicky nemocným lidem, kteří potřebují dočasnou, anebo i trvalou pomoc. Mimoto je tu pro seniory, kteří ztratili svého partnera a sami o sebe bez něj nejsou schopni se postarat. Také osamělým osobám, jejichž domácí fungování je závislé na pomoci dalších. Služba by měla být podporou i všem nemocným lidem, u nichž péče obsahuje zdravotní odborné výkony, které sám nemocný, či blízcí, nezvládají. Pomoc je určena rovněž onkologicky nemocným osobám, které nejsou plně soběstačné a potřebují výpomoc. A v neposlední řadě i rodinným příslušníkům, kteří mají vůli pečovat o svého blízkého, ale nemají ani dostatek informací, ani dovedností.

Co vše služba zmůže?

Nejedná se jen o zvládání návratu z nemocničního prostředí do domácího, ale rovněž monitoring a řešení problémových oblastí domácího prostředí a zajištění potřebných služeb, a to včetně pomoci při výběru kompenzačních pomůcek, či podpůrných metod pro hybnost. Do služby patří i odborné poradenství – osobní, telefonické, anebo elektronické. Obnáší i vzdělávání seniorů – besedy a přednášky. Pomoc a rady ze sféry zdravotní a ošetřovatelské péče. Instalaci pomůcek, jež výrazně napomohou dané osobě v každodenním fungování a to včetně možné úpravy bytu. Patří sem i zprostředkování a zajištění tlačítka SOS služby k přivolání okamžité pomoci. A pak nezbytnosti okolo údržby bytu – doporučení kontaktu na potřebné profesní firmy.

Více na webu RPG (Residomo).

Zdroj foto: Pixabay. com

Tagy: senior asistent, služba do domu