Novinky a změny v sociální oblasti

Vydáno 21.12.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Co nás nového čeká v sociální oblasti? Jaké novinky a změny pro nás nachystala vláda? S čím se setkáme jako poplatnici daní, coby manželé, rodiče s dětmi nebo důchodci?

Novinky a změny v sociální oblasti

Čekají nás změny již schválené a aplikované, pak změny chystané ke schválení a změny jen ve fázi návrhu.

Schválené změny

Druhý důchodový pilíř končí

Druhý pilíř byl v prvopočátku základem penzijní reformy. Nyní končí, přičemž konec se rozčleněn na dvě fáze. V první fázi budou lidé do konce letošního roku dál přispívat na svůj soukromý důchodový účet a na začátku příštího roku jim budou nabídnuty dvě varianty, jak s penězi naložit, k čemuž budou mít na rozmyšlenou několik měsíců.

A budou mít na výběr ze dvou možností

  • Výplatu v hotovosti, i se třemi procenty hrubé mzdy, které by jinak odváděli státu, a to s tím, že jim bude o tyto tři procenta krácen starobní důchod (bude to cca několik desítek korun).
  • Výplatu v hotovosti bez tří procent, které v částce tomu odpovídající budou vloženy do systému důchod se jim krátit nebude.
  • Ve druhé fázi se zrealizuje rozhodnutí jednotlivců ohledně důchodových financí.

Třetí důchodový pilíř se změnami

Spoření pro děti

Ve třetím pilíři, který navazuje na dřívější penzijní připojištění, budou moci spořit nově i děti (v zastoupení rodiči). A po dosažení 18 let věku si mladí lidé budou moci vybrat třetinu částky, kterou jim rodiče naspořili. Pro změny v těchto smlouvách nebudou rodiče potřebovat souhlas soudů, jak je tomu u stavebního spoření.

Vyšší daňové úlevy

Od roku 2016 se navyšuje hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele na pojištění a penzijní produkty z 30 000 na 50 000 korun. A zvedá se i limit pro odpočet od základu daně – z 12 000 na 24 000 korun.

Vyšší poplatky

Zvyšují se poplatky za správu fondů v doplňkovém penzijním spoření, tedy v novém třetím pilíři. Poslanci schválený materiál počítá s růstem poplatků ze současných 0,8 procenta na celé procento. Poplatek se strhává každý rok a vypočítává se z celkové naspořené částky.

Možnost dříve disponovat penězi

Díky schválenému pozměňovacímu návrhu klesne věk pro výběr financí na 60 let – stejně jako je tomu u starých smluv o penzijním připojištění.

Navrhované změny ke schválení

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh dalších změn, které mají začít platit od roku 2017.

Pohyblivý strop důchodového věku

Změna výpočtu důchodového věku tak, aby lidé narození do roku 1971 do penze nešli později než v 65 letech. Na mladší ročníky se pak bude vztahovat nový systém automatického přehodnocení důchodového věku v pětiletých intervalech. Počítá se s tím, že lidé od 55 let výše mají mít jistotu, kdy půjdou do důchodu. Na ně už se tedy případné změny vztahovat nemohou.

Sleva na sociálním pojištění za děti

Lidem, kteří vychovávají děti, a zároveň pracují či podnikají, by měly klesnout odvody na povinné sociální pojištění. Zároveň ale vzrostou lidem, kteří děti nemají, nebo se o ně již nestarají.

Společné důchody manželů

Odvody a vyměřovací základy pro stanovení penze by se u manželů sečetly a rozdělily rovným dílem. Důchod obou by se tak narovnal. Cílem je zajistit spravedlivý důchod pro oba manžele – ženám by to kompenzovalo předchozí péči o děti, kvůli níž mají obvykle nižší důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale toto doporučení odmítlo pro pracnost a pro to, že by to nijak neřešilo důchody v návaznosti rodičovství a výchovu nesezdaných párů.

Jednorázový příspěvek důchodcům

Ten jsme již na našem portálu zmínili zde. Rýsuje se částka 900 anebo i 1 200 Kč. Jaká částka to nakonec bude, se tedy teprve uvidí.

Nový systém valorizace důchodů

Podle zákonem stanovených pravidel pro valorizaci důchodů stoupnou penze od ledna 2016 v průměru jen o 0,4 procenta. Ke zvýšení totiž může dojít jen o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Vláda navrhuje, aby politici mohli zvyšovat důchody nad rámec inflace a růstu mezd.

Dosah na státní příspěvek za malý vklad

V návrhu je možnost, aby dětem k získání státního příspěvku k penzijnímu spoření stačilo ukládat jen 100 namísto 300 korun. Byla by to možnost pro rodiny s více dětmi spořit všem potomkům.

Zdroj foto: Flickr.com