Nové a kvalitnější služby ČSSZ pro klienty

Vydáno 26.2.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Česká správa sociálního zabezpečení (zkráceně ČSSZ) je největší finančně správní instituce v rámci celé státní správy u nás. Spravuje výplatu důchodů a nemocenských dávek a spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. A stále se vyvíjí. Jak?

Nové a kvalitnější služby ČSSZ pro klienty

ČSSZ se i po 25 letém fungování stále zkvalitňuje. A je to dobře, vyšší přístupnost takových institucí lidem je vždy přínosná. Nové a kvalitnější služby uvítají všichni.

Co chystá ČSSZ pro letošek?

  • automatické a plošné rozesílání dob pojištění
  • tvorbu nových telefonních linek pro další sekce
  • rozšíření využití ePortálu

Od července do srpna roku 2015 Česká správa sociálního zabezpečení rozeslala více než sto tisíc přehledů dob důchodového pojištění. Byly určeny mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957. Převážná většina těchto přehledů byla doslána prostřednictvím pošty, zlomek šel přes datové schránky vlastníků. A jelikož se tato činnost setkala s pozitivním ohlasem, plánuje ji ČSSZ nadále i v roce letošním.

ePortál nově

Příjemné je i další rozšíření využití ePortálu. ČSSZ ji chce zpřístupnit i těm, kteří nevlastní datové schránky. Tento krok by se měl projevit vyšším zájmem o využití služeb ePortálu. V rámci zkvalitnění služeb by se mělo navýšit povědomí občanů ohledně podkladů pro důchod a jeho výpočet. Aktivní přístup každého člověka ve spolupráci s ČSSZ může výrazně dopomoci ke správnému zohlednění a výpočtu důchodu. Proto jsou informace o získaných dobách důchodového pojištění na ePortálu dostupné nyní kdykoli a všem.

Díky automatickému rozesílání přehledů dob důchodového pojištění se tak navýšil zájem jednotlivců o dobu důchodového pojištění. Nárůst zájmu dosáhl několika desítek procent – cirka 40%.

Co vše lze zjistit?

Lidé se mohou seznámit s údaji evidovanými u ČSSZ, prověřit si úplnost evidovaných dob pojištění, případně aktivně začít řešit zjištěné nedostatky tak, aby mohla v budoucnu splnit jednu ze zákonných podmínek nároku na důchod. Získané informace mohou klienti rovněž využít v souvislosti s nově spuštěnou službou ČSSZ informativního výpočtu důchodu pomocí nové důchodové kalkulačky.

K tomu a navýšenému dotazování občanů vznikají další telefonní linky v jednotlivých sekcích – důchodová, nemocenská, technická pomoc. K tomu elektronické verze letáků, příruček a tiskopisů ke stažení.

Zdroj foto: CSSZ