Novela zákona o ovzduší přináší změny pro užívání kotlů na tuhá paliva

Vydáno 20.2.2013 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. budou od roku 2016 muset všichni, kdo topí tuhými palivy, absolvovat každé dva roky povinné kontroly kotlů. Vyplývá to z novely zmíněného zákona, jež byla schválena sněmovnou. Předpokládá se v ní pravidelná revize domácích kotlů, podmíněná nemalými a na desítky tisíc vyčíslenými sankcemi. Jak se tedy zachovat a co udělat, abychom předešli problémům?

Jak to má probíhat?

Žádné kontroly v domácnosti ani narušení soukromí nebudou. Na požádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností budou lidé předkládat sami potvrzení o tom, že jejich kotel na tuhá paliva je správně instalován, dobře provozován a celkově udržován v souvztažnosti s pokyny výrobce a se zákonem. Pokud potvrzení nepředloží, bude jim hrozit až dvacetitisícová pokuta, a vyšší pak – až 50 tisíc korun – za předpokladu, že bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána (odpady, uhelné kaly).
První revize je povinná do 31. prosince 2016. Oproti tomu kontroly plynových kotlů jsou povinné již dnes. Cena jedné revize se seřízením kotle činí okolo 1.500,– Kč.

Přísnější pravidla

Nová právní norma o ochraně ovzduší rovněž zpřísňuje celkové požadavky na kotle, které lidé využívají ve svých domácnostech. Hodnotí se jejich účinnost, emise, bezpečnost a celková efektivita se základními parametry.
Kotle jsou dle těchto kritérií následně rozděleny do pěti emisních tříd. Mezi ty nevhodné patří kotle třídy 1 a 2 (tzv. odhořívací a dohořívací kotle s ručním přikládáním a velmi nízkou účinností). Ty by revizemi plánovanými od roku 2016 neprošly. Od 1. ledna 2014 bude možno prodávat jen kotle 3., 4. a 5. třídy, a od 1. ledna 2018 bude povoleno prodávat kotle pouze 4. třídy a vyšší. Zákon by svými pravidly měl řešit i případy, kdy do kotlů 1. a 2. třídy lidé přikládají odpad a zamořují okolí a sousedství dýmem a zplodinami z nevhodného topiva. U moderních kotlů, které mají automatické přikládání, to praktikovat nelze.

Jaký je správný a vhodný kotel?

Má-li tedy někdo přes 10 let starý kotel na tuhá paliva, zpřísněným požadavkům nevyhoví. Bude tudíž nutná jeho výměna za modernější. Ideálně nový efektivní kotel vyšší třídy. Ten je sice finančně náročnější, ale při provozu se náklady vrátí hospodárnějším fungováním kotle, který spotřebuje nejen méně paliva při celkem komfortní obsluze, ale ušetří i čas. Na výběr je mnoho možností – moderní elektrokotle, solární systémy, tepelná čerpadla, kondenzační plynové či dřevozplynující kotle anebo automatické kotle na pelety. Všechny jsou ekologické i ekonomické. V závěru ušetří asi 15 – 26 % nákladů oproti starým kotlům. Navíc zvolíte-li jiná než čistě tuhá topiva, uspoříte do budoucna též za spotřební i ekologickou daň, která se zvyšuje.

Užitečný odkaz:

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o domácnost